Sık sorulan sorular

 
Sık sorulan soruları filtrele
Anahtar kelime arama
Uzmanlık alanı

Proje kılavuzları 1 - 15 /81

  • Hangi elektrikli el aletleri mevcuttur?
   • Elektrikli el aletleri uygulama alanlarına göre aşağıdaki ana kategoriler doğrultusunda sınıflandırılabilir:

    • Delici aletler
    • Vidalama aletleri
    • Kesici aletler
    • Frezeleme aletleri
    • Planyalama aletleri
    • Zımparalama aletleri
    • Kesme ve zımbalama aletleri
    • Kırıcı aletler
    • Bağlantı aletleri

    Bunun yanısıra özel uygulamalar için elektrikli el aletleri var olduğu gibi karma tipler de mevcuttur.

  • Elektrikli el aletleri hangi prensipler doğrultusunda çalışır?
   • Elektrikli el aletleri aşağıdaki temel prensipler doğrultusunda çalışır:

    • Dönme
    • Titreşim
    • Pandül hareketi
    • Darbe
    • Sıcaklık

    Temel prensipler tek tek veya kombinasyon halinde uygulanır.

  • Volt nedir?
   • Volt elektrik geriliminin ölçülmesi için kullanılan bir birimdir.

  • Watt nedir?
   • Watt elektrik gücünün ölçülmesi için kullanılan bir birimdir.

  • Başarılı bir delme işlemi için en önemli ön koşul nedir?
   • Kişi işlenecek malzemenin özelliklerini bilmelidir.

  • Tüm malzemeler aynı devir sayısı ile delinebilir mi?
   •  
    Bosch | Hafif hizmet kullanıcıları için Bosch elektrikli el aletleri

    Hayır. Kişi malzeme özelliklerine göre hareket etmelidir.

    Malzeme ne kadar yumuşaksa, devir sayısı da o kadar yüksek olur. Malzeme ne kadar sertse, devir sayısı da o kadar düşük olur.

    Malzemeler arasında çok farklı sertlik dereceleri olduğu için daima doğru ve malzeme ve matkap ucu çapına uygun devir sayısı ile delinmelidir.

    Uzman kaynaklarda çok detaylı uygulama tabloları bulabilirsiniz. Bizim tablomuzda yer alan devir sayıları elle kumanda edilen makinelerde iyi sonuçların alınabileceği basitleştirilmiş referans değerleri olarak kabul edilmelidir.

    Özel delici uçlarda ve buat uçlarında kısmen farklı devir sayıları geçerlidir. Bu durumlarda en doğrusu ambalaj veya kullanım kılavuzunda verilen değerlere uymak olacaktır.Eğer kullanılan matkap devir sayısının tam olarak belirlenmesine izin vermiyorsa, istenene en yakın değer kullanılmalıdır.

  • Delme sırasında var olan tehlikeler nelerdir?
   • Matkap kullanıcısı ilk planda oluşabilecek geri tepme momentleri nedeniyle tehlike altındadır. Geri tepme momentleri matkabın yüksek tork değerlerine ulaşmasıyla delik içinde artan matkap ucu sürtünmesi sonucu aşağıdaki durumlarda oluşur

    • derin deliklerde
    • büyük çaplı deliklerde.
    • Matkap ucunun delikte bloke olması veya iş parçasından çıkmasıyla

    Matkap ucu ve buna bağlı olarak elektrikli el aletinin bloke olmasıyla son derece yüksek ve tehlikeli geri tepme momentleri oluşabilir.

  • Delme sırasında geri tepme momentleri nasıl önlenebilir?
   • Delme sırasında oluşan geri tepme momentleri aşağıdaki şekilde önlenebilir: Esas olarak kusursuz ve keskin matkap uçları kullanın. Hasarlı veya kör matkap uçları belirgin ölçüde daha fazla sürtünmeye yol açar ve takılmaya veya bloke olmaya çok yatkındır.

    Derin deliklerde düzenli geri çekilmelerle talaş atımını kolaylaştırın. Bu sayede matkap ucu sürtünmesi ve takılma tehlikesi azaltılır.

    Büyük çaplı deliklerde uygun devir sayısını seçin ve iş parçasını sabitleyin.

    Metalde 6 mm’yi aşan çaplarda genel olarak ön delme yapın. Bu önlem sayesinde daha az yüzey basıncına ihtiyaç duyulur. Bu durum özellikle ince sacların delinmesinde çok büyük avantaj sağlar, zira matkap ucu iş parçasından çıkarılırken itme gücü daha hassas ayarlanabilir ve böylece kesici ucun takılması önlenir. Temel kural olarak ön delme için çapı büyük matkap ucunun kesici ağzının genişliğine denk gelen bir delici uç seçilir.

    Geri tepme momentleri güvenli makine kullanımı ile bertaraf edilebilir. Bunun için matkap her iki elle de tutulmalı ve o şekilde yönlendirilmelidir. İlave tutamağa sahip matkaplar da, o da kullanılmalıdır.

  • Darbeli matkap ve matkap arasındaki belirleyici farklar nedir?
   • Bir matkapta delme mili sağlam biçimde yataklarda sabitlenmiştir. Bunun sonucunda yüksek dairesel dönme hassasiyeti sağlanır. Devir sayıları metalde delme bazında optimize edilmiştir. Bir darbeli matkapta delme mili yataklarda hareketli biçimde sabitlenmiştir. Dairesel dönme hassasiyeti sistemsel açısal matkaplarda olduğu kadar iyi değildir. Devir sayıları yüksek devir sayısına gerek duyulan taşta da delme yapıldığı için çoğunlukla matkaplara göre daha yüksektir.

  • Vidalama makineleriyle çalışırken özellikle dikkat edilmesi gereken ne var?
   • Vidaların sıkılması ve sökülmesi sırasında kullanıcıyı tehlike altına sokabilecek alet reaksiyonları oluşabilir. Nedenleri şunlardır:

    • Geri tepme momentleri
    • Kayan vidalama uçları
    • Gürültü

  • Vidalama makinelerinde geri tepme momentlerine karşı nasıl korunabilir?
   • İzin verilen sınırları aşan ve dolayısıyla tehlikeli geri tepme momentleri aşağıdaki önlemlerle giderilebilir:

    • Doğru vidalama aleti seçimi
    • Vidalama aletinin doğru biçimde ayarlanması, örn. tork momenti veya derinlik mesnedinin üretici önerileri doğrultusunda ayarı

  • Kayan vidalama uçlarına karşı ne yapılabilir?
   • Kayan vidalama uçlarının ardında yatan en sık rastlanır nedenler ise şunlardır:

    • Vidalama ucu ölçüsünün vidaya uygun olmayışı
    • Vidalama ucu yerleştirilen vida üzerinde eğilmesi
    • Vidalama süreci sırasında eğilme
    • Çok düşük yüzey basıncı

    Bu durumların her birinde bir kullanım hatasının söz konusu olduğunun farkına varmak kolay değildir.

    Kayan vidalama uçlarının etkileri şunlardır:

    • Kullanıcının yaralanma tehlikesi
    • İş parçasının hasar görmesi
    • Vidanın zarar görmesi
    • Vidalama ucunun zarar görmesi

    Görüldüğü gibi sık tekrarlanan kullanım hatalarının önlenmesi son derece faydalı.

  • Hangi temel vidalama durumları vardır?
   • Neredeyse tüm vidalama tipleri iki temel form olan sert ve yumuşak vidalama durumuna indirgenebilir.

    • Sert vidalama durumu olarak vidanın altında doğrudan sert bir malzemenin (tipik olarak metal) bulunduğu uygulamalar tanımlanır.
    • Yumuşak vidalama durumu olarak vidanın altında doğrudan esnek (yumuşak) bir malzemenin (genelde ahşap) bulunduğu ve vidanın esnek malzemenin içinde döndürüldüğü uygulamalar tanımlanır.

  • Hangi vida tipleri mevcuttur?
   • Cıvata başlı vidalar ve ahşap vidaları mevcuttur. Bu iki ana tipin farklı yapı malzemeleri ve özel vidalama durumları için mevcut olan versiyonları vardır. Birbirlerinden formları ve dişli yapıları itibarıyla ayrılırlar.

  • Hangi vidalama makinesi tipleri mevcuttur?
   • Prensip itibarıyla şu farklı tipler vardır:

    • Derinlik mesnetli vidalama makineleri
    • Darbeli delme/vidalama makineleri
    • Somun sıkma makineleri

  • Kaç zımparalama türü vardır?
   • Yüzeylerin zımparalanması yüzey perdahı, malzemelerin taşlanarak ayrılmasına ise kesme olarak adlandırılır.

  • Hangi malzemeler zımparalanabilir?
   • Hemen hemen tüm katı maddeler zımparalanabilir. Yalnızca elastomerler gibi belli malzeme tipleri zımparalanamaz veya sadece büyük teknik güçlükler yaşanarak zımparalanabilir.

  • Titreşimli zımparalar hangi malzeme ve iş parçası formları için uygundur?
   • Uygulama olanağı kullanılan zımparala aksesuarına bağlıdır ve çok yönlüdür. Titreşimli zımparalar tercihen ahşap, ahşap malzemeler ve cilalı yüzeylerin işlenmesi için kullanılır. Kazıma performansının düşük olduğu metal ve taş malzemeler için daha az uygundur.

    Titreşimli zımparalar düz yüzeyler için olağanüstü uygundur. Keskin köşe ve kenarların yanısıra içbükey veya dışbükey yüzeylerde düz ve sert zımpara tabanı nedeniyle noktasal malzeme kaldırma tehlikesi oluşmaktadır. Bunun yanında zımpara tabanı da hasar görebilir.

  • Hangi zımpara makineleri vardır ve uygun aleti nasıl bulabilirim?
   •  
    Bosch | Hafif hizmet kullanıcıları için Bosch elektrikli el aletleri

    Geniş yüzeyleri işleyebilen zımpara aletleri titreşimli zımpara, eksantrik zımpara, taşlama makinesi ve bant zımparadır.

  • Taşlama makineleri hangi malzeme ve iş parçası formları için uygundur?
   • Uygulama olanağı kullanılan zımparala aksesuarına bağlıdır ve çok yönlüdür. Taşlama makineleri tercihen metal ve taş zımparalamada kullanılır. Yüksek çevresel hız, zımparalama yapılan yerde yüksek sıcaklık oluşumuna neden olur. Taşlama makineleri bu yüzden ahşap malzemeler ve plastikler için daha az uygundur.

    Neredeyse tüm iş parçası formları işlenebilir. Taşlama makineleri tamamen düz bir yüzeye sahip olmaları istenen iş parçalarında, yüksek kazıma performansları kullanım hataları sonucu derin çiziklerin oluşmasına neden olabileceği için daha uz uygundur.

  • Zımparalama için geçerli olan en önemli iş güvenliği kuralları nelerdir?
    • Üretici tarafından öngörülen kullanım alanlarına bağlı kalınız
    • Sadece üretici tarafından öngörülen zımparalama aksesuarı kullanın
    • Mümkün olan en uygun toz emme yöntemini kullanın
    • Koruyucu gözlük takın
    • Solunum koruyucu maske kullanın
    • Kulaklık takın

  • Kesme sırasında dikkat edilmesi gerekenler nelerdir ve riskler nasıl önlenebilir?
   • Kesici elektrikli aletlerde her şeyden önce testere bıçağı ile yaralanma tehlikesi vardır, çalışan veya çalışmayan aletlerin tümünde bu risk mevcuttur. Bunun yanında kullanım hataları sonucu makinenin geri tepmesi tehlikesi de vardır. Sadece kusursuz durumda bulunan keskin testere bıçakları kullanılmalıdır. Testere bıçakları kullanılacakları testere için uygun ve onaylı olmalıdır. Kör veya hasarlı testere bıçakları takılmaya ve makinenin bloke olmasına neden olabilir. Testere bıçağı nedeniyle yaralanmalar aşağıdaki önlemler alınarak önlenebilir:

    • Koruma kapaklarını asla çıkartmayın, açık pozisyonda sabitlemeyin veya başka şekillerde manipule etmeyin.
    • Makineyi iki elle kullanın ve bu arada öngörülen kavrama alanlarından tutun.
    • Zincirli ağaç kesme makinelerinde ihtiyaca göre koruma kılıfını geçirin.
    • Tüm diğer testerelerde (daire testereler hariç), testere bıçağını çalışma bitince makineden çıkarın.

    Yarma kaması gibi emniyet düzeneklerini yönerge uyarınca ayarlayın ve sabitleyin.

    Testere çalışırken güvenli ve sağlam biçimde yönlendirilmelidir. İtme kuvveti, testerenin takılmasına veya bloke olmasına neden olmayacak şekilde seçilmelidir. Ayrıca geri tepme momentleri de oluşabilir.

  • Hangi malzemeler elle kumanda edilen elektrikli testerelerle işlenebilir?
   • Belli mineral esaslı malzemeler ve cam hariç hemen hemen tüm malzemeler elle kumanda edilen elektrikli testerelerle işlenebilir.

  • Daire testereler hangi işler için uygundur?
   • Elle kumanda edilen daire testereler, temel olarak kullanılan daire testere bıçağına göre kesilebilen tüm malzemeler için uygundur.

    Daire testerenin ana kullanım alanı, levha formundaki parçaların düz kesim yoluyla traşlanması ve kesilmesidir. Marangoz atölyelerinde 100 mm’yi geçen kesme derinlikleri uygulanmaktadır, ancak bu büyüklükteki daire testerelerde, testere bıçağının takılması sonucu oluşan güçlü geri tepme momentleri risk yaratabilir.

  • Tandem testereler (tilki kuyruğu makineleri) hangi işler için uygundur?
   • Metaller prensip olarak tilki kuyruğu makinesi ile kesilemezler:

    Testere bıçakları ve pala kılavuz arasına giren metal talaşları sürtünme kaynağı ile testere bıçaklarını kullanılmaz hale getirirdi. Plastikler belli sınırlar dahilinde kesilebilir: Köpüklü ve özellikle stiren içeren (örneğin strafor) termoplastiklerin talaş ve tozları testere bıçakları ve kılavuz arasında oluşan sürtünme sonucu ısınır. Soğuduktan sonra ise yapışma etkisi ile testere bıçağını bloke ederler. Sert metal dişler ile donatılmış testere bıçakları aynı zamanda gazbeton ve yumuşak ve hafif tuğla gibi taş malzemelerin kesilmesi için de uygundur. Testere bıçakları yardımcı alet kullanmadan değiştirilebilir.

    Tandem testere öncelikle marangoz atölyelerinde ahşap işlenmesi için öngörülmüştür. Genellikle kirişler kısaltılır ve zıvanalı geçmeler yapılır. Tandem testere aynı sıklıkta kaba inşaatta gözenekli betondan oluşan yapı malzemelerinin işlenmesinde de kullanılır.

  • Hangi testere tipleri vardır ve uygun aleti nasıl bulabilirim?
   •  
    Bosch | Hafif hizmet kullanıcıları için Bosch elektrikli el aletleri

    Ana tipler şunlardır:

    • Pandüllü testereler (örn. dekupaj testeresi)
    • Rotasyonlu testereler (örn. daire testere)
    • Döner testereler (örn. zincirli ağaç kesme makinesi)

  • Zincirli ağaç kesme makineleri hangi işler için uygundur?
   • Elle kumanda edilen zincirli ağaç kesme testereleri sadece ahşabın işlenmesi için kullanılır. Kiriş ve ahşap profillerin yanında bahçecilik ve ormancılık alanında yaş odunların hızlı biçimde kısaltılması ve kabaklanması için yararlanılır.

  • Panter testereler hangi işler için uygundur?
   • Panter testereler, temel olarak kullanılan testere bıçağına göre kesilebilen tüm malzemeler için uygundur.

    Panter testerenin tipik kullanım alanları montaj ve sıhhi tesisat alanı, araç üretimi, metal yapılar ve palet geri dönüşümüdür.

  • Bir akünün veya akülü el aletinin ilk kullanımından önce özellikle dikkat edilmesi gereken nedir?
   • Akü teknolojisinin geçirdiği hızlı değişim belli durumlarda farklı bir kullanım tarzı gerektirdiği için kullanım kılavuzu mutlaka okunmalıdır.

  • Şarj kaybı ne anlam ifade eder?
   • Şarj kaybı bir akünün kullanılmadan sadece depolandığı yerde pasif olarak enerji kaybetmesidir. Belirli bir süre geçtikten sonra bir bahçe aletini çalıştırabilmek için akünün şarj edilmesi gerekir. Şarj kaybı günümüzdeki nikel teknolojisinde ayda yaklaşık %25 iken, Li-İyon’da %2’den daha azdır. Li-İyon aküler dolayısıyla uzun depolanma sürelerinden sonra da kullanıma hazırdır.

  • Hafıza kaybı ne anlam ifade eder?
   • Hafıza kaybı tümüyle deşarj edilmezlerse NiCd akülerde ortaya çıkar. Akünün bir parçası kullanılmazsa, akü bunu «fark eder». Böylece akünün kullanılmayan bu parçası enerji kazanımı için artık uygun olmaktan çıkar. Li-İyon akülerde böyle bir hafıza kaybı ortaya çıkamaz.

  • Lityum İyon aküler nasıl doğru biçimde saklanır?
   • Li-İyon aküler normalde oda sıcaklığında saklanmalıdır. Daha yüksek sıcaklıklarda depolanmaları ise akünün kullanım ömrünü kısaltır. 55 °C’un üzerindeki sıcaklıklarda Li-İyon aküler zarar görebilir, –15 °C’un altında ise tamamen deşarj olabilir. Li-İyon aküler depolanmadan önce tümüyle doldurulmamalıdır. Tümüyle dolu bir hücrede kısmen dolu olana göre daha fazla aktivite olduğundan hücre daha hızlı yaşlanacaktır.

  • Lityum İyon aküler patlayabilir mi?
   • Markalı aküler – özellikle Bosch bahçe aletlerinde – farklı koruma mekanizmaları ile korunmuştur. Patlama olasılığı nerdeyse yoktur. Buna rağmen kısa kontak ve pakette oluşabilecek mekanik hasarlar mutlaka önlenmelidir.

  • Kullanılmış akülerden nasıl bertaraf edilebilir?
   • Aküler, elektrikli el aleti satıcısına geri verilir. Satıcı aküleri toplar ve elektrikli el aleti üreticisine geri verir. Üretici de yetkin bir geri dönüşüm süreci başlatır.

  • Frezeleme sırasında dikkat edilmesi gerekenler nelerdir ve riskler nasıl önlenebilir?
   • Frezelerde öncelikle freze bıçağı ile yaralanma tehlikesi vardır, çalışan veya çalışmayan aletlerin tümünde bu risk mevcuttur. Frezeler prensip itibarıyla çok yüksek devir sayılarına sahiptir. Hatalı kullanım sonucu makinede geri tepme oluşabilir. Sadece kusursuz durumda bulunan keskin freze bıçakları kullanılmalıdır. Freze bıçakları kullanılacakları freze için uygun ve onaylı olmalıdır. Kör veya hasarlı freze bıçakları güçlü titreşimlere, makine geri tepmelerine ve kırılmalara neden olabilir. Freze nedeniyle yaralanmalar aşağıdaki önlemler alınarak önlenebilir:

    • Makineyi iki elle kullanın ve bu arada öngörülen kavrama alanlarından tutun.
    • Çalışma bitince freze bıçağını makineden çıkartın.

    Kenar kırılırken itme yönü daima frezenin dönüş yönüne ters olmalıdır (ters dönüşlü frezeler). Makine, frezenin dönme yönüne paralel frezeleme durumunda (paralel dönüşlü frezeler), özellikle büyük talaş kalınlıklarında güvenli olarak kumanda edilemez hale gelir. Makinenin güçlü yalpalama hareketleri sonucu frezenin kontrolü kaybedilebilir ve büyük kaza riski oluşur. Freze daima güvenli ve sağlam biçimde yönlendirilmelidir.

    İtme kuvveti, makinede çok yüksek devir sayısı düşüşleri ve buna bağlı olarak titreşimler oluşmayacak şekilde seçilmelidir.

  • Frezeleme için hangi elektrikli el aletleri kullanılır?
   • Frezeleme amaçlı elle kumanda edilen elektrikli el aletleri, dik freze ortak ifadesi ile tanımlanır. «Dik freze» ifadesi frezenin işletim esnasında iş parçasının üzerinde bulunduğuna işaret eder.

    Dik frezeler kullanım amacı ve giriş gücü bağlamında birbirlerinden ayrılır. Yaygın olanlar şunlardır:

    • Çok fonksiyonlu cihazlar
    • Kenar frezeler
    • Frezeler

  • Freze ile hangi malzemeler işlenebilir?
   • Genel olarak başta ahşap malzemeler olmak üzere talaş çıkaran tüm malzemeler işlenebilir. Ancak metaller sadece ağır ve sabit freze makineleriyle işlenebilir. İnce alüminyum saclar da elle kumanda edilen frezelerle işlenebilir.

  • Ahşap malzemelerin frezelenmesinde nelere dikkat edilmelidir?
   • Ahşaplar göreceli olarak düşük sertliğe sahiptir ve talaşlanmaları daha kolaydır. Çalışılan yerdeki sıcaklık çok yükseldiğinde, yani freze ile belli bir noktada uzun süre çalışıldığında ise yanma eğilimi gösterirler.

    Özellikle uzun lifli, yumuşak ahşaplarda elastisite freze üzerinde belli bir takılma etkisi yaratarak ilave sürtünme sıcaklığı oluşumuna neden olur. Özellikle özen gösterilmesi gereken şey, iyi iş sonuçları elde edebilmek için masif ahşapta lif yönüne dikkat edilmesidir.

  • Planyalama sırasında dikkat edilmesi gerekenler nelerdir ve tehlikeler nasıl önlenebilir?
   • Elektrikli planyadaki tehlike kaynağı yüksek devir sayısıyla dönen bıçak şaftıdır («planya şaftı“). Planya bıçağı, eylemsizlik kütlesi sayesinde makinenin kapanmasından sonra da uzunca bir süre hareket eder. Dolayısıyla makine tamamen durana kadar planya bıçağı kullanıcı veya örneğin çalışma tezgahı ile temas etmemelidir.

    Planya, tehlikeleri önlemek için planya bıçağı tümüyle durmadan bırakılmamalıdır. En iyisi park olanağına («park pabucu“) sahip olan bir planya tipinin kullanılmasıdır. Planya bıçağı bu düzenek sayesinde zeminle temas edemez. Buna rağmen makinenin bırakılacağı yüzeyde başka nesneler olmamasına dikkat edilmelidir.

  • Hangi malzemeler planyalanabilir?
   • Talaş çıkaran tüm malzemeler planyalanabilir. Elle kumanda edilen elektrikli planyalar nerdeyse tamamen ahşap ve ahşap malzemelerin işlenmesi için kullanılır. Planya genişliği düşükse (yaklaşık 20-50 mm, plastik tipine göre), plastiklerin işlenmesi mümkündür.

  • Ahşap malzemelerin planyalanmasında nelere dikkat edilmelidir?
   • Ahşap diğer malzemelerle karşılaştırıldığında göreceli olarak yumuşaktır ve bu nedenle mükemmel olarak talaş kaldırarak işlenebilir. «Olgun“ malzeme olarak doğal durumda lifli bir yapıya sahiptir ve büyüme sırasında oluşan etkiler nedeniyle örneğin dallar gibi düzensizlikler gösterir. Bu durum yüzey kalitesine etkisi olduğu için alet kullanımında göz önüne alınmalıdır.

  • Planya ile çalışmaya başlarken nelere dikkat edilmelidir?
   • Planya ile çalışmaya başlanırken basınç kuvveti makinenin ön tabanında olmalıdır, aksi durumda başlangıç bölgesinde göçük oluşur.

  • Planya ile çalışmaya son verirken nelere dikkat edilmelidir?
   • Planya ile çalışma sonlandırılırken basınç kuvveti makinenin arka tabanında olmalıdır, aksi durumda bitiş bölgesinde göçük oluşur.

  • Hangi doğrultuda planyalama yapılmalıdır?
   • Planya doğrultusu yüzey kalitesini düşürmemek için olabildiğince liflere ters yönde seçilmemelidir. Planyanın hafif eğik yerleştirilmesi sonucu yüzey kalitesini olumlu etkileyen «uzunlamasına“ kesim elde edilebilir (planya bıçağı iş parçasına itme yönüne eğik olarak girer).

  • Hangi malzemeler zımbalanabilir?
   • Kural olarak ahşap çok sert değilse sadece ahşap ve ahşap malzemeler zımbalanabilir. Doğal ahşaplar ve kontrplaklar lifler ilave bağlantı gücü sağladığından zımbalanmaya daha uygundur. Sunta levhalar gibi diğer ahşap malzemeler sadece reçineli zımbalarla bir ölçüde zımbalanmaya uygundur.

    Metal, taş malzemeler, cam ve sert plastikler gibi sert malzemeler zımbalanmaya uygun değildir.

  • Zımbalar ne derece güvenlidir?
   • Zımbalama makineleri talimatlar doğrultusunda kullanıldıkları zaman son derece güvenlidir. Her zaman iş parçası üzerinde kullanılmalı, asla boştayken «atış“ yapılmamalıdır. Birçok zımbalama makinesi bu nedenle sadece makine sert zemine oturduğunda çalışmasına izin veren bir emniyet mekanizmasına sahiptir.

  • Sıcak hava tabancaları ne derece güvenlidir?
   • Sıcak hava tabancaları elektrik açısından çok güvenli olsalar da yine de çalışır vaziyette gözetim dışında bırakılmamalıdır. Yapışkanın 150 ile 180 °C arasında değişen sıcaklığı nedeniyle kullanım sırasında yanıkları önlemek amacıyla dikkat edilmelidir.

  • Sıcak hava tabancaları ile hangi malzemeler yapıştırılabilir?
   • Emme yeteneği olan ve gözenekli tüm yüzeyler, belli bir sıcaklık dayanımına sahip oldukları sürece sıcak hava tabancası ile yapıştırılabilir. Tipik malzemeler ahşap, ahşap malzemeler, taş malzemeler ve kumaş, deri, karton ve kağıt gibi elyaflı malzemeler olarak sıralanabilir.

    Cam, metal ve düz plastikler gibi düz ve emme yeteneği olmayan malzemelerin yanısıra polistiren köpükler gibi ısıya duyarlı plastikler ise yapıştırılamaz. Kesin karar verilemeyen durumlarda yapıştırma denemeleri yapılmalıdır.

  • Boyama süreci nasıl işler?
   • Boyamadan önce

    • İlk olarak zemini, tüm mobilyaları ve ısıtma elemanlarını folyo ile kaplayın ve folyonun kenarlarını krepe bant ile sabitleyin
    • İlaveten tüm kapı ve pencere kasalarını, prizleri, şalterleri, zemin çıtalarını, v.b. krepe bant ile kaplayın
    • Bir duvar farklı renklerde boyanacaksa, krepe bandı iki renk arasında ayraç olarak kullanabilirsiniz

    Boyama sırasında

    • Odanın köşelerinden başlayın
    • Daha sonra tavanı ve son olarak kalan duvarları boyayın

    Bu sırayla ve pencereden uzakta çalışırsanız optik olarak tüm renk geçişleri yok olur ve istenmeyen gölgeleri önlemiş olursunuz.

  • Hangi boya türü ne zaman kullanılır?
   • Boya türü kullanım alanına bağlıdır: Mobilyanızı mı boyamak istiyorsunuz? Duvar mı boyayacaksınız? Terasınızı bir vernik ile yıpranmaya karşı mı korumak istiyorsunuz?

    Dispersiyon boyaları:

    Tavan ve duvarların boyanması için uygundur (iç mekan). İyi tutunur, plaka, alçıpan veya elyaflı çimento üzerinde düzgün yayılır, duvar sıvalarının üzerindeki gözenekleri kapar ve ham elyaf ve kabartmalı malzemeden yapılmış duvar kağıtları üzerinde boya katmanı olarak tercih edilirler.

    Latex boyalar:

    Özel dispersiyon boyaları, çoğunlukla su buharı geçirgendir, ancak çok dayanıklı, ovmaya karşı dirençli ve yaygın temizlik maddelerine karşı hassas değildir. Kullanım alanları öncelikle banyo ve çamaşırhane gibi ıslak mekanlar ve garaj veya mutfak gibi zorlu yerlerdir.

    Cam cilalar:

    Renkli cila veya çok ince dağılıma ve düşük pigmentlenmeye sahip diğer boyalar. Zemin yapısının görünür kalması gereken durumlarda kullanılır. Ahşap cam cila sayesinde aşınma etkilerine, ultraviyole ışınlara ve kısmen mantar ve böceklere karşı korunur. Ahşap yüzeylere cam cila ile düzgün bir renk dağılımı kazandırılabilir. Beton yüzeylerde de renk değişimlerini ortadan kaldırma olanağı tanır.

    Cilalar:

    Cilalar genellikle şeffaf olmayan boya malzemeleridir. Katman kuruduktan sonra niteliksel ve optik olarak kaliteli, mat veya parlak bir yüzey tabakası oluşturur. Kimyasallara karşı dayanıklıdır ve çoğunlukla ahşap, metal, plastik veya mineral esaslı malzemenin kaplanması için kullanılır.

  • Ahşap parçalar dış mekanda renksiz olarak cilalanabilir mi?
   • Ne pencereler, ne ahşap kasalar ne de diğer ahşap yapı elemanları dış mekanda boya sürülmeden bırakılmamalıdır.

    Renksiz cila ve açık renkli vernikler yeterli UV koruması sağlamaz. Ahşap yüzey UV ışınları nedeniyle boya tutma kapasitesini kaybeder, ahşabın rengi kahverenginden griye döner, boya çatlakları oluşur ve ahşap yüzeyden ayrılır.

    Beyaz ve koruyucu kaplamalar genellikle maksimum dayanım sağlar. Kasalar veya çitler için en faydalı olanlar yeterince renklendirilmiş verniklerdir.

  • Nivelman nedir ve ne işe yarar?
   • Nivelman denince nesnelerin göreceli yüksekliklerini belirleyen bir ölçme cihazı anlaşılır.

    Bir lazerli nivelman duvara lazer çizgileri yansıtarak örneğin resim, raf, asma dolap veya tam olarak karşılıklı konumlandırılmak istenen nesnelerin hassas biçimde asılmasını kolaylaştırır.

  • Lazerli uzaklık ölçerlerle iç mekanlarda çalışırken nelere dikkat edilmelidir?
   • Ölçme cihazı ve ölçülen nesne arasında bir engel olmamalıdır. Yapılması gereken engellere takılmadan ölçmektir.

    Duman veya toz ölçüm ışınını absorbe eder veya kısmen de olsa yansıtırsa hatalı ölçme değerleri oluşabilir.

  • Lazer ışınları tehlikeli midir?
   • Bosch ölçme teknolojisine sahip aletlerde kullanılan lazer ışını, tehlikesiz olarak sınıflandırılan lazer sınıfı 2’ye aittir. Bu nedenle özel koruma önlemleri gerekli değildir. Ancak genel olarak, hangi lazer sınıfına dahil olurlarsa olsunlar, lazer ışınları doğrudan göze yönlendirilmemelidir.

  • Yedek parçalar için sevkiyat masrafları ne büyüklüktedir?
   • Sanal mağaza üzerinden verilen siparişlerde toplam tutar 4,76 Euro (KDV dahil) olur.

    Servis iletişim merkezi üzerinden telefon, e-posta, mektup veya faks ile verilen siparişlerde, her bir sipariş başına 7,14 Euro (KDV dahil) fatura edilir.

    Soyadı esas alınarak yapılan gönderimlerde ilave olarak 2,50 Euro’luk bir ücret alınır.

  • Bir onarım işleminden sonra hala garanti kapsamında olur muyum?
   • Ücretli bir onarımdan sonra hala 1 yıllık garanti süresine sahip olursunuz.

  • Neden bir ürünü yedek parça kataloğunda bulamıyorum, dolayısıyla seçemiyorum?
   • Bunun üç nedeni olabilir:

    1) Söz konusu olan bir yedek parça değil, aksesuardır. Aksesuarlarımız hakkında bir genel bakışı aşağıda bulabilirsiniz Aksesuarveya doğrudan uzman yetkili satıcınızda.

    2) İstenen parça bir bileşene ait. Bu durumda tüm bileşeni sipariş etmek durumundasınız.

    3) İstenen parça mevcut değil veya artık sevk edilemiyor. Sevkiyat süreleri hakkında daha detaylı bilgi almak için lütfen servis çağrı merkezimizi arayınız.

  • Bir yedek parça ile aksesuar arasındaki fark nedir?
   • Yedek parçalar bir elektrikli el aletinin sabit bileşenleridir. Aletin temel donanımına aittirler – onlar olmadan aletin işletilmesi olanaklı değildir. Yedek parçalar örneğin tahrik kayışı, vidalar, kulp ve kömür fırçası takımlarıdır.

    Aksesuarlar bir elektrikli el aletinin onlar olmadan da normal olarak işletilebileceği ilave işlevler sağlayan eklentiler veya tamamlayıcılardır. Aksesuarlar örneğin testere bıçağı, çanta, ilave tutamaklar, zımpara kağıdı ve matkap ucudur.

  • Aletin bulunduğu yerden alınmasının maliyeti nedir?
   • Aletlerin bulundukları yerden alınmaları garanti süresince ücretsizdir. Garanti süresi dolduktan sonra yapılan onarımlarda 7,14 Euro (KDV dahil) tutarında bir kerelik sevkiyat masrafı alınır.

  • Aletlerimin kalibrasyon maliyeti nedir?
   • Güncel fiyatları kalibrasyon hizmetine ilişkin broşürümüzde bulabilirsiniz.

  • Sipariş edilmiş bir yedek parçayı geri göndermek istediğimde nasıl bir yol izlemeliyim?
   • Yedek parça sevkiyatının size ulaştırılması sırasında pakette harici hasarlar tespit ederseniz, teslimatı kabul etmeyiniz veya hasarı teslimatı yapan kişiye gösteriniz.

    Ürünün açılması sırasında belirgin malzeme hasarları tespit ederseniz veya yanlış bir yedek parça sipariş etmişseniz, lütfen bizi en kısa sürede bilgilendiriniz (en geç 15 gün içinde). Bunun yanı sıra sevkiyat koşullarımızı da dikkate alınız.

    Lütfen bir geri gönderimden önce mutlaka irsaliye numaranızı vererek bizden bir geri gönderim belgesi isteyiniz.

  • Eski aletlerin, pillerin ve akülerin hurdaya ayrılması ücretsiz midir?
   • Evet, hurdaya ayırma ücretsizdir. Pil ve aküler GRS’nin (ortak geri alım sistemi) tüm kutuları aracılığıyla hurdaya ayrılabilir. Eski aletleri uzman yetkili satıcınıza geri verebilirsiniz.

  • Aletlerimi nerede tamir ettirebilirim?
   • Hasarlı aletiniz doğrudan servis merkezimize gönderilebilir. Alternatif olarak yetkili satıcı veya yapı markete teslim etme olanağı da mevcuttur.

    Doğrudan gönderim yapılması durumunda doldurulmuş onarım isteği formunun hasarlı aletin yanına eklenmesi, hızlı biçimde işleme alınmasının sağlanması açısından önemlidir.

  • Aletin alınması için ne kadar önceden haber vermeliyim?
   • Formu herhangi bir iş günü saat 17:00’a kadar gönderdiyseniz, alet ertesi gün içinde alınacaktır. Doğal olarak aletin alınması için belli bir zaman aralığı belirleyebilirsiniz.

  • Bosch aletleri, piller ve aküler kayıt altına alınıyor mu?
   • Hem Bosch aletleri, hem de piller ve aküler kayıt altına alınıyor. WEEE numarası (atık elektrikli ve elektronik ekipman) aşağıdaki gibidir: DE-86520394.

    Piller ve akülere ait kayıt numarası ise 21001568’dir.

  • Kalibrasyon işlemi ne kadar sürer?
   • Bosch Elektrikli El Aletlerinde kapsamlı bir lojistik ağı ve optimum biçimde organize edilmiş servis süreçlerine sahibiz.

    Kullanıcı onarım durumunda olduğu gibi kalibrasyon hizmetinde de aleti normal koşullarda en geç beş gün içerisinde geri alır.

  • Aletimi nasıl paketlemeliyim?
   • Temel olarak aletiniz sevkiyat sırasında zarar görmeyecek şekilde paketlenmelidir. Büyük aletler için uygun pakete sahip değilseniz bizimle çekinmeden telefon yoluyla temasa geçebilirsiniz. Size uygun bir karton ambalaj yollayabiliriz.

    Paketleme ile ilgili daha fazla bilgi için anlaşmalı olarak taşıma hizmeti sunan GLS’nin genel koşullarını okuyunuz.

  • Onarımlar için toplu bir fiyat var mıdır?
   • Hayır, ama süreç aşağıdaki gibi işler:

    Garanti durumunda onarım tabi ki ücretsizdir.

    Garanti süresinin bitiminde şu koşullar geçerlidir:

    Onarım maliyeti yeni ürün fiyatının %50’sinden daha az tutuyorsa, hemen onarım işlemine başlanır. Onarım maliyetini oluşturan kalemler faturada şeffaf biçimde listelenir.

    Onarım maliyeti yeni ürün fiyatının %50’sini aşıyorsa bir maliyet tahmini verilir.

    Bunun yanı sıra «önceden yetkilendirme» olanağı da mevcuttur:

    Onarım maliyeti alet fiyatının %50’sini aşıyorsa, aletin geri dönüşüme verilmesi veya bir maliyet tahmini oluşturulması konusunda önceden karar verebilirsiniz.

    Önceden yetkilendirme yapmanız durumunda sevkiyat masraflarını biz üstleniriz.

  • Kalibrasyon hizmeti tüm Bosch Elektrikli El aletleri markaları için kullanılabilir mi?
   • Bosch kalibrasyon hizmeti markadan bağımsızdır; anlaşma sonrası sadece kendi markalarımız olan «Bosch» ve «CST/berger’e» ait makineler değil, tüm markalara ait makineler kalibre edilebilir.

  • Maliyet tahmini sonucu oluşan ücreti kabul etmezsem ne olur?
   • Aleti servis merkezinde bırakıp, orada geri dönüşüm uygulanması veya geri almak konusunda karar verebilirsiniz. Bu durumda 17,85 Euro ve sevkiyat masrafları için 7,14 Euro (KDV dahil) yansıtılır.

  • Onarımlar için sevkiyat masrafları ne yüksekliktedir?
   • Garanti durumunda doğal olarak sevkiyat masrafı oluşmaz.

    Garanti süresinin bitmesinden sonra yapılan onarımlar için iş başına toplam 7,14 Euro (KDV dahil) fatura edilir.

  • Kişisel olarak kullanılan aletler için garanti koşulları nedir?
   • Yeni irinlerin garantisi kişisel kullanım için 24 aydır. Lütfen detaylı bilgi için güncel garanti koşullarına başvurunuz.

  • Onarım işlemi ne kadar sürer?
   • Normal koşullarda aleti üç ile azami beş gün içinde geri alırsınız.

  • Amper nedir?
   • Amper elektrik akımının ölçülmesi için kullanılan bir birimdir.

  • Hangi makineyi kullanmak daha anlamlıdır, matkap mı, darbeli matkap mı?
   • Bu durum kullanım amacına bağlıdır. Hafif hizmet kullanıcıları çok yönlülüğü nedeniyle darbeli matkabı , profesyonel kullanıcılar ise hassasiyeti nedeniyle matkabı tercih eder.

  • Vidalama ucu nedir?
   • Kavram İngilizce’den gelir ve vidalama teknolojisinde farklı vida tipleri için (düz, yıldız, altıgen, torx, v.b.) gerek duyulan ucu tanımlar. Vidalama ucu ya doğrudan altıgen şaftı ile mandrene, ya da makinenin bir parçası veya sonradan takılan bir aksesuar olan bağlantı elemanı ile makineye sabitlenir.

  • Eksantrik zımparalar hangi malzeme ve iş parçası formları için uygundur?
   • Uygulama olanağı kullanılan zımparala aksesuarına bağlıdır ve çok yönlüdür. Eksantrik zımparalar tercihen ahşap, ahşap malzemeler ve cilalı yüzeylerin işlenmesi için kullanılır. Eksantrik zımparalar ilgili aksesuarla birlikte kusursuz biçimde polisaj işleri için kullanılabilir. Metal veya taş malzemelerin zımparalanmasında ise çalışma hızı düşüktür.

    Farklı sertlik derecelerinde temin edilebilen yuvarlak zımpara tabanı sayesinde hemen hemen tüm iş parçaları işlenebilir. Keskin köşe ve kenarların işlenmesi malzeme kaldırmaya ve zımpara tabanının hasar görmesine neden olabilir.

  • Zımparalama sırasında süreç temel olarak nasıl işler?
   • Esas olarak kaba kum ölçüleriyle başlanır ve her geçişte daha ince bir kum ölçüsü seçilir. Temel kural olarak her iş adımında iki kat daha ince kum ölçüsü seçilmelidir.

    Örnek: Kum sıralaması 40 – 80 – 180 – 360 – 600 – 1200

  • Dekupaj testereleri hangi işler için uygundur?
   • Dekupaj testereler, temel olarak kullanılan testere bıçağına göre kesilebilen tüm malzemeler için uygundur.

    Dekupaj testereleri tüm malzemelerde özellikle kavisli kesim gerektiren karmaşık işler için uygundur. Tüm testere tipleri içinde üniversal ve özel testere bıçakları alanında en geniş çeşide sahiptir.

  • Lityum İyon aküler ne ifade eder?
   • Lityum İyon aküler, lityumun elektrodların bileşeni olarak kullanıldığı yeni bir teknolojiye dayanır. Nikel bazlı akülerden temel olarak ayrılırlar ve 3,6 Volt’luk hücre gerilimleriyle bu alanda nikel kadmiyum akülerin 3 katı büyüklüğe ulaşırlar. Daha az akü hücresine gereksinim duyulduğu için elektrikli el aleti daha küçük ve hafif tasarlanabilir veya aynı büyüklükte daha güçlü hale gelir. Lityum İyon aküler çok düşük bir kendiliğinden şarj kaybı yanında nikel kadmiyum akülerin aksine hafıza kaybı yaşamazlar.

  • Elektrikli el aletim için doğru yedek parçayı nasıl bulurum?
   • Yedek parça kataloğunda son 25 yıla ait tüm aletlerimizin parça şemalarını bulabilirsiniz. Burada ihtiyaç duyduğunuz yedek parçayı kolayca tanımlayabilirsiniz. Aletin ürün numarasını veya ticari tanımını hazırda bulundurunuz. Doğru yedek parçayı hızla bulabilmek için bu bilgileri girmek zorundasınız.

  Proje kılavuzları 1 - 15 /81

   Soru bulunamadı mı?

   Sorunuzu doğrudan bize iletin, size memnuniyetle yardımcı oluruz.

   Kişisel danışmanlık

   Ürünler ve uygulamalarla ilgili sorular için
   : 0212 367 1888
   Pazartesi - Cuma: 08 - 17 arası

   İletişim formu


   Yasal uyarı

   Bosch, mevcut talimatların doğruluğu ve eksiksizliğine ilişkin güvence vermez. Bosch, ayrıca bu talimatlı uygulamanın bazı riskler taşıdığını bildirir. Lütfen güvenliğiniz için gereken tüm önlemleri alın.

    

   Uygulama danışmanlığı

   Ürünlerimiz ve uygulamalarımız hakkındaki sorular için

   :444 80 10

   Pazartesi - Cuma: Saat 07:00 – 22:00


   Bayi arama

    
    
    
   TR
   İşaretle
   İşaretlendi
   Şimdi satın al
   Filtreyi geri al
   Filtreyi göster
   Filtreyi gizle
   Değerlendirmeniz için çok teşekkürler
   Değerlendirmeniz için çok teşekkürler
   Diğer projeleri göster
   Diğer projeleri gizle
   Ürün modellerini gizle
   Ürün modellerini gizle
   Uygulama önerisini kapat
   Uygulama önerisini aç
   Deneyim raporunu oku
   Deneyim raporunu kapat
   Detaylı malzeme listesini gizle
   Detaylı malzeme listesini gizle
   Karşılaştırma listesi
   Produkte
   Produkt
   Diğer önerileri göster
   Diğer önerileri gizle