• Onarımlar için sevkiyat masrafları ne yüksekliktedir?