• Kullanılmış akülerden nasıl bertaraf edilebilir?