• Titreşimli zımparalar hangi malzeme ve iş parçası formları için uygundur?