• Başarılı bir delme işlemi için en önemli ön koşul nedir?