Zabudovanie drezu

 
Urobte vlastné hodnotenie
Urobte vlastné hodnotenie
Urobte vlastné hodnotenie
Urobte vlastné hodnotenie
Urobte vlastné hodnotenie
0 Hodnotenia
Ďakujeme za vaše ohodnotenie Táto funkcia sa dá používať iba s aktivovanými súbormi cookies.
0 Hodnotenia

Len niekoľko krokov k úspechu

Výber drezov je obrovský. Ale keď ste sa už pre jeden rozhodli, je všetko ostatné bezproblémová záležitosť.

Zabudovanie drezu
Zabudovanie drezu
Zabudovanie drezu

Postup:

Výber drezov je obrovský. Prinajmenšom rozhodnutie sa pre základný rozmer drezu a usporiadanie odkvapávacej plochy vám určia existujúce vodovodné prípojky. Následné zabudovanie je potom takmer maličkosť.

1

Drez sa spravidla vkladá priamo do pracovnej plochy – najlepšie pred montážou dosky, pretože to uľahčuje nasledujúce pracovné kroky. Na určenie správnej polohy má výrazný vplyv aj armatúra. Ak v dreze nie je vybranie, musíte do pracovnej dosky vyrezať ďalší otvor.

2

Drez položte na pracovnú dosku v prevrátenej konečnej polohe a vyznačte obrysy. Dôležité: Čiaru rezu priamočiarou pílou posuňte dovnútra o šírku okraja. Pred vyrezaním dbajte na to, aby pracovná plocha ležala správne. Do každého rohu výrezu vyvŕtajte otvor s priemerom desať milimetrov a priložte priamočiaru pílu. Režte opatrne, pretože sa pracovná doska môže pri tenkých stenách ľahko vyštiepiť.

3

Pred zabudovaním drezu naneste na plochy rezu vhodnú tesniacu hmotu (napríklad silikón). Tá neskôr bráni prenikaniu vlhkosti a nabobtnávaniu pracovnej dosky.

4

Výber drezov je obrovský. Prinajmenšom rozhodnutie sa pre základný rozmer drezu a usporiadanie odkvapávacej plochy vám určia existujúce vodovodné prípojky. Následné zabudovanie je potom takmer maličkosť.


Právne upozornenie

Spoločnosť Bosch nepreberá záruku za úplnosť a správnosť priložených návodov. Spoločnosť Bosch okrem toho upozorňuje na to, že použitie týchto návodov je na vlastné riziko. Prijmite, prosím, všetky opatrenia potrebné na zaistenie vašej bezpečnosti.


 

Aplikačné poradenstvo

Pri otázkach týkajúcich sa našich výrobkov a ich použitia

:02/ 48 703 262

pondelok–piatok: 8:00–16:30


Vyhľadávanie predajcov

 
 
 
SK
Poznačiť
Poznačené
Teraz kúpiť
Vynulovať filter
Zobraziť filter
Skryť filter
Ďakujeme za vaše ohodnotenie
Ďakujeme za vaše ohodnotenie
Zobraziť ďalšie projekty
Skryť ďalšie projekty
Skryť varianty tovaru
Ukázať varianty tovaru
Zavrieť tip na používanie
Otvoriť tip na používanie
Čítať skúsenosť
Zavrieť skúsenosť
Skryť podrobný zoznam materiálu
Ukázať podrobný zoznam materiálu
Porovnávací zoznam
Produkty
Produkt
Zobraziť ďalšie odporúčania
Skryť ďalšie odporúčania