Správne rezanie

 
Urobte vlastné hodnotenie
Urobte vlastné hodnotenie
Urobte vlastné hodnotenie
Urobte vlastné hodnotenie
Urobte vlastné hodnotenie
0 Hodnotenia
Ďakujeme za vaše ohodnotenie Táto funkcia sa dá používať iba s aktivovanými súbormi cookies.
0 Hodnotenia

Na čo si treba dať pozor pri vŕtaní

Pri rezaní je starostlivosť obzvlášť dôležitá. Povieme vám, čo by ste mali mať na pamäti.

Správne rezanie
Správne rezanie
Správne rezanie

Postup:

Pre mnohých domácich majstrov je rezanie rutinnou prácou. Avšak či pri ručnom rezaní alebo pomocou elektrického náradia – pri rezaní je starostlivosť obzvlášť dôležitá. Povieme vám, čo by ste mali mať na pamäti.

1

Pri elektrickom náradí na rezanie vzniká nebezpečenstvo poranenia predovšetkým v oblasti pílového listu – tak pri vypnutom, ako aj zapnutom náradí.

2

Ochranný odev je nevyhnutný. V žiadnom prípade nepracujte bez ochranných okuliarov a pri veľmi hlučnej prevádzke noste chrániče sluchu.

3

Existujú píly na splnenie najrôznejších požiadaviek. Vhodnú pílu si vyberte podľa nasledujúcich bodov: materiál (napr. prírodné drevo, plast), typ (napr. tvrdé drevo, preglejka), obrobok (dosky alebo platne) a druh rezu (priamy alebo oblúkový).

4

Používajte iba vhodné pílové listy v bezchybnom stave.

5

Pílu obsluhujte oboma rukami a držte ju za rukoväti na to určené.

6

Po práci pílový list odoberte, pri reťazových pílach zase nasaďte ochranný kryt.


Právne upozornenie

Spoločnosť Bosch nepreberá záruku za úplnosť a správnosť priložených návodov. Spoločnosť Bosch okrem toho upozorňuje na to, že použitie týchto návodov je na vlastné riziko. Prijmite, prosím, všetky opatrenia potrebné na zaistenie vašej bezpečnosti.


 

Aplikačné poradenstvo

Pri otázkach týkajúcich sa našich výrobkov a ich použitia

:02/ 48 703 262

pondelok–piatok: 8:00–16:30


Vyhľadávanie predajcov

 
 
 
SK
Poznačiť
Poznačené
Teraz kúpiť
Vynulovať filter
Zobraziť filter
Skryť filter
Ďakujeme za vaše ohodnotenie
Ďakujeme za vaše ohodnotenie
Zobraziť ďalšie projekty
Skryť ďalšie projekty
Skryť varianty tovaru
Ukázať varianty tovaru
Zavrieť tip na používanie
Otvoriť tip na používanie
Čítať skúsenosť
Zavrieť skúsenosť
Skryť podrobný zoznam materiálu
Ukázať podrobný zoznam materiálu
Porovnávací zoznam
Produkty
Produkt
Zobraziť ďalšie odporúčania
Skryť ďalšie odporúčania