Najdôležitejšie skupiny stavebných materiálov v prehľade

 
Urobte vlastné hodnotenie
Urobte vlastné hodnotenie
Urobte vlastné hodnotenie
Urobte vlastné hodnotenie
Urobte vlastné hodnotenie
0 Hodnotenia
Ďakujeme za vaše ohodnotenie Táto funkcia sa dá používať iba s aktivovanými súbormi cookies.
0 Hodnotenia

Cenné poznatky o betóne, murive a doskových materiáloch

Širší pojem stavebné materiály zahŕňa početnú skupinu materiálov, ktoré sa na základe ich chemickej štruktúry rozdeľujú do rôznych kategórií.

Najdôležitejšie skupiny stavebných materiálov v prehľade
Najdôležitejšie skupiny stavebných materiálov v prehľade
Najdôležitejšie skupiny stavebných materiálov v prehľade

Postup:

Pojmy materiál a stavebný materiál sa v stavebníctve používajú pre materiály, z ktorých sa budujú stavebné časti a konštrukcie. Širší pojem stavebné materiály zahŕňa početnú skupinu materiálov, ktoré možno na základe ich chemickej štruktúry zaradiť do rôznych kategórií. Najbežnejšie stavebné materiály možno rozdeliť do nasledujúcich kategórií:

1

Betón sa delí na normálny betón a ľahčený betón. Normálny betón je zmesou cementu a prísad - piesku a štrku. Nemá žiadne dutiny a vyznačuje sa väčšinou vysokou pevnosťou v tlaku. Keď sa do normálneho betónu vložia oceľové výstuže, hovorí sa o železobetóne.

Ľahčený betón sa od normálneho líši obsiahnutými látkami. Obyčajne sa mieša s pemzou a keramzitom a má podstatne nižšiu pevnosť v tlaku. Výnimočným variantom je pórobetón. Vzniká primiešavaním plynotvorných prísad, ktoré v betóne pri vytvrdzovaní podporujú vznik pórovitej štruktúry.

Betón sa najlepšie obrába vŕtacím kladivom, pretože nie je potrebné na prístroj vyvíjať žiadny tlak.

2

Tieto materiály sa delia na plné tvarovky, dierované tvarovky a doskový materiál. Plné tvarovky majú jednotnú štruktúru (v závislosti od materiálu hutnú alebo pórovitú). Na vŕtanie sú v tomto prípade vhodné tak vŕtacie kladivá, ako aj príklepové vŕtačky.

Dierované tvarovky pozostávajú z rovnakého materiálu, majú ale na rozdiel od plných tvaroviek veľké množstvo dutín. V tomto prípade je teda lepšie používať príklepovú vŕtačku, pretože vŕtacie kladivo vytvára príliš veľkú príklepovú silu.

3

Doskové materiály sú tenkostenné stavebné materiály ako sadrokartónové dosky, sadrovláknité dosky a dosky z drevených materiálov. Používajú sa v prvom rade v interiéroch. Na vŕtanie sú v tomto prípade vhodné tak príklepové vŕtačky s vypnutým príklepom, ako aj akumulátorové vŕtacie skrutkovače.


Právne upozornenie

Spoločnosť Bosch nepreberá záruku za úplnosť a správnosť priložených návodov. Spoločnosť Bosch okrem toho upozorňuje na to, že použitie týchto návodov je na vlastné riziko. Prijmite, prosím, všetky opatrenia potrebné na zaistenie vašej bezpečnosti.


 

Aplikačné poradenstvo

Pri otázkach týkajúcich sa našich výrobkov a ich použitia

:02/ 48 703 262

pondelok–piatok: 8:00–16:30


Vyhľadávanie predajcov

 
 
 
SK
Poznačiť
Poznačené
Teraz kúpiť
Vynulovať filter
Zobraziť filter
Skryť filter
Ďakujeme za vaše ohodnotenie
Ďakujeme za vaše ohodnotenie
Zobraziť ďalšie projekty
Skryť ďalšie projekty
Skryť varianty tovaru
Ukázať varianty tovaru
Zavrieť tip na používanie
Otvoriť tip na používanie
Čítať skúsenosť
Zavrieť skúsenosť
Skryť podrobný zoznam materiálu
Ukázať podrobný zoznam materiálu
Porovnávací zoznam
Produkty
Produkt
Zobraziť ďalšie odporúčania
Skryť ďalšie odporúčania