Násobilka drevených spojov

 
Urobte vlastné hodnotenie
Urobte vlastné hodnotenie
Urobte vlastné hodnotenie
Urobte vlastné hodnotenie
Urobte vlastné hodnotenie
0 Hodnotenia
Ďakujeme za vaše ohodnotenie Táto funkcia sa dá používať iba s aktivovanými súbormi cookies.
0 Hodnotenia

Ktorý spoj vedie k cieľu?

Aj poctivo zostavený nábytok iba zriedka vydrží po celý život, pretože je stále namáhaný. Každá oprava dreveného nábytku sa začína stabilizovaním spojov, rámov a podstavcov.

Násobilka drevených spojov
Násobilka drevených spojov
Násobilka drevených spojov

Postup:

Pri drevených spojoch sa rozlišujú tri rôzne spôsoby, ako možno jednotlivé časti navzájom spojiť: pevný spoj (napr. lepený), silový spoj (napr. skrutkový, klincový, klinový) a tvarový spoj (napr. drážkový, kolíkový, čapový). Drevo pracuje – ešte aj vo forme dosiek. To treba zohľadniť pri všetkých spojoch, predovšetkým pri tých z masívneho dreva. Drevené časti možno navzájom spájať nerozoberateľne alebo rozoberateľne. Pri rozoberateľných spojoch držia jednotlivé prvky pohromade prostredníctvom vhodných kovaní. Nerozoberateľné spoje sa vždy realizujú pomocou lepidla a možno ich – pokiaľ sa v priebehu času neuvoľnia samy – opäť uvoľniť iba ich poškodením. Najbežnejšie spoje sú tvarové. Tu je výber:

1

Vo výrobe nábytku veľmi často nájdeme na tupo vytvorené kolíkové spoje. Tieto spoje vznikajú zavŕtaním kolíkov a sú mimoriadne pevné. Ťažko sa však vytvárajú – rovnako ako extrémne stabilné rohové spoje s plochými hmoždinkami. Preto sa rohy často spájajú aj systémom drážka a pero.

2

Preplátovanie je najjednoduchší rohový spoj pri vytváraní rámov. Pri tomto spoji sa z každej spájanej časti odoberie polovica hrúbky materiálu; potom sa obrobky navzájom zlepia. Tento spoj však nie je príliš zaťažiteľný. Preto ho treba dodatočne zabezpečiť skrutkami alebo kolíkmi.

3

Na vytváranie okenných a nábytkových rámov je vhodný predovšetkým spoj drážka-čap. Drážky sa obyčajne vytvárajú na zvislých častiach rámu, čapy na vodorovných. V prípade hrubých častí rámu sú bežné aj dvojité čapy.

4

Čapový spoj tvorí niekoľko priamych alebo klinovitých čapov, ktoré sa nazývajú aj rybiny. Tento druh spoja sa používa pri masívnom dreve, pretože spájané časti sa môžu neobmedzene rozpínať alebo zmršťovať bez straty svojho tvaru. A rybinový spoj pôsobí aj ako optický dekoračný prvok.


Právne upozornenie

Spoločnosť Bosch nepreberá záruku za úplnosť a správnosť priložených návodov. Spoločnosť Bosch okrem toho upozorňuje na to, že použitie týchto návodov je na vlastné riziko. Prijmite, prosím, všetky opatrenia potrebné na zaistenie vašej bezpečnosti.


 

Aplikačné poradenstvo

Pri otázkach týkajúcich sa našich výrobkov a ich použitia

:02/ 48 703 262

pondelok–piatok: 8:00–16:30


Vyhľadávanie predajcov

 
 
 
SK
Poznačiť
Poznačené
Teraz kúpiť
Vynulovať filter
Zobraziť filter
Skryť filter
Ďakujeme za vaše ohodnotenie
Ďakujeme za vaše ohodnotenie
Zobraziť ďalšie projekty
Skryť ďalšie projekty
Skryť varianty tovaru
Ukázať varianty tovaru
Zavrieť tip na používanie
Otvoriť tip na používanie
Čítať skúsenosť
Zavrieť skúsenosť
Skryť podrobný zoznam materiálu
Ukázať podrobný zoznam materiálu
Porovnávací zoznam
Produkty
Produkt
Zobraziť ďalšie odporúčania
Skryť ďalšie odporúčania