Vtáčia búdka na balkón a do záhrady

 
Expedícia do ríše zvierat.
Vtáčia búdka

Malí a veľkí bádatelia v ríši zvierat sa môžu čoskoro vydať na postriežku a objavovať svet pred vlastnými balkónovými dverami.

Urobte vlastné hodnotenie
Urobte vlastné hodnotenie
Urobte vlastné hodnotenie
Urobte vlastné hodnotenie
Urobte vlastné hodnotenie
0 Hodnotenia
Ďakujeme za vaše ohodnotenie Táto funkcia sa dá používať iba s aktivovanými súbormi cookies.
0 Hodnotenia

Stupeň obťažnosti

Náklady

Potrebný čas

S touto vtáčou búdkou pre spevavcov zavíta do vašej záhrady alebo na váš balkón nový život. Aj začiatočníci si dokážu zostrojiť vtáčiu búdku bez problémov, v priebehu pol dňa. Náklady sú cca 20 eur.

Nasledujúci návod na zostavenie platí pre viacvrstvové dosky Multiplex z brezového dreva, s hrúbkou 12 mm. Potrebné dosky si jednoducho dajte odrezať v obchode so stavebným materiálom alebo u stolára. Keď použijete iné materiály alebo hrúbky, príslušne si prispôsobte zoznam potrebných častí.

Vtáčiu búdku môžete buď postaviť alebo zavesiť. Na visiaci variant sú potrebné šnúrky. Tie súčasne slúžia aj na upevnenie strechy. Pri stojacom variante jednoducho namontujte držadlo z metly ako stojan, na základnú dosku vtáčej búdky.

Podrobný zoznam materiálu, ako aj konštrukčný nákres, nájdete pod odkazom „Stiahnuť k projektu“.

 • Easy
  Náradie Easy
  Keď hľadáte jednoduchosť.
 • Universal
  Náradie Universal
  Všestrannosť prináša viac.
 • Advanced
  Náradie Advanced
  Keď hľadáte to najlepšie.

Potrebné elektrické náradie:

Pomôcky:

 • Rysovací uholník alebo trojuholník
 • Kružidlo
 • Univerzálny vrták, Ø 4–10 mm
 • Ceruzka, skladací meter
 • Brúsny papier, zrnitosť cca 150
 • Štetec (alebo rozprašovacia pištoľ)
 • Záhlbník
 • Zostatková doska ako podložka
 • Pre vlastnú ochranu: ochrana úst, ochranné okuliare, rukavice

Potrebný materiál::

 • Preglejka, breza, 12 mm
 • Skrutky do dreva so zápustnou hlavou
 • 1 kus dreva
 • Držadlo metly alebo šnúrky
 • Lepidlo na drevo na upevnenie držadla metly alebo kolíky na upevnenie šnúrok
 • Biela fasádna farba alebo akrylový lak

Ukázať podrobný zoznam materiálu

Pol.

Ks

Označenie

Dĺžka

Šírka

Hrúbka

Materiál

0

1

Základová doska

350 mm

200 mm

12 mm

Viacvrstvová doska Multiplex, brezové drevo

1

2

Obruby bočné

350 mm

40 mm

12 mm

Viacvrstvová doska Multiplex, brezové drevo

2

1

Obruba predná

224 mm

40 mm

12 mm

Viacvrstvová doska Multiplex, brezové drevo

3

2

Steny bočné

175 mm

190 mm

12 mm

Viacvrstvová doska Multiplex, brezové drevo

4

2

Steny štítu

275 mm

200 mm

12 mm

Viacvrstvová doska Multiplex, brezové drevo

5

1

Strecha

245 mm

212 mm

12 mm

Viacvrstvová doska Multiplex, brezové drevo

6

1

Strecha

245 mm

224 mm

12 mm

Viacvrstvová doska Multiplex, brezové drevo

7

1

Drevená guľatina

300 mm

10 mm

20 mm

8

1

Rúčka metly ako noha

1.000 mm

20 mm

20 mm

9

4

Šnúrky

1.000 mm

20 mm

10

27

Zápustné skrutky, 3,5 x 35 mm

11

1

Zápustná skrutka, 4,50 x 50 mm (len pre stojaci variant)

12

cca 0,5 l akrylového laku, bieleho

1

Prirezanie prednej a zadnej steny

1 - Prirezanie prednej a zadnej steny
Prirezanie prednej a zadnej steny

Najskôr si preneste konštrukciu prednej časti z konštrukčného nákresu na prednú dosku. Pomocou pravítka a kružidla si nakreslite zošikmenia strechy a otvor pre vtáky. Okrem toho si ceruzkou označte dva otvory pod špičkou (pre zavesenie) a otvor pre bidlo.

Pomocou priamočiarej píly si vyrežte štít, pozdĺž naznačených línií. Na tento úkon pripevnite prednú dosku svorkami na okraji vášho pracovného stola tak, aby ste nezarezali do stola. Potom čo odrežete prvé zošikmenie strechy, musíte upraviť upnutie obrobku.

Správne vyrezanú prednú časť môžete použiť ako šablónu pre zadnú stenu. Naznačte si zošikmenia strechy a otvory pre zavesenie a zodpovedajúcim spôsobom vyrežte zadnú stenu. Aby boli hrany pekne čisté, vyhlaďte ich použitím multibrúsky.

Teraz vyvŕtajte zodpovedajúce otvory do prednej a zadnej steny vtáčej búdky. Položte prednú dosku na hranoly, aby ste nevŕtali až do pracovnej dosky a všetko upevnite svorkami. Tri malé otvory pre zavesenie a bidlo vŕtajte pomocou vrtáka do dreva veľkosti 10 mm.

Na rýchle a jednoduché vyrezanie veľkého otvoru pre vtáky použite dierovú pílu ako nadstavec na vŕtačku. Ak nemáte k dispozícii dierovú pílu, vyvŕtajte viacero malých otvorov vrtákom veľkosti 10 mm, raz cez stred a štyrikrát na okraji otvoru pre vtáky (na pozícii 12, 3, 6 a 9 hodín). Výrez potom vytvoríte priamočiarou pílou smerom od stredu k otvoru na okraji a potom pozdĺž kruhu od jedného vyvŕtaného otvoru k ďalšiemu otvoru. V prípade potreby je nutné viackrát zmeniť upnutie obrobku.

Do zadnej steny vyvŕtajte iba dva malé otvory pre zavesenie.

2

Spojenie prednej a zadnej steny s bočnými časťami

2 - Spojenie prednej a zadnej steny s bočnými časťami
Spojenie prednej a zadnej steny s bočnými časťami

Predná a zadná strana sa skrutkujú vždy pomocou štyroch skrutiek na bočné časti. Postavte steny k sebe tak, ako budú neskôr zoskrutkované a označte si vnútorné hrany bočných častí ceruzkou na prednej a na zadnej stene. Časti opäť oddeľte a nakreslite si pozíciu skrutiek presne v strede, medzi naznačenou líniou a okrajom. Otvory pre skrutky by mali byť posunuté približne o 4 cm zhora a zdola.

Vyvŕtajte otvory pre skrutky vrtákom veľkosti 4 mm v prednej a v zadnej stene. Teraz postavte prednú alebo zadnú stenu a bočnú časť vždy tak, ako budú zoskrutkované a vrtákom veľkosti 3 mm vŕtajte smerom dovnútra, cez otvory, až do bočnej časti. Týmto spôsobom vyvŕtajte aj zvyšné otvory do bočných častí.

Potom vezmite akumulátorový skrutkovač a zmontujte prednú a zadnú stranu, ako aj bočné časti skrutkami (3,5 x 35 mm). Dávajte pozor na to, aby boli hlavičky skrutiek úplne zapustené.

Tip na zoskrutkovanie dvoch drevených dielov

Otvor v doske, cez ktorú budete skrutkovať najskôr, predvŕtajte vždy väčší o 0,5 až 1 mm ako je priemer skrutky. Otvor by sa mal predvŕtať tak hlboko, aby v ňom bola hlavička skrutky úplne ukrytá. Otvor v drevenej doske, do ktorej budete vŕtať potom, by sa mal naproti tomu predvŕtať vždy o 1 mm menší, ako je priemer skrutky. Tak sa závit skrutky môže dobre zachytiť.

Takto hravo vyrežete oblúky

Staviate káru a musíte vypíliť volant. Alebo do drevenej debny chcete vypíliť výrezy,a by sa dala lepšie prenášať. Pri týchto a podobných prácach, pri ktorých musíte píliť po krivke, je najlepšie použiť priamočiaru pílu.

Otvoriť tip na používanie

3

Príprava a montáž spodnej dosky

3 - Príprava a montáž spodnej dosky
Príprava a montáž spodnej dosky

Najskôr si naznačte otvory na upevnenie guľôčok s krmivom na spodnú dosku a prevŕtajte ju vrtákom veľkosti 8 alebo 10 mm.

Spodná doska sa na vtáčiu búdku priskrutkováva pomocou 8 skrutiek, vždy dvoch na jednu stenu búdky, zo spodnej strany. Položte teda spodnú dosku spodnou stranou nahor na svoj pracovný stôl. Priložte štyri steny vtáčej búdky. Potom označte obrys búdky zvnútra a zvonku ceruzkou. Búdku opäť odložte a označte si otvory pre skrutky v strede, v naznačenom obryse stien, vždy so 4 cm odstupom od rohov.

Vyvŕtajte otvory cez spodnú dosku a do spodnej strany stien tak, ako je to opísané predtým. Upevnite spodnú dosku zdola pomocou skrutiek (3,5 x 35 mm). Dávajte opäť pozor na to, aby boli hlavičky zapustené čistým spôsobom.

Takto tomu rýchlo prídete na kĺb

Skrutkové spoje sú v nábytkárstve rýchla a jednoduchá alternatíva k lepeným spojom. Vŕtanie do dreva je však náročnejšie, ako by sa na prvý pohľad zdalo. Tu sa dozviete, s čím všetkým je spojené skrutkovanie a vŕtanie.

Otvoriť tip na používanie

4

Pripevnenie plôtika

4 - Pripevnenie plôtika
Pripevnenie plôtika

Potom na vtáčiu búdku pripevnite ešte plot. Ten pozostáva z kratšej lišty vpredu a dvoch dlhších líšt na bočných stranách. Zoskrutkujte bočné lišty vždy štyrmi skrutkami a prednú lištu tromi skrutkami, podľa konštrukčného nákresu spodnej dosky. Nezabudnite na predvŕtanie!

Malý detail, veľký účinok

Nábytok pôsobí často nápadnejšie a krajšie, keď sú hrany a rohy skosené, teda zbrúsené pod 45-stupňovým uhlom. Táto úloha je ako stvorená pre obratnú a viacúčelovú univerzálnu brúsku alebo špecialistov pre ťažko prístupné miesta: delta brúsku alebo vario brúsku.

Otvoriť tip na používanie

5

Vytvorenie sedlovej strechy

Sedlová strecha sa nezoskrutkováva so stenami, ale je s búdkou spojená zavesením na šnúrky. Ako vedenie pre šnúrky si vyvŕtajte, tak ako je to opísané v konštrukčnom nákrese, ešte pred zostavením strechy vždy dva otvory s priemerom 10 mm, cez obidve polovice strechy.

Teraz sa dve časti strechy zoskrutkujú a vytvoria sedlovú strechu. Označte si otvory pre skrutky tak, ako bolo opísané predtým, opäť si ich predvŕtajte a dávajte pozor na to, aby boli hlavičky skrutiek úplne zapustené.

Takto beží pri brúsení všetko hladko

K najčastejším prácam domácich majstrov patrí brúsenie drevených povrchov. Napríklad pre odstránenie nerovností alebo zvyškov farby alebo pre prípravu drevených povrchov na ďalšie spracovanie.

Otvoriť tip na používanie

6

Pripevnenie stojana pre stojaci variant

6 - Pripevnenie stojana pre stojaci variant
Pripevnenie stojana pre stojaci variant

Ak vtáčiu búdku nechcete zavesiť, budete ešte potrebovať stojan. Ako stojan sa dá použiť bežné držadlo metly. Na jeho pripevnenie k vtáčej búdke zložte ešte raz strechu a vrtákom veľkosti 5 mm vyvŕtajte otvor do stredu podlahy. Držadlo metly si zodpovedajúco predvŕtajte vrtákom veľkosti 4 mm. Potom dajte na držadlo ešte trochu lepidla a pripevnite ho na spodnú dosku tak, že zaskrutkujete skrutku (4,5 x 50 mm) zhora cez podlahu búdky až do držadla.

7

Pripevnenie šnúrok pre visiaci variant

7 - Pripevnenie šnúrok pre visiaci variant
Pripevnenie šnúrok pre visiaci variant

Na zavesenie sú potrebné dve šnúrky na každú stranu štítu. Zmerajte si potrebnú dĺžku a pripočítajte 10 cm. Zoberte si dve šnúrky a priviažte vždy jeden kolík na ich konci. Ten bude slúžiť ako držiak. Teraz prevlečte šnúrky cez spodný otvor v štíte smerom zvnútra von a cez horný otvor späť dovnútra. Potom prevlečte šnúrky cez otvory v streche tak, že jednu šnúrku prevlečiete cez otvor na ľavej strane a druhú šnúrku cez otvor na pravej strane strechy. Na protiľahlej strane štítu postupujte rovnako. Teraz môžete konce šnúrok zviazať podľa svojho želania a zavesiť vtáčiu búdku.

8

Lakovanie sedacích plôch

Pred lakovaním by ste mali strechu ešte raz zložiť, aby bolo možné ju upraviť zvlášť.

V prípade, že pracujete so systémom na jemné rozprašovanie, naplňte lak do nádobky na farbu a v prípade potreby ho zrieďte trochou vody. Na skúšobnej doske si nastavte rozprašovací lúč a nastavovacím kolieskom určite vhodné množstvo farby. Rozprašovací lúč môže byť na plochy nastavený horizontálne alebo vertikálne a na hrany aj kužeľovito.

Tip pri lakovaní

Laky sú dostupné v mnohých variantoch a cenových úrovniach. Pre správny výber je smerodajná spracovateľnosť, vaša technická vybavenosť v domácnosti a nároky na kvalitu a trvanlivosť povrchu. Nechajte si poradiť v špecializovanom obchode. Ak s lakovaním nemáte rozsiahlejšie skúsenosti, odporúča sa vyskúšať si tento proces na skúšobnom kuse dreva. Najrýchlejší a najlepší výsledok docielite častokrát s akrylovými lakmi. Tieto vodou riediteľné laky sa dajú mimoriadne jednoducho a rýchlo nanášať použitím systému na jemné rozprašovanie.

9

Hotovo

9 - Hotovo
Hotovo

Vtáčia búdka je hotová. A aby ju vtáčiky rýchlo prijali za svoju, nasypte do nej jednoducho trochu krmiva pre vtáky.Právne upozornenie

Spoločnosť Bosch nepreberá záruku za úplnosť a správnosť priložených návodov. Spoločnosť Bosch okrem toho upozorňuje na to, že použitie týchto návodov je na vlastné riziko. Prijmite, prosím, všetky opatrenia potrebné na zaistenie vašej bezpečnosti.


 

Aplikačné poradenstvo

Pri otázkach týkajúcich sa našich výrobkov a ich použitia

:02/ 48 703 262

pondelok–piatok: 8:00–16:30


Vyhľadávanie predajcov

 
 
 
SK
Poznačiť
Poznačené
Teraz kúpiť
Vynulovať filter
Zobraziť filter
Skryť filter
Ďakujeme za vaše ohodnotenie
Ďakujeme za vaše ohodnotenie
Zobraziť ďalšie projekty
Skryť ďalšie projekty
Skryť varianty tovaru
Ukázať varianty tovaru
Zavrieť tip na používanie
Otvoriť tip na používanie
Čítať skúsenosť
Zavrieť skúsenosť
Skryť podrobný zoznam materiálu
Ukázať podrobný zoznam materiálu
Porovnávací zoznam
Produkty
Produkt
Zobraziť ďalšie odporúčania
Skryť ďalšie odporúčania