Truhlica pokladov

 
Motivačná pomôcka
Truhlica pokladov

Upratať hračky? Žiadna zábava. Ale poklady ukryť do veľkej truhlice pre poklady. To je už niečo úplne iné!

Urobte vlastné hodnotenie
Urobte vlastné hodnotenie
Urobte vlastné hodnotenie
Urobte vlastné hodnotenie
Urobte vlastné hodnotenie
0 Hodnotenia
Ďakujeme za vaše ohodnotenie Táto funkcia sa dá používať iba s aktivovanými súbormi cookies.
0 Hodnotenia

Stupeň obťažnosti

Náklady

Potrebný čas

Takto môže byť upratovanie zábavné: namiesto ukladania cenných hračiek do nudných skríň sa o ne možno podstatne primeranejšie postarať takouto nádhernou truhlicou pokladov. A okrem toho sa na nej dá aj dobre sedieť.

Naša truhlica pokladov je zložená z dvoch rovnakých otvorených debien, ktoré sú navzájom spojené pántami. Všetky časti debien sú zoskrutkované na tupo a hlavy skrutiek sú zatmelené.

Nasledujúci návod na montáž predpokladá použitie stredne lisovanej drevovláknitej dosky (MDF) s hrúbkou 19 mm. Pri použití iných materiálov alebo iných hrúbok musíte zoznam dielov zodpovedajúco upraviť.

Potrebné dosky si nechajte narezať v hobbymarkete alebo u stolára.

 • Easy
  Náradie Easy
  Keď hľadáte jednoduchosť.
 • Universal
  Náradie Universal
  Všestrannosť prináša viac.
 • Advanced
  Náradie Advanced
  Keď hľadáte to najlepšie.

Potrebné elektrické náradie:

Pomôcky:

 • Súprava vrtákov do dreva
 • Brúsny papier, zrnitosť 120–240
 • Systém na jemné rozprašovanie
 • Skladací meter, mäkká ceruzka, guma, strúhadlo na ceruzky
 • Lepiaca páska
 • Lepidlo na drevo, textilná handra
 • Zvierky
 • 2 nábytkové dorazy (gumové pätky)

Potrebný materiál::

 • Stredne lisovaná drevovláknitá doska (MDF)
 • Pánt
 • Napínací zámok
 • Zápustné skrutky
 • Lak

Ukázať podrobný zoznam materiálu

Pol.

Ks

Označenie

Dĺžka

Šírka

Hrúbka

Materiál

0

2

Pozdĺžne bočnice (hore)

400 mm

97 mm

19 mm

MDF

1

2

Priečne bočnice (hore)

162 mm

97 mm

19 mm

MDF

2

2

Pozdĺžne bočnice (dole)

400 mm

145 mm

19 m

MDF

3

2

Priečne bočnice (dole)

162 mm

145 mm

19 mm

MDF

4

2

Dno/kryt

400 mm

200 mm

19 mm

MDF

5

1

Pánt

400 mm

0,7 mm

6

1

Napínací zámok

7

cca 36

Zápustné skrutky, 3,5 x 40 mm

8

4

Zápustné skrutky, 3 x 17 mm

1

Vzájomné spojenie bočníc debny

1 - Vzájomné spojenie bočníc debny
Vzájomné spojenie bočníc debny Vzájomné spojenie bočníc debny Vzájomné spojenie bočníc debny

Na pracovnú plochu položte štyri bočnice – priečne medzi pozdĺžne – spodnej debny na ich dná tak, ako majú byť zmontované. Bočnice označte symbolom trojuholníka, aby ste počas práce vždy vedeli, ktorá kam patrí.

Na vonkajšie plochy pozdĺžnych bočníc ceruzkou nakreslite čiaru vždy vo vzdialenosti 10 mm od kratších hrán. Na týchto čiarach vyznačte po dva otvory na zoskrutkovanie s priečnymi bočnicami. Otvory na pozdĺžnych bočniciach vytvorte vŕtačkou s vrtákom do dreva 4 mm a zahĺbte ich na vonkajších plochách. Teraz pomocou akumulátorového skrutkovača zmontujte pozdĺžnu bočnicu s priečnou skrutkami 3,5 x 40 mm. Postupujte takto dokola aj v ostatných rohoch.

Tip na zoskrutkovanie dvoch častí z MDF

V prvej časti, cez ktorú skrutka prechádza, vyvŕtajte otvor vždy o 0,5 až 1 mm väčší ako priemer skrutky; otvor by mal byť zahĺbený pre hlavu skrutky. Do časti, do ktorej budete vŕtať následne, vytvorte otvor vždy o 1 mm menší ako je priemer skrutky.

2

Zoskrutkovanie dna/krytu s bočnicami debny

2 - Zoskrutkovanie dna/krytu s bočnicami debny
Zoskrutkovanie dna/krytu s bočnicami debny

Aj na hornú stranu dna/krytu teraz ceruzkou dokola nakreslite čiaru vo vzdialenosti 10 mm od okraja. Vŕtačkou s vrtákom do dreva 4 mm vytvorte na tejto čiare vždy po dva otvory na krátkych a po tri otvory na dlhých stranách. Tieto otvory zahĺbte na spodnej strane dna/krytu.

Rám zoskrutkovaný v predchádzajúcom pracovnom kroku položte na pracovnú plochu hornou hranou nadol (dno) alebo dolnou hranou nahor (kryt). Predvŕtané dno/kryt na ňom dokola zarovnajte. Teraz ho môžete pomocou akumulátorového skrutkovača primontovať cez otvory skrutkami 3,5 x 40 mm. Majte pritom na pamäti pokyny tipu na zoskrutkovanie dvoch častí z MDF uvedeného v prvom pracovnom kroku.

Na zostavenie druhej časti truhlice teraz zopakujte všetky pracovné kroky.

3

Vzájomné spojenie dolnej a hornej debny

3 - Vzájomné spojenie dolnej a hornej debny
Vzájomné spojenie dolnej a hornej debny

Hornú a dolnú debnu zafixujte zvierkami, pričom sú ku sebe priložené pozdĺžnymi stranami a majú zarovnané hrany. Teraz môžete umiestniť otvorený pánt na vedľa seba ležiace čelné plochy, označiť na nich polohy otvorov a predvŕtať skrutkové otvory. Pánt namontujte pomocou akumulátorového skrutkovača dodanými skrutkami alebo skrutkami 3 x 17 mm.

Keď teraz hornú debnu zatvoríte ako kryt, všimnite si, že vzadu v mieste pántu vznikla medzera, kým predné hrany doliehajú tesne na seba. Na vyrovnanie nalepte na prednú hranu krytu nábytkové dorazy (sú to malé gumové pätky, ktoré tlmia hlučné nárazy dreva pri zatváraní nábytkových dvierok).

4

Naskrutkovanie napínacieho zámku

4 - Naskrutkovanie napínacieho zámku
Naskrutkovanie napínacieho zámku Naskrutkovanie napínacieho zámku

Presnú polohu oboch častí napínacieho zámku na spodnej debne a na kryte musíte určiť vyskúšaním. Háčik pritom patrí na kryt, napínač na spodnú debnu. Polohy vŕtaných otvorov označte ceruzkou. Pomocou akumulátorového skrutkovača dodanými skrutkami alebo skrutkami 3 x 17 mm namontujte najprv háčik a potom napínač.

5

Príprava povrchov MDF

5 - Príprava povrchov MDF
Príprava povrchov MDF Príprava povrchov MDF

Aby ste mohli povrch opracovať čo najlepšie, mali by ste sa mu venovať pred zostavením oboch častí debny.

Najprv zatmeľte skrutkové otvory na pohľadových plochách dosiek MDF tmelom na drevo alebo karosárskym tmelom. Po zaschnutí (rešpektujte pokyny výrobcu!) tieto miesta dohladka vybrúste brúsnym papierom 120.

Potom zrazte hrany - opracujte ich brúsnym papierom 120 pod uhlom 45°, aby vznikla malá fazeta. Plochy dosiek MDF opracujte brúskou s brúsnym papierom, zrnitosť 120–180.

6

Povrchová úprava

6 - Povrchová úprava
Povrchová úprava

Najprv si starostlivo prečítajte pokyny na spracovanie a bezpečnostné pokyny výrobcov. Pracujte v dobre vetranej miestnosti, nefajčite, nejedzte a nepite.

Základné plnivo nanášajte valčekom alebo prípadne systémom na rozprašovanie farby. Nechajte ho dobre zaschnúť.

Ak chcete v ďalšom kroku nanášať pomocou systému na jemné rozprašovanie iný materiál, mali by ste vymeniť zásobník na farbu.

Tipy pre MDF

Dosky MDF majú silne savé povrchy. Najmä čelným plochám musíte venovať zvýšenú pozornosť – teda niekoľko vrstiev. Náročnému plneniu (tak sa nazýva uzavieranie savých plôch) sa môžete vyhnúť, keď použijete dosky MDF so základnou fóliou. Táto zabezpečuje perfektný náter bez plnenia – aspoň na plochách. Plochy a čelné plochy s hotovou základnou úpravou jemne vybrúste; zrnitosť brúsneho papiera pritom zvyšujte zo 180 cez 220 na 240.

7

Lakovanie pohľadových plôch

7 - Lakovanie pohľadových plôch
Lakovanie pohľadových plôch

Najrýchlejší a najlepší výsledok dosiahnete použitím akrylátových lakov. Mimoriadne jednoducho a rýchlo sa dajú nanášať tieto vodou riediteľné laky s použitím systému na jemné rozprašovanie. Alternatívne môžete truhlicu pokladov natrieť aj disperznou farbou.

Naplňte lak do zásobníka na farbu a v prípade potreby ho zrieďte trochou vody. Na skúšobnej doske si nastavte rozprašovací lúč a nastavovacím kolieskom určite vhodné množstvo farby. Rozprašovací lúč sa dá na plochy nastaviť horizontálne, prípadne vertikálne a na hrany aj kužeľovito. Najlepšie výsledky dosiahnete, keď najprv nalakujete čelné plochy a potom plochy; tieto rovnomernými, rovnobežnými ťahmi.

Tip pri lakovaní

Laky sú dostupné v mnohých variantoch a cenových úrovniach. Spracovateľnosť, vaša domáca technická výbava a nároky na kvalitu a trvanlivosť povrchu sú rozhodujúcimi faktormi pri výbere laku. Nechajte si poradiť v špecializovanom obchode. A keď nemáte s lakovaním väčšie skúsenosti, odporúča sa trocha si to nacvičiť na skúšobnej vzorke.

8

Hotovo!

8 - Hotovo!
Hotovo!


Odporúčanie projektu

Multibrúska - PSM 80 A Multibrúska

PSM 80 A


Právne upozornenie

Spoločnosť Bosch nepreberá záruku za úplnosť a správnosť priložených návodov. Spoločnosť Bosch okrem toho upozorňuje na to, že použitie týchto návodov je na vlastné riziko. Prijmite, prosím, všetky opatrenia potrebné na zaistenie vašej bezpečnosti.


 

Aplikačné poradenstvo

Pri otázkach týkajúcich sa našich výrobkov a ich použitia

:02/ 48 703 262

pondelok–piatok: 8:00–16:30


Vyhľadávanie predajcov

 
 
 
SK
Poznačiť
Poznačené
Teraz kúpiť
Vynulovať filter
Zobraziť filter
Skryť filter
Ďakujeme za vaše ohodnotenie
Ďakujeme za vaše ohodnotenie
Zobraziť ďalšie projekty
Skryť ďalšie projekty
Skryť varianty tovaru
Ukázať varianty tovaru
Zavrieť tip na používanie
Otvoriť tip na používanie
Čítať skúsenosť
Zavrieť skúsenosť
Skryť podrobný zoznam materiálu
Ukázať podrobný zoznam materiálu
Porovnávací zoznam
Produkty
Produkt
Zobraziť ďalšie odporúčania
Skryť ďalšie odporúčania