Stena Utensilo

 
Organizačný talent
Stena Utensilo

Zbohom neporiadok! Stena Utensilo je ideálne odkladacie miesto pre všetko, čo sa len povaľuje navôkol.

Urobte vlastné hodnotenie
Urobte vlastné hodnotenie
Urobte vlastné hodnotenie
Urobte vlastné hodnotenie
Urobte vlastné hodnotenie
0 Hodnotenia
Ďakujeme za vaše ohodnotenie Táto funkcia sa dá používať iba s aktivovanými súbormi cookies.
0 Hodnotenia

Stupeň obťažnosti

Náklady

Potrebný čas

Skrine, zásuvky, police – to bolo včera. Odteraz sa o poriadok postará nástenná skrinka Utensilo. A zároveň upúta tak, že zatieni aj mnohé obrazy na stenách.

Na tejto nástennej skrinke Utensilo sme popri magnetickom páse a háčikoch na kľúče v základnej verzii realizovali rôzne možnosti umiestnenia. Napokon ale zostáva na vás, ktoré z našich návrhov uskutočníte, ako jednotlivé prvky usporiadate a aké budú mať rozmery.

 • Easy
  Náradie Easy
  Keď hľadáte jednoduchosť.
 • Universal
  Náradie Universal
  Všestrannosť prináša viac.
 • Advanced
  Náradie Advanced
  Keď hľadáte to najlepšie.

Potrebné elektrické náradie:

Pomôcky:

 • Súprava vrtákov do dreva
 • Záhlbník
 • Brúsny papier, zrnitosť 120–240
 • Skladací meter, mäkká ceruzka, guma, strúhadlo na ceruzky
 • Silikón alebo lepidlo
 • Lepidlo na drevo, textilná handra
 • Obojstranná lepiaca páska
 • Drevené kolíky 8 mm alebo ploché hmoždinky
 • Značkovače
 • Doska zo zvyškového materiálu, približne 400 x 400 mm (napríklad MDF)
 • Tmel na drevo alebo karosársky tmel

Potrebný materiál::

 • Stredne lisovaná drevovláknitá doska (MDF)
 • Akrylové sklo
 • Vešiaky (nábytkové úchyty), plechové pásy
 • Gumený pás
 • Skrutky pre úchyty
 • Zápustné skrutky
 • Lak

Ukázať podrobný zoznam materiálu

Pol.

Ks

Označenie

Dĺžka

Šírka

Hrúbka

Materiál

0

1

Základný model – zadná stena

1.200 mm

400 mm

19 mm

MDF

1

2

Základný model – závesné lišty

1.000 mm

60 mm

19 mm

MDF

2

1

Základný model – dištančná lišta

1.000 mm

60 mm

19 mm

MDF

3

3

Základný model – vešiaky (nábytkové úchyty)

2 mm

4

1

Základný model – plechové pásy

620 mm

62 mm

6 mm

5

1

Upevňovacia doska

260 mm

200 mm

19 mm

MDF

6

1

Gumený pás

1.200 mm

20 mm

5 mm

Tesnenie

7

1

Odkladacia doska

260 mm

100 mm

19 mm

MDF

8

2

Bočnice skriniek z akrylového skla, veľké

151 mm

90 mm

19 mm

MDF

9

2

Bočnice skriniek z akrylového skla, stredné

60 mm

120 mm

19 mm

MDF

10

2

Bočnice skriniek z akrylového skla, malé

40 mm

53 mm

19 mm

MDF

11

1

Dno skriniek z akrylového skla, veľké

260 mm

55 mm

19 mm

MDF

12

1

Dno skriniek z akrylového skla, stredné

222 mm

120 mm

19 mm

MDF

13

1

Dno skriniek z akrylového skla, malé

222 mm

53 mm

19 mm

MDF

14

1

Predné akrylové sklo, veľké

232 mm

154 mm

4 mm

Akrylové sklo

15

1

Predné akrylové sklo, stredné

222 mm

45 mm

5 mm

Akrylové sklo

16

1

Predné akrylové sklo, malé

222 mm

25 mm

5 mm

Akrylové sklo

17

8

Zápustné skrutky, 3,5 x 40 mm

18

cca 27

Zápustné skrutky, 4 x 35 mm

19

3

Zápustné skrutky, 4 x 25 mm

20

5

Zápustné skrutky, 5 x 50 mm

1

Výroba a montáž závesných a dištančných líšt

1 - Výroba a montáž závesných a dištančných líšt
Výroba a montáž závesných a dištančných líšt

Obe závesné lišty vyrežte z dosky dlhej 1 000 mm a širokej 120 mm. Pílový kotúč stolovej kotúčovej píly nastavte na 45° a dosku pozdĺžne rozdeľte. Aby bol tento dlhý rez dokonale rovný, upevnite zvierkami lištu ako paralelný doraz.

Zavesené lišty potom predvŕtajte vŕtačkou s vrtákom do dreva 4 mm a otvory zahĺbte na širšej strane lišty. Aj dištančné lišty predvŕtajte na zoskrutkovanie so zadnou stenou a otvory príslušným spôsobom zahĺbte.

Aby závesná skrinka Utensilo nakoniec visela bezpečne a rovno, musia byť závesné lišty na zadnej stene a na stene miestnosti namontované presne. Pri montáži na stenu pomáha vodováha alebo krížový a líniový laser.

Na vytvorenie skrutkového spoja na zadnej stene položte túto prednou stranou nadol na pracovné podstavce. Závesnú lištu umiestnite na zadnej strane podľa údajov na výkrese a pomocou akumulátorového skrutkovača ju cez predvŕtané otvory pevne priskrutkujte skrutkami 4 x 35 mm. Rovnako postupujte aj v prípade dištančnej lišty.

Tip na zoskrutkovanie dvoch častí z MDF

V prvej časti, cez ktorú skrutka prechádza, vyvŕtajte otvor vždy o 0,5 až 1 mm väčší ako priemer skrutky; otvor by mal byť zahĺbený pre hlavu skrutky. Do časti, do ktorej budete vŕtať následne, vytvorte otvor vždy o 1 mm menší ako je priemer skrutky. Aby ste mohli povrch opracovať čo najlepšie, mali by ste sa mu venovať pred zostavením nástennej skrinky Utensilo. Prečítajte si na to pracovný krok osem.

2

Rezanie a drážkovanie bočníc a políc skrinky z akrylového skla

2 - Rezanie a drážkovanie bočníc a políc skrinky z akrylového skla
Rezanie a drážkovanie bočníc a políc skrinky z akrylového skla Rezanie a drážkovanie bočníc a políc skrinky z akrylového skla

Najprv šikmo zrežte bočnice veľkej skrinky: Šikmú hranu rezu zakreslite ceruzkou na veľké bočnice podľa rozmerov na výkrese.

Aby bol rez rovný, upevnite zvierkami vhodnú lištu ako paralelný doraz. Teraz môžete bočnicu vyrezať priamočiarou pílou.

Predné akrylové čelo veľkej skrinky je upevnené v drážkach bočníc; v prípade menších skriniek je čelo zasunuté do drážky dna. Frézovanie je pri oboch rovnaké.

Dosku zo zvyškového materiálu s rozmermi približne 400 x 400 mm zvierkami bezpečne upevnite na vašej pracovnej ploche. Bočnicu, ktorá sa má drážkovať, potom priskrutkujte k doske dvomi skrutkami, ktorých hlavy starostlivo zapustíte. (Vzniknuté otvory sa pred povrchovou úpravou stratia pod dohladka vybrúsenou vrstvou tmelu.) Iná možnosť: Obrobok priskrutkujte zospodu cez dosku; vypĺňanie otvorov potom odpadá.

Vašu hornú frézku s drážkovacou frézou nastavte na hĺbku drážky 15 mm. Pomocou paralelného dorazu vyfrézujte do bočnice vo vzdialenosti 10 mm od prednej hrany drážku so šírkou 4 mm. Tento postup zopakujte pri druhej bočnici a pri dnách menších skriniek.

3

Rezanie akrylového skla

3 - Rezanie akrylového skla
Rezanie akrylového skla

Prvú časť tohto pracovného kroku si môžete ušetriť, keď si predné akrylové čelá necháte narezať už u predajcu alebo v hobbymarkete. Inak možno akrylové sklo rezať aj (stolovou) okružnou, ako aj priamočiarou pílou.

Počet zdvihov priamočiarej píly nastavte na stupeň 3–4 (okružná píla: nízke otáčky). Pri rezaní bezpodmienečne používajte ochranné okuliare, aby ste si chránili zrak pred odletujúcimi trieskami.

Pri upevňovaní obrobkov z akrylového skla používajte medzivrstvy z mäkkého materiálu (napr. plsť). Na ochranu citlivých povrchov odstraňujte ochrannú fóliu až nakoniec, v tomto prípade dokonca až po lakovaní.

Predné čelá upnite a obrúste pozdĺžne hrany. Začnite brúsnym papierom 120; záverečný jemný výbrus vykonajte brúsnym papierom 240. Vždy pracujte iba pozdĺž hrany. Potom zrazte hrany - opracujte ich jemným brúsnym papierom v pozdĺžnom smere pod uhlom 45°.

4

Montáž akrylových skriniek

4 - Montáž akrylových skriniek
Montáž akrylových skriniek

Skrinky nalakujte výnimočne až po montáži, aby sa otvory skrutkového spoja skryli pod vrstvou tmelu a farby.

Pri montáži začnite menšími skrinkami. Drážkované dno umiestnite hornou stranou nahor a príslušné bočnice skrinky na vašej pracovnej ploche tak, ako ich chcete zmontovať. Obrysy dna ceruzkou zakreslite na bočnice.

Teraz do obrysov súmerne predvŕtajte po dva otvory pre skrutky 3,5 x 40 mm, ktorými potom bočnice primontujete ku dnu. Otvory zvonka zahĺbte; pred lakovaním sa zatmelia. Neskôr pri montáži majte na pamäti pokyny nášho tipu na zoskrutkovanie dvoch častí z MDF uvedeného v pracovnom kroku jeden.

V prípade veľkej skrinky dno neleží medzi bočnicami, ale bočnice sú položené na ňom. Preto obrysy bočníc vyznačte na dne skrinky. Potom môžete dno predvŕtať pre skrutky 3,5 x 40 mm tak, ako je opísané v predchádzajúcom odseku, otvory zospodu zahĺbiť a časti pomocou akumulátorového skrutkovača zmontovať.

Predné akrylové čelá pri zostavení bočníc a dien dodatočne zafixujte silikónom alebo lepidlom v drážkach, ak by neboli uložené dostatočne pevne. Ochrannú fóliu z tabúľ akrylového skla odstráňte až po lakovaní; obrúsené pohľadové hrany predtým dodatočne zakryte lepiacou páskou.

5

Príprava a montáž držiaka s gumeným pásom a odkladacej dosky

5 - Príprava a montáž držiaka s gumeným pásom a odkladacej dosky
Príprava a montáž držiaka s gumeným pásom a odkladacej dosky

Gumený pás pevne prisponkujte dvomi sponkami hore na zadnej strane nalakovanej prídržnej dosky. Natiahnite ho napnutý dopredu rovnobežne s hornou hranou a opäť dozadu. Tam ho pevne prisponkujte takisto dvomi sponkami. Sponky umiestnite v smere pásu, aby obe špičky sponky zasahovali do materiálu. Takto (a podľa výkresu) postupujte, kým sa s gumeným pásom nedostanete do protiľahlého spodného rohu.

Na montáž držiaka s gumeným pásom a lakovanej odkladacej dosky položte nahotovo nalakovanú zadnú stenu pohľadovou stranou nahor na pracovnú plochu. Odkladaciu dosku a držiak s gumeným pásom umiestnite na zadnej stene zadnou hranou, resp. spodnou stranou nadol podľa rozmerových údajov na našom výkrese. Opatrne na nej vyznačte ich polohu.

Teraz do obrysov odkladacej dosky a držiaka vŕtačkou s vrtákom do dreva 4 mm súmerne vytvorte dva (doska) a štyri otvory (držiak). Otvory zahĺbte na zadnej strane zadnej steny.

Teraz môžete jednotlivé časti opäť umiestniť na zadnú stenu a namontovať ich zospodu pomocou akumulátorového skrutkovača zápustnými skrutkami 4 x 35 mm. Majte pritom na pamäti pokyny nášho tipu na zoskrutkovanie dvoch častí z MDF uvedeného v pracovnom kroku jeden.

6

Lepenie plechového pásu

6 - Lepenie plechového pásu
Lepenie plechového pásu

Zadnú stenu nechajte po lakovaní dôkladne vyschnúť a položte ju – pohľadovou stranou nahor – na pracovnú plochu. Plechový pás na nej umiestnite podľa rozmerových údajov na našom výkrese a na laku opatrne vyznačte jeho polohu.

Obojstrannú lepiacu pásku najprv nalepte na plechový pás. Stiahnite ochrannú fóliu druhej lepiacej vrstvy a plechový pás pritlačte na lakovaný povrch.

7

Montáž nábytkových úchytov ako vešiakov

7 - Montáž nábytkových úchytov ako vešiakov
Montáž nábytkových úchytov ako vešiakov

Položte lakovanú a dobre uschnutú zadnú stenu – lícovou stranou hore – na pracovnú plochu. Plechový pás na nej umiestnite podľa rozmerových údajov na konštrukčnom výkrese a opatrne vyznačte jeho polohu na laku.

Obojstrannú lepiacu pásku najprv nalepte na plechový pás. Stiahnite ochrannú fóliu druhej lepiacej vrstvy a plechový pás pritlačte na lakovaný povrch.

8

Montáž nábytkových úchytov ako vešiakov

8 - Montáž nábytkových úchytov ako vešiakov
Montáž nábytkových úchytov ako vešiakov

Nasledujúce prípravné práce vykonajte pred povrchovou úpravou: zakreslenie polohy úchytov na zadnú stenu podľa rozmerových údajov na našom výkrese; vyvŕtanie otvorov do prednej strany zadnej steny pomocou vŕtačky s vrtákom do dreva 4 mm.

Po lakovaní úchyty namontujte dodanými skrutkami.

9

Príprava povrchov

9 - Príprava povrchov
Príprava povrchov

Najprv zatmeľte všetky viditeľné skrutkové otvory (aj na častiach, ktoré sa ešte budú montovať!) v plochách MDF tmelom na drevo alebo karosárskym tmelom. Po zaschnutí (rešpektujte pokyny výrobcu!) tieto miesta dohladka vybrúste brúsnym papierom 120.

Najprv zrazte hrany všetkých častí z MDF - opracujte ich brúsnym papierom 120 pod uhlom 45°, aby vznikla malá fazeta. Plochy dosiek MDF opracujte brúskou s brúsnym papierom, zrnitosť 120–180.

10

Povrchová úprava

10 - Povrchová úprava
Povrchová úprava

Základné plnivo nanášajte valčekom alebo prípadne systémom na rozprašovanie farby. Nechajte ho dobre zaschnúť.

Ak chcete v ďalšom kroku nanášať pomocou systému na jemné rozprašovanie iný materiál, mali by ste vymeniť zásobník na farbu.

Opracujte všetky viditeľné strany dosiek MDF okrem závesných líšt a dištančnej lišty. Najprv naneste základné plnivo valčekom alebo prípadne striekacou pištoľou. Nechajte ho dobre zaschnúť.

Tipy pre MDF

Dosky MDF majú silne savé povrchy. Najmä čelným plochám musíte venovať zvýšenú pozornosť – teda niekoľko vrstiev. Náročnému plneniu (tak sa nazýva uzavieranie savých plôch) sa môžete vyhnúť, keď použijete dosky MDF so základnou fóliou. Táto zabezpečuje perfektný náter bez plnenia – aspoň na plochách. Plochy a čelné plochy s hotovou základnou úpravou jemne vybrúste; zrnitosť brúsneho papiera pritom zvyšujte zo 180 cez 220 na 240.

11

Lakovanie pohľadových plôch

11 - Lakovanie pohľadových plôch
Lakovanie pohľadových plôch

Naplňte lak do zásobníka na farbu a v prípade potreby ho zrieďte trochou vody. Na skúšobnej doske si nastavte rozprašovací lúč a nastavovacím kolieskom určite vhodné množstvo farby. Rozprašovací lúč sa dá na plochy nastaviť horizontálne, prípadne vertikálne a na hrany aj kužeľovito. Najlepšie výsledky dosiahnete, keď najprv nalakujete čelné plochy a potom plochy; tieto rovnomernými, rovnobežnými ťahmi.

Tip pri lakovaní

Laky sú dostupné v mnohých variantoch a cenových úrovniach. Spracovateľnosť, vaša domáca technická výbava a nároky na kvalitu a trvanlivosť povrchu sú rozhodujúcimi faktormi pri výbere laku. Nechajte si poradiť v špecializovanom obchode. A keď nemáte s lakovaním väčšie skúsenosti, odporúča sa trocha si to nacvičiť na skúšobnej vzorke. Najrýchlejší a najlepší výsledok dosiahnete použitím akrylátových lakov. Mimoriadne jednoducho a rýchlo sa dajú nanášať tieto vodou riediteľné laky s použitím systému na jemné rozprašovanie.

12

Hotovo!

12 - Hotovo!
Hotovo!Právne upozornenie

Spoločnosť Bosch nepreberá záruku za úplnosť a správnosť priložených návodov. Spoločnosť Bosch okrem toho upozorňuje na to, že použitie týchto návodov je na vlastné riziko. Prijmite, prosím, všetky opatrenia potrebné na zaistenie vašej bezpečnosti.


 

Aplikačné poradenstvo

Pri otázkach týkajúcich sa našich výrobkov a ich použitia

:02/ 48 703 262

pondelok–piatok: 8:00–16:30


Vyhľadávanie predajcov

 
 
 
SK
Poznačiť
Poznačené
Teraz kúpiť
Vynulovať filter
Zobraziť filter
Skryť filter
Ďakujeme za vaše ohodnotenie
Ďakujeme za vaše ohodnotenie
Zobraziť ďalšie projekty
Skryť ďalšie projekty
Skryť varianty tovaru
Ukázať varianty tovaru
Zavrieť tip na používanie
Otvoriť tip na používanie
Čítať skúsenosť
Zavrieť skúsenosť
Skryť podrobný zoznam materiálu
Ukázať podrobný zoznam materiálu
Porovnávací zoznam
Produkty
Produkt
Zobraziť ďalšie odporúčania
Skryť ďalšie odporúčania