Puristický umývací stolík

 
Bezchybná vec
Puristický umývací stolík

Puristický dizajn v kúpeľni je v móde. Právom, a toto umývadlo to dokazuje: lebo menej je niekedy viac!

Urobte vlastné hodnotenie
Urobte vlastné hodnotenie
Urobte vlastné hodnotenie
Urobte vlastné hodnotenie
Urobte vlastné hodnotenie
0 Hodnotenia
Ďakujeme za vaše ohodnotenie Táto funkcia sa dá používať iba s aktivovanými súbormi cookies.
0 Hodnotenia

Stupeň obťažnosti

Náklady

Potrebný čas

Riadne prepraný nápad: náš umývací stolík s puristickým vzhľadom prináša do vašej kúpeľne najnovší dizajn.

Nosnými prvkami sú jednak bočnice, medzi ktorými sú priskrutkované dná; krycia doska leží na nich. Ďalším nosným prvkom je hranol s funkciou upevňovacej lišty: upevní sa na stenu pomocou hmoždiniek a zoskrutkuje sa s krycou doskou.

Nasledujúci návod na montáž predpokladá použitie lepenej bukovej dosky s hrúbkou 20 mm. Pri použití iných materiálov alebo iných hrúbok musíte zoznam dielov zodpovedajúco upraviť. Potrebné diely si pokiaľ možno nechajte narezať v hobbymarkete alebo u stolára.

 • Easy
  Náradie Easy
  Keď hľadáte jednoduchosť.
 • Universal
  Náradie Universal
  Všestrannosť prináša viac.
 • Advanced
  Náradie Advanced
  Keď hľadáte to najlepšie.

Potrebné elektrické náradie:

Pomôcky:

 • Súprava vrtákov do dreva
 • Záhlbník
 • Brúsny papier, zrnitosť 120–240, špongia
 • Skladací meter, mäkká ceruzka, guma, strúhadlo na ceruzky
 • Skrutkovacie zvierky
 • Príp. lepidlo na drevo, špongia
 • Príp. značkovač
 • Príp. vŕtacia šablóna

Potrebný materiál::

 • Lepená buková doska
 • Smrekový hranol
 • Stredne lisovaná drevovláknitá doska (MDF)
 • Uholníky, rukoväť
 • Zápustné skrutky
 • Moridlo a lak

Ukázať podrobný zoznam materiálu

Pol.

Ks

Označenie

Dĺžka

Šírka

Hrúbka

Materiál

0

1

Korpus – krycia doska

1.200 mm

480 mm

20 mm

Lepené bukové drevo

1

2

Korpus – bočnice

675 mm

460 mm

20 mm

Lepené bukové drevo

2

1

Korpus – stredná bočnica

240 mm

160 mm

20 mm

Lepené bukové drevo

3

3

Korpus – dná

1.160 mm

240 mm

20 mm

Lepené bukové drevo

4

1

Korpus – zadná stena

1.160 mm

240 mm

20 mm

Lepené bukové drevo

5

1

Korpus – krycia lišta

593 mm

190 mm

20 mm

Lepené bukové drevo

6

1

Korpus – upevňovacia lišta

1.150 mm

45 mm

45 mm

Smrekový hranol

7

6

Korpus – uholníky

40 mm

40 mm

1 mm

8

1

Korpus – tyčové držadlo

500 mm

64 mm

9

2

Zásuvka – bočnice

400 mm

131 mm

12 mm

MDF

10

2

Zásuvka – predná/zadná časť

543 mm

131 mm

12 mm

MDF

11

1

Zásuvka – dno

567 mm

400 mm

4 mm

MDF

12

1

Zásuvka – predná časť

593 mm

190 mm

19 mm

MDF

13

cca 20

Zápustné skrutky, 4 x 45 mm

14

4

Zápustné skrutky, 4 x 35 mm

15

cca 30

Zápustné skrutky, 3 x 25 mm

16

cca 24

Zápustné skrutky, 4 x 17 mm

1

Vzájomné spojenie horných dien a strednej bočnice

1 - Vzájomné spojenie horných dien a strednej bočnice
Vzájomné spojenie horných dien a strednej bočnice Vzájomné spojenie horných dien a strednej bočnice

Postavte obe horné dná a strednú bočnicu na ich predné hrany k sebe do tvaru dvojitého T tak, ako ich chcete zoskrutkovať. Zadné hrany teraz ceruzkou označte tak, aby ste počas ďalšej práce vždy vedeli, ktorá časť kam patrí. Stolári na to používajú symbol trojuholníka.

Na oboch dnách zakreslite ceruzkou stredovú priečnu čiaru. Na tejto čiare ležia otvory na priskrutkovanie strednej bočnice. Strediaci hrot vrtáka do dreva položte presne na ňu. Do každého dna vyvŕtajte dva otvory a zvonka ich zahĺbte. Teraz pomocou akumulátorového skrutkovača zmontujte dvojité T skrutkami 4 x 45 mm.

Tip na zoskrutkovanie dvoch drevených dielov

V prvej časti, cez ktorú skrutka prechádza, vyvŕtajte otvor vždy o 0,5 až 1 mm väčší ako priemer skrutky; otvor by mal byť zahĺbený pre hlavu skrutky. Do časti, do ktorej budete vŕtať následne, vytvorte otvor vždy o 1 mm menší ako je priemer skrutky.

2

Vzájomné spojenie častí korpusu

2 - Vzájomné spojenie častí korpusu
Vzájomné spojenie častí korpusu Vzájomné spojenie častí korpusu Vzájomné spojenie častí korpusu

Vopred: skúsení domáci majstri môžu najmä viditeľné skrutkové spoje vytvoriť ako neviditeľné (relatívne náročné) lepené spoje. My sa budeme venovať opisu skrutkovanej verzie. Ako pracovať s lepidlom a drevenými kolíkmi, sa dozviete v pracovnom kroku štyri pri stavbe zásuvky.

Najprv zostavte dvojité T a tretie dno s bočnicami. Uvedené časti postavte k sebe na ich pohľadové hrany tak, ako majú byť zmontované. Ich vzájomnú polohu opäť označte trojuholníkom. Na vnútorné plochy oboch bočníc teraz opatrne nakreslite obrysy všetkých troch dien.

V týchto obrysoch vytvorte vŕtačkou s vrtákom do dreva súmerne po tri otvory na priskrutkovanie dien k bočniciam. Zvonka ich zahĺbte a pomocou akumulátorového skrutkovača zmontujte bočnice a dná skrutkami 4 x 45 mm. Majte pritom na pamäti pokyny tipu na zoskrutkovanie dvoch drevených častí uvedeného v predchádzajúcom pracovnom kroku.

Na priskrutkovanie zadnej steny postavte vzniknutý regál na pracovnú plochu. Zadnú stenu zasuňte zozadu tak, ako ju chcete namontovať. Na zadnú stenu teraz spredu ceruzkou zakreslite obrysy spodného a stredného dna a stenu opäť odoberte. V obrysoch súmerne predvŕtajte po päť otvorov. Zadnú stenu môžete teraz primontovať zápustnými skrutkami 4 x 45 mm – a korpus je hotový. Majte pritom na pamäti pokyny tipu na zoskrutkovanie dvoch drevených častí uvedeného v predchádzajúcom pracovnom kroku.

3

Montáž krycej dosky a krycej lišty

3 - Montáž krycej dosky a krycej lišty
Montáž krycej dosky a krycej lišty Montáž krycej dosky a krycej lišty Montáž krycej dosky a krycej lišty

Kryciu dosku priskrutkujte zospodu cez horné dno. Otvory opäť najprv predvŕtajte a zospodu ich zahĺbte. Kryciu dosku na korpuse presne zarovnajte a primontujte ju pomocou akumulátorového skrutkovača zápustnými skrutkami 4 x 35 mm. V zadnej časti priskrutkujte kryciu dosku k bočniciam pomocou uholníkov. Majte pritom opäť na pamäti pokyny nášho tipu na zoskrutkovanie dvoch drevených častí. Mali by ste zohľadniť aj polohu umývadla a jeho výrez v krycej doske, prípadne aj v hornom dne. Tento otvor vyrežte na konci tohto pracovného kroku.

Teraz už chýba len krycia lišta, ktorá zakrýva odtokovú inštaláciu umývadla. Krycia lišta sa montuje pomocou upevňovacích uholníkov. Uholníky priskrutkujte pomocou akumulátorového skrutkovača skrutkami so šošovkovitou hlavou 3 x 17 mm tak, aby boli zarovnané s prednými hranami a umiestnené čo najviac hore a dole na strednej bočnici a bočnici.

Teraz namontujte kryciu lištu. Nábytok položte na zadnú stranu a kryciu lištu zarovnajte na korpuse: vo vzdialenosti 5 mm od vonkajšej hrany bočnice vpravo a 5 mm od spodnej hrany stredného dna dole. Kryciu lištu zafixujte v tejto polohe zvierkami a zozadu ju pomocou akuskrutkovača priskrutkujte zápustnými skrutkami 4 x 17 mm.

Nakoniec priamočiarou pílou vyrežte do krycej dosky otvor pre umývadlo a potrebné inštalácie – podľa modelu a spôsobu napojenia.

4

Vzájomné spojenie častí zásuvky

4 - Vzájomné spojenie častí zásuvky
Vzájomné spojenie častí zásuvky Vzájomné spojenie častí zásuvky

Časti zásuvky môžete prirodzene zmontovať aj skrutkami 3 x 25 mm. Postupujte pritom podľa opisu v predchádzajúcich pracovných krokoch.

Pri lepení rohových spojov našej zásuvky bezpodmienečne odporúčame používať vŕtaciu šablónu a značkovače. Iba samotným meraním a nakreslením nie je možné určiť presnú polohu kolíkových otvorov tak, aby neskôr ležali presne nad sebou!

Vŕtacia šablóna je vŕtací prípravok, ktorý sa na obrobok upevní pomocou skrutkovacieho prípravku. Vedie vrták cez kovový krúžok kolmo k povrchu dreva.

Značkovač je kovový kolík so značkovacím hrotom. Vkladá sa do otvorov v čelnej ploche, ktorých polohu chcete preniesť. Na to pritlačte predvŕtaný obrobok v jeho presnej polohe so zarovnanými hranami na plochu protikusu.

Najprv všetky časti zásuvky zarovnajte na pracovnej ploche tak, aby ste mali zásuvku pred sebou – hornou stranou nadol. Predná a zadná časť sú medzi bočnicami. Časti označte symbolom trojuholníka, aby ste vždy vedeli, ktorá kam patrí.

Do čelných plôch prednej a zadnej časti teraz vyvŕtajte vždy po dva otvory 6 mm pre kolíky. Do otvorov vložte značkovače a preneste ich polohy na vnútorné plochy bočníc zásuvky.

Do kolíkových otvorov prednej a zadnej časti naneste lepidlo a vložte kolíky 6 mm. Potom lepidlo naneste do otvorov v bočniciach a na ich lepené plochy. Časti zásuvky zostavte a spoje pritlačte zvierkami, kým lepidlo nezaschne; rešpektujte pokyny výrobcu lepidla. Prípadné prebytočné lepidlo ihneď zotrite vlhkou handrou. Pri pritláčaní kontrolujte presnú kolmosť zásuvky.

Po stuhnutí lepidla položte rám tvorený prednou, zadnou časťou a bočnicami hornou stranou nadol na pracovnú plochu. Zarovnajte na ňom dno a primontujte ho pomocou akumulátorového skrutkovača cez predvŕtané otvory zápustnými skrutkami 4 x 17 mm. Majte pritom na pamäti pokyny tipu na zoskrutkovanie dvoch drevených častí uvedeného v pracovnom kroku jeden.

Nakoniec namontujte predné čelo zásuvky. Najprv musíte určiť jeho presnú polohu na prednej časti zásuvky. Prednú časť opatrite obojstrannou lepiacou páskou a zásuvku zasuňte do jej priečinku v korpuse. Predné čelo môžete teraz na korpuse presne zarovnať, zásuvku zozadu pevne pritlačiť a potom ju spolu so zatiaľ iba nalepeným predným čelom opatrne vysunúť smerom dopredu.

Predné čelo priskrutkujte zvnútra pomocou akumulátorového skrutkovača skrutkami 4 x 35 mm. Majte pritom na pamäti pokyny tipu na zoskrutkovanie dvoch drevených častí uvedeného v pracovnom kroku jeden.

Nakoniec do predného čela vyvŕtajte podľa pokynov výrobcu otvory pre tyčové držadlo a držadlo primontujte dodanými skrutkami. Zásuvka je hotová!

Tipy na kolíkovanie

Obidve spájané časti navŕtajte vrtákom do dreva s veľkosťou kolíkov. Súčet oboch vŕtaných hĺbok musí byť o 2 mm väčší ako dĺžka kolíka. Najlepšie výsledky dosiahnete pri použití vrtákov so strediacim hrotom a hĺbkovým dorazom; to je dorazový krúžok so závitovým kolíkom, ktorý možno na vrtáku upevniť podľa požadovanej hĺbky otvoru. Do plochy nikdy nevŕtajte hlbšie ako do dvoch tretín hrúbky materiálu!

5

Brúsenie drevených povrchov

5 - Brúsenie drevených povrchov
Brúsenie drevených povrchov

Aby ste mohli povrchy čo najlepšie dokončiť, mali by ste sa ich ošetreniu venovať pred zostavením.

Najprv zrazte všetky hrany - opracujte ich brúsnym papierom 120 alebo 180 pod uhlom 45°, aby vznikla malá fazeta. Pohľadové plochy brúste brúskou vždy v smere textúry dreva najprv hrubším (120, 180), potom jemnejším (do 240) brúsnym papierom.

Potom plochy navlhčite špongiou a vlhké ich vydrhnite. Pri schnutí vystupujú jednotlivé voľné drevné vlákna, ktoré potom opatrne odstránite brúsnym papierom 180. Potom je drevo pripravené na povrchovú úpravu. Malý tip: Dbajte na to, aby brúsny papier nebol príliš obrúsený, aby sa drevné vlákna odrezali, nielen pritláčali.

6

Morenie povrchov

6 - Morenie povrchov
Morenie povrchov

Morením sa označuje farbenie dreva. Moridlo sa dá nanášať použitím systému na jemné rozprašovanie. Morením drevo nezískava povrchovú ochranu; tú zabezpečuje až voskovanie alebo lakovanie.

Najprv si starostlivo prečítajte pokyny na spracovanie a bezpečnostné pokyny výrobcu. Pracujte v dobre vetranej miestnosti, nefajčite, nejedzte a nepite.

Ak chcete v ďalšom kroku nanášať pomocou systému na jemné rozprašovanie iný materiál, mali by ste vymeniť zásobník na farbu.

7

Morenie povrchu

7 - Morenie povrchu
Morenie povrchu

Morením sa označuje farbenie dreva. Moridlo sa dá nanášať použitím systému na jemné rozprašovanie. Morením drevo nezískava povrchovú ochranu; tú zabezpečuje až voskovanie alebo lakovanie.

Najprv si starostlivo prečítajte pokyny na spracovanie a bezpečnostné pokyny výrobcu. Pracujte v dobre vetranej miestnosti, nefajčite, nejedzte a nepite.

Ak chcete v ďalšom kroku nanášať pomocou systému na jemné rozprašovanie iný materiál, mali by ste vymeniť zásobník na farbu.

Tip pri morení

Na zvislých plochách pracujte vždy zdola nahor. Pretože je moridlo veľmi riedke a drevený povrch silne savý, mohlo by moridlo stekať nadol a vytvárať tak „mapy“, ktoré sa už nedajú pretrieť a zostávajú viditeľné.

8

Lakovanie povrchov čírym lakom

8 - Lakovanie povrchov čírym lakom
Lakovanie povrchov čírym lakom

Naplňte lak do zásobníka na farbu a v prípade potreby ho zrieďte trochou vody. Na skúšobnej doske si nastavte rozprašovací lúč a nastavovacím kolieskom určite vhodné množstvo farby. Rozprašovací lúč sa dá na plochy nastaviť horizontálne, prípadne vertikálne a na hrany aj kužeľovito. Najlepšie výsledky dosiahnete, keď najprv nalakujete vnútorné čelné plochy, potom vonkajšie čelné plochy a nakoniec plochy; tieto rovnomernými, rovnobežnými ťahmi.

Aj pri tom môžu – ako pri vlhčení – ešte raz vystúpiť drevné vlákna, ktoré po zaschnutí laku jemne odstránite brúsnym papierom 220 alebo 240 v smere textúry.

Pri nanášaní druhej vrstvy laku použite rovnaký číry lak ako pri základnom nátere. Tentoraz môžete lak naniesť trochu sýtejšie. Začnite opäť na hranách a potom sa rovnomernými, rovnobežnými ťahmi venujte plochám.

Tip pri lakovaní

Laky sú dostupné v mnohých variantoch a cenových úrovniach. Spracovateľnosť, vaša domáca technická výbava a nároky na kvalitu a trvanlivosť povrchu sú rozhodujúcimi faktormi pri výbere laku. Nechajte si poradiť v špecializovanom obchode. A keď nemáte s lakovaním väčšie skúsenosti, odporúča sa trocha si to nacvičiť na skúšobnej vzorke. Najrýchlejší a najlepší výsledok dosiahnete použitím akrylátových lakov. Sú riediteľné vodou a dostupné v každom obchode so stavebným materiálom v mnohých rôznych odtieňoch. Mimoriadne jednoducho a rýchlo sa dajú nanášať použitím systému na jemné rozprašovanie.

9

Hotovo!

9 - Hotovo!
Hotovo!Právne upozornenie

Spoločnosť Bosch nepreberá záruku za úplnosť a správnosť priložených návodov. Spoločnosť Bosch okrem toho upozorňuje na to, že použitie týchto návodov je na vlastné riziko. Prijmite, prosím, všetky opatrenia potrebné na zaistenie vašej bezpečnosti.


 

Aplikačné poradenstvo

Pri otázkach týkajúcich sa našich výrobkov a ich použitia

:02/ 48 703 262

pondelok–piatok: 8:00–16:30


Vyhľadávanie predajcov

 
 
 
SK
Poznačiť
Poznačené
Teraz kúpiť
Vynulovať filter
Zobraziť filter
Skryť filter
Ďakujeme za vaše ohodnotenie
Ďakujeme za vaše ohodnotenie
Zobraziť ďalšie projekty
Skryť ďalšie projekty
Skryť varianty tovaru
Ukázať varianty tovaru
Zavrieť tip na používanie
Otvoriť tip na používanie
Čítať skúsenosť
Zavrieť skúsenosť
Skryť podrobný zoznam materiálu
Ukázať podrobný zoznam materiálu
Porovnávací zoznam
Produkty
Produkt
Zobraziť ďalšie odporúčania
Skryť ďalšie odporúčania