Posteľ s minimalistickým dizajnom

 
Spať krajšie

Táto posteľ snov s minimalistickým plochým tvarom a dvomi nočnými stolíkmi úplne zodpovedá trendu.

Urobte vlastné hodnotenie
Urobte vlastné hodnotenie
Urobte vlastné hodnotenie
Urobte vlastné hodnotenie
Urobte vlastné hodnotenie
0 Hodnotenia
Ďakujeme za vaše ohodnotenie Táto funkcia sa dá používať iba s aktivovanými súbormi cookies.
0 Hodnotenia

Stupeň obťažnosti

Náklady

Potrebný čas

„Jednoduché a ploché“ je trend v dizajne nábytku, ktorý stále trvá. Navrhli sme teda hlbšie položenú posteľ, ktorá pozostáva iba z najpotrebnejších častí. Ponuku dotvárajú dva rovnako jednoduché nočné stolíky.

Posteľ je jednoduchá rámová konštrukcia. Bočnice, ako aj predné a zadné čelo sa spájajú pomocou takzvaného rohového posteľového kovania; stredový nosník s podperou uprostred potrebný vzhľadom na šírku postele je v ráme ukotvený stredovým kovaním.

Nočné stolíky sú jednoduché uholníky, ktorých dve rovnako veľké dosky sú navzájom spojené skrutkovou lištou. Stolová doska pritom leží na bočnici. Stolíky sa v požadovanej polohe montujú na bočnice postele rovnakými lištami.

Nasledujúci návod na montáž predpokladá použitie lepenej bukovej dosky s hrúbkou 27 mm. Pri použití iných materiálov alebo iných hrúbok musíte zoznam dielov zodpovedajúco upraviť. Potrebné dosky si nechajte narezať v hobbymarkete alebo u stolára.

 • Easy
  Náradie Easy
  Keď hľadáte jednoduchosť.
 • Universal
  Náradie Universal
  Všestrannosť prináša viac.
 • Advanced
  Náradie Advanced
  Keď hľadáte to najlepšie.

Potrebné elektrické náradie:

Pomôcky:

 • Súprava vrtákov do dreva
 • Záhlbník
 • Brúsny papier, zrnitosť 120–240, špongia
 • Skladací meter, mäkká ceruzka, guma, strúhadlo na ceruzky

Potrebný materiál::

 • Lepená drevená doska, buk, 27 mm.
 • Smrekový hranol
 • Posteľová rohová spojka, posteľová stredová spojka
 • Zápustné skrutky, skrutky s polguľatou hlavou
 • Moridlo, lak

Ukázať podrobný zoznam materiálu

Pol.

Ks

Označenie

Dĺžka

Šírka

Hrúbka

Materiál

0

2

Strany

2.010 mm

190 mm

27 mm

Lepené bukové drevo

1

2

Zadné/predné čelá

1.664 mm

380 mm

27 mm

Lepené bukové drevo

2

2

Oporné lišty

1.930 mm

45 mm

45 mm

Smrekový hranol

3

1

Stredový nosník

1.990 mm

45 mm

45 mm

Smrekový hranol

4

1

Podpera

190 mm

45 mm

45 mm

Smrekový hranol

5

4

Rohové posteľové kovanie

127 mm

22 mm

28 mm

6

2

Stredové posteľové kovanie

75 mm

75 mm

7

4

Stolové dosky / dosky bočníc

380 mm

353 mm

27 mm

Lepené bukové drevo

8

4

Skrutkové lišty

380 mm

27 mm

27 mm

Lepené bukové drevo

9

11

Zápustné skrutky, 60 mm

10

36

Skrutky s polguľatou hlavou, 4 x 20 mm

11

4

Zápustné skrutky, 4 x 17 mm

12

24

Zápustné skrutky, 4 x 45 mm

1

Zostavenie rámu postele

1 - Zostavenie rámu postele
Zostavenie rámu postele

Rám postele pozostáva zo zadnej a prednej časti, ako aj z bočníc; časti sú spojené pomocou takzvaného posteľového kovania. Ide o skrutkovací uholník s malou dĺžkou ramien (tu 22 a 28 mm) a veľkou celkovou výškou (tu 127 mm). Kovania sú pritom v takej polohe, aby sa vždy dlhé rameno priskrutkovalo na krátku bočnicu (tu: zadné alebo predné čelo) a krátke rameno na dlhú bočnicu (tu: bočnica postele).

2

Posteľ: montáž nosníkov latového roštu

2 - Posteľ: montáž nosníkov latového roštu
Posteľ: montáž nosníkov latového roštu

Latový rošt leží na hranoloch - nosníkoch, ktoré priskrutkujete na vnútorné plochy bočníc tak, aby boli zarovnané s ich spodnými hranami. Pretože sú nosníky kratšie ako bočnice a montujú sa na ne súmerne, nechajte voľný priestor pre posteľové kovanie, ktorým sa na bočnice montuje zadné a predné čelo.

Predvŕtajte nosníky; otvory zahĺbte na strane smerujúcej k stredu postele. Nosníky primontujte pomocou akumulátorového skrutkovača skrutkami 4 x 60 mm.

Tip na zoskrutkovanie dvoch drevených dielov

V prvej časti, cez ktorú skrutka prechádza, vyvŕtajte otvor vždy o 0,5 až 1 mm väčší ako priemer skrutky; otvor by mal byť zahĺbený pre hlavu skrutky. Do časti, do ktorej budete vŕtať následne, vytvorte otvor vždy o 1 mm menší ako je priemer skrutky.

3

Príprava stredového nosníka a jeho montáž do rámu postele

3 - Príprava stredového nosníka a jeho montáž do rámu postele
Príprava stredového nosníka a jeho montáž do rámu postele Príprava stredového nosníka a jeho montáž do rámu postele

Najprv zospodu uprostred nosníka priskrutkujte podperu. Predvŕtajte ho a otvory zhora zahĺbte. Nosníky primontujte pomocou akumulátorového skrutkovača skrutkami 4 x 60 mm. Majte pritom na pamäti pokyny tipu na zoskrutkovanie dvoch drevených častí uvedeného v pracovnom kroku jeden.

Teraz môžete nosník zoskrutkovať so zadným a predným čelom rámu postele pomocou takzvaného stredového posteľového kovania. Toto kovanie pozostáva z dvoch častí: z nosného uholníka a z prídržnej lamely. Uholník patrí na čelnú plochu nosníka, lamela na zadné, resp. predné čelo.

Obe časti kovania primontujte pomocou akumulátorového skrutkovača zápustnými skrutkami 4 x 17 mm. Pri polohovaní lamiel na zadnom a prednom čele rámu postele rešpektujte rozmerové údaje výrobcu kovania.

4

Nočný stolík: zoskrutkovanie stolovej dosky s bočnicou

4 - Nočný stolík: zoskrutkovanie stolovej dosky s bočnicou
Nočný stolík: zoskrutkovanie stolovej dosky s bočnicou

Stolová doska a bočnica sú zoskrutkované zvnútra pomocou rohovej skrutkovej lišty. Skrutkovú lištu predvŕtajte z dvoch strán. Je samozrejmé, že otvory vyvŕtate striedavo krížom, ale nie v rovnakej výške, aby skrutky v lište nekolidovali. Otvory zahĺbte na pohľadových stranách. Je vhodné spracovať takto aj lišty, ktorými budete nočné stolíky neskôr montovať k rámu postele.

Dosku bočnice položte na pracovnú plochu pohľadovou stranou nadol. Umiestnite na ňu predvŕtanú skrutkovú lištu tak, aby bola zarovnaná s jej hornou hranou a lištu primontujte pomocou akumulátorového skrutkovača skrutkami 4 x 45 mm.

Na pracovnú plochu teraz položte stolovú dosku pohľadovou stranou nadol. Bočnicu s priskrutkovanou lištou položte na ňu, zarovnajte ju s hranou. Teraz môžete stolovú dosku a bočnicu zmontovať pomocou akumulátorového skrutkovača skrutkami 4 x 45 mm.

5

Priskrutkovanie nočného stolíka k rámu postele

5 - Priskrutkovanie nočného stolíka k rámu postele
Priskrutkovanie nočného stolíka k rámu postele

Najprv pomocou akumulátorového skrutkovača primontujte v pracovnom kroku jeden predvŕtané skrutkové lišty skrutkami 4 x 45 mm tak, aby boli zarovnané s hranou stolovej dosky. Teraz umiestnite nočný stolík na príslušnej strane rámu postele tak, aby ste naň z postele optimálne dosiahli. Primontujte ho pomocou akumulátorového skrutkovača skrutkami 4 x 45 mm.

Majte, prosím, aj pri montáži nočných stolíkov na pamäti pokyny nášho tipu na zoskrutkovanie dvoch drevených častí uvedeného v prvom pracovnom kroku.

6

Brúsenie drevených povrchov

6 - Brúsenie drevených povrchov
Brúsenie drevených povrchov Brúsenie drevených povrchov

Aby ste mohli povrch opracovať čo najlepšie, mali by ste sa mu venovať pred zostavením nábytku.

Najprv zrazte všetky hrany - opracujte ich brúsnym papierom 120 alebo 180 pod uhlom 45°, aby vznikla malá fazeta. Pohľadové plochy brúste brúskou vždy v smere textúry dreva najprv hrubším (120, 180), potom jemnejším (do 240) brúsnym papierom.

Potom plochy navlhčite špongiou a vlhké ich vydrhnite. Pri schnutí vystupujú jednotlivé voľné drevné vlákna, ktoré potom opatrne odstránite brúsnym papierom 180. Potom je drevo pripravené na povrchovú úpravu. Malý tip: Dbajte na to, aby brúsny papier nebol príliš obrúsený, aby sa drevné vlákna odrezali, nielen pritláčali.

7

Morenie povrchov

7 - Morenie povrchov
Morenie povrchov

Morením sa označuje farbenie dreva. Moridlo sa dá nanášať použitím systému na jemné rozprašovanie. Morením drevo nezískava povrchovú ochranu; tú zabezpečuje až voskovanie alebo lakovanie.

Najprv si starostlivo prečítajte pokyny na spracovanie a bezpečnostné pokyny výrobcu. Pracujte v dobre vetranej miestnosti, nefajčite, nejedzte a nepite.

Ak chcete v ďalšom kroku nanášať pomocou systému na jemné rozprašovanie iný materiál, mali by ste vymeniť zásobník na farbu.

Tip pri morení

Na zvislých plochách pracujte vždy zdola nahor. Pretože je moridlo veľmi riedke a drevený povrch silne savý, mohlo by moridlo stekať nadol a vytvárať tak „mapy“, ktoré sa už nedajú pretrieť.

8

Lakovanie povrchov

8 - Lakovanie povrchov
Lakovanie povrchov

Naplňte lak do zásobníka na farbu a v prípade potreby ho zrieďte trochou vody. Na skúšobnej doske si nastavte rozprašovací lúč a nastavovacím kolieskom určite vhodné množstvo farby. Rozprašovací lúč sa dá na plochy nastaviť horizontálne, prípadne vertikálne a na hrany aj kužeľovito.

Teraz naneste prvú tenkú vrstvu laku. Začnite na hranách a potom rovnomernými, rovnobežnými ťahmi nalakujte plochy.

Aj pri tom môžu – ako pri vlhčení – ešte raz vystúpiť drevné vlákna, ktoré po zaschnutí laku jemne odstránite brúsnym papierom 220 alebo 240 v smere textúry.

Pri nanášaní druhej vrstvy laku použite rovnaký číry lak ako pri základnom nátere. Tentoraz môžete lak naniesť trochu sýtejšie. Začnite opäť na hranách a potom sa rovnomernými, rovnobežnými ťahmi venujte plochám.

Tip pri lakovaní

Laky sú dostupné v mnohých variantoch a cenových úrovniach. Spracovateľnosť, vaša domáca technická výbava a nároky na kvalitu a trvanlivosť povrchu sú rozhodujúcimi faktormi pri výbere laku. Nechajte si poradiť v špecializovanom obchode. A keď nemáte s lakovaním väčšie skúsenosti, odporúča sa prípadne si to nacvičiť na skúšobnej vzorke. Najrýchlejší a najlepší výsledok dosiahnete použitím akrylátových lakov. Sú riediteľné vodou a dostupné v každom obchode so stavebným materiálom v mnohých rôznych odtieňoch. Mimoriadne jednoducho a rýchlo sa dajú nanášať použitím systému na jemné rozprašovanie.

9

Hotovo!

9 - Hotovo!
Hotovo!Právne upozornenie

Spoločnosť Bosch nepreberá záruku za úplnosť a správnosť priložených návodov. Spoločnosť Bosch okrem toho upozorňuje na to, že použitie týchto návodov je na vlastné riziko. Prijmite, prosím, všetky opatrenia potrebné na zaistenie vašej bezpečnosti.


 

Aplikačné poradenstvo

Pri otázkach týkajúcich sa našich výrobkov a ich použitia

:02/ 48 703 262

pondelok–piatok: 8:00–16:30


Vyhľadávanie predajcov

 
 
 
SK
Poznačiť
Poznačené
Teraz kúpiť
Vynulovať filter
Zobraziť filter
Skryť filter
Ďakujeme za vaše ohodnotenie
Ďakujeme za vaše ohodnotenie
Zobraziť ďalšie projekty
Skryť ďalšie projekty
Skryť varianty tovaru
Ukázať varianty tovaru
Zavrieť tip na používanie
Otvoriť tip na používanie
Čítať skúsenosť
Zavrieť skúsenosť
Skryť podrobný zoznam materiálu
Ukázať podrobný zoznam materiálu
Porovnávací zoznam
Produkty
Produkt
Zobraziť ďalšie odporúčania
Skryť ďalšie odporúčania