Poschodová posteľ do detskej izby

 
Klasický detský sen
Poschodová posteľ do detskej izby

Či rytiersky hrad alebo rozprávkový zámok – v poschodovej posteli stvárnenej s fantáziou sa detské sny stanú skutočnosťou.

Urobte vlastné hodnotenie
Urobte vlastné hodnotenie
Urobte vlastné hodnotenie
Urobte vlastné hodnotenie
Urobte vlastné hodnotenie
0 Hodnotenia
Ďakujeme za vaše ohodnotenie Táto funkcia sa dá používať iba s aktivovanými súbormi cookies.
0 Hodnotenia

Stupeň obťažnosti

Náklady

Potrebný čas

Takáto poschodová posteľ je stále klasikou detskej izby. Ponúka priestor na hranie pod ňou – a keď je okrem toho taká fantastická ako náš model, musia sa v nej snívať aspoň dvakrát krajšie sny.

Posteľ stojí na piatich podperách a pozostáva z jednoduchého rámu s bočnými nosníkmi latového roštu; rám je zoskrutkovaný pomocou posteľového kovania. Priamočiaru pílu potrebujete iba v tom prípade, že si chcete jednotlivé časti postele narezať sami. Pritom sa odporúča zvierkami na príslušný obrobok upevniť vhodné lišty ako paralelný doraz.

Nasledujúci návod na montáž predpokladá použitie lepenej smrekovej dosky s hrúbkou 27 mm a podpier s prierezom 80 x 80 mm. Pri použití iných materiálov alebo iných hrúbok musíte zoznam dielov zodpovedajúco upraviť.

Potrebné časti si nechajte narezať v hobbymarkete alebo u stolára.

 • Easy
  Náradie Easy
  Keď hľadáte jednoduchosť.
 • Universal
  Náradie Universal
  Všestrannosť prináša viac.
 • Advanced
  Náradie Advanced
  Keď hľadáte to najlepšie.

Potrebné elektrické náradie:

Pomôcky:

 • Súprava vrtákov do dreva
 • Záhlbník
 • Brúsny papier, zrnitosť 120–240, špongia
 • Skladací meter, mäkká ceruzka, guma, strúhadlo na ceruzky
 • Systém na jemné rozprašovanie
 • Zvierky

Potrebný materiál::

 • Lepená doska, smrek
 • Smrekový hranol
 • MDF dosky
 • Zápustné skrutky, skrutky s polguľatou hlavou
 • Moridlo a lak

Ukázať podrobný zoznam materiálu

Pol.

Ks

Označenie

Dĺžka

Šírka

Hrúbka

Materiál

0

2

Strany

2.010 mm

140 mm

27 mm

Smrekové lepené dosky

1

2

Zadné/predné čelá

964 mm

450 mm

27 mm

Smrekové lepené dosky

2

2

Priečky rebríka

480 mm

140 mm

27 mm

Smrekové lepené dosky

3

1

Horná bočnica

1.664 mm

140 mm

27 mm

Smrekové lepené dosky

4

2

Úložné lišty

1.950 mm

45 mm

45 mm

Smrekový hranol

5

5

Nosné podpery

1.420 mm

80 mm

80 mm

Smrekový hranol

6

4

Posteľové kovanie

7

1

Koľajnička záclony

2.010 mm

386 mm

19 mm

MDF

8

1

Veža

9

cca 32

Skrutky s polguľatou hlavou, 4 x 15 mm

10

cca 18

Zápustné skrutky, 4 x 60 mm

11

cca 14

Zápustné skrutky, 6 x 80 mm

12

5

Zápustné skrutky, 3 x 20 mm

13

4

Zápustné skrutky, 4 x 45 mm

1

Zostavenie rámu postele z bočníc a zadného a predného čela

1 - Zostavenie rámu postele z bočníc a zadného a predného čela
Zostavenie rámu postele z bočníc a zadného a predného čela

Rám postele pozostáva zo zadnej a prednej časti, ako aj z bočníc; časti sú spojené pomocou takzvaného posteľového kovania. Ide o skrutkovací uholník s malou dĺžkou ramien (tu 22 a 28 mm) a veľkou celkovou výškou (tu 127 mm). Kovania sú pritom v takej polohe, aby sa vždy dlhé rameno priskrutkovalo na krátku bočnicu (tu: zadné alebo predné čelo) a krátke rameno na dlhú bočnicu (tu: bočnica postele).

Samozrejme môžete použiť aj iné posteľové kovania; rešpektujte pritom montážny návod výrobcu, resp. pred montážou urobte skúšku, aby ste sa vyhli nemilým prekvapeniam.

Bočnice aj zadné a predné čelo postavte na ich spodné hrany tak, ako majú byť zoskrutkované; bočnice pritom ležia medzi zadným a predným čelom. Rám zmontujte pomocou akumulátorového skrutkovača ôsmymi skrutkami s polguľatou hlavou 4 x 15 mm na jedno kovanie.

2

Montáž nosníkov latového roštu

2 - Montáž nosníkov latového roštu
Montáž nosníkov latového roštu

Latový rošt leží na hranoloch - nosníkoch, ktoré priskrutkujete na vnútorné plochy bočníc vždy piatimi skrutkami tak, aby boli zarovnané s ich spodnými hranami. Pretože sú nosníky kratšie ako bočnice a montujú sa na ne súmerne, nechajte voľný priestor pre posteľové kovanie, ktorým sa na bočnice montuje zadné a predné čelo.

Predvŕtajte nosníky; otvory zahĺbte na strane smerujúcej ku stredu postele. Nosníky primontujte pomocou akumulátorového skrutkovača zápustnými skrutkami 4 x 60 mm.

Tip na zoskrutkovanie dvoch drevených dielov

V prvej časti, cez ktorú skrutka prechádza, vyvŕtajte otvor vždy o 0,5 až 1 mm väčší ako priemer skrutky; otvor by mal byť zahĺbený pre hlavu skrutky. Do časti, do ktorej budete vŕtať následne, vytvorte otvor vždy o 1 mm menší ako je priemer skrutky. Pri tejto príležitosti by ste mali hneď pripevniť koľajničku záclony: primontujte ju na nosník zospodu pomocou akumulátorového skrutkovača skrutkami 3 x 20 mm.

3

Úprava hornej časti podpier do tvaru pyramídy

3 - Úprava hornej časti podpier do tvaru pyramídy
Úprava hornej časti podpier do tvaru pyramídy

Pozdĺžny doraz stolovej okružnej píly nastavte na 45°. Zrežte všetky strany horného konca podpier.

4

Montáž rebríka z podpier a priečok

4 - Montáž rebríka z podpier a priečok
Montáž rebríka z podpier a priečok

Prišiel čas priradiť päť podpier, ktoré nesú celok, k ich neskorším polohám. Podľa toho ich príslušným spôsobom označte ceruzkou. Dve podpery, na ktoré sa montujú priečky rebríka, položte na pracovnú plochu.

Priečky predvŕtajte otvormi pre dve skrutky na každej strane a otvory zozadu zahĺbte. Priečky umiestnite na podpery podľa rozmerových údajov na našom výkrese a zmontujte ich pomocou akumulátorového skrutkovača zápustnými skrutkami 4 x 60 mm. Majte pritom na pamäti pokyny nášho tipu na zoskrutkovanie dvoch drevených častí uvedeného v pracovnom kroku dva.

5

Vzájomné spojenie dosky zábradlia a podpier

5 - Vzájomné spojenie dosky zábradlia a podpier
Vzájomné spojenie dosky zábradlia a podpier

Hotový rebrík a tretiu prednú podperu položte ich prednými stranami nadol tak, ako majú byť neskôr zmontované. Dosku zábradlia predvŕtajte na zoskrutkovanie s podperami a primontujte ju pomocou akumulátorového skrutkovača skrutkami 6 x 80 mm. Aj tu majte na pamäti pokyny nášho tipu na zoskrutkovanie dvoch drevených častí uvedeného v pracovnom kroku dva.

6

Vzájomné spojenie rámu postele a podpier

6 - Vzájomné spojenie rámu postele a podpier
Vzájomné spojenie rámu postele a podpier

Rám postele pozostáva zo zadnej a prednej časti, ako aj z bočníc; časti sú spojené pomocou takzvaného posteľového kovania. Ide o skrutkovací uholník s malou dĺžkou ramien (tu 22 a 28 mm) a veľkou celkovou výškou (tu 127 mm). Kovania sú pritom v takej polohe, aby sa vždy dlhé rameno priskrutkovalo na krátku bočnicu (tu: zadné alebo predné čelo) a krátke rameno na dlhú bočnicu (tu: bočnica postele).

Samozrejme môžete použiť aj iné posteľové kovania; rešpektujte pritom montážny návod výrobcu, resp. pred montážou urobte skúšku, aby ste sa vyhli nemilým prekvapeniam.

Bočnice aj zadné a predné čelo postavte na ich spodné hrany tak, ako majú byť zoskrutkované; bočnice pritom ležia medzi zadným a predným čelom. Rám zmontujte pomocou akumulátorového skrutkovača ôsmymi skrutkami s polguľatou hlavou 4 x 15 mm na jedno kovanie.

7

Umiestnenie dekoračného prvku na zábradlie a bočnicu rámu

7 - Umiestnenie dekoračného prvku na zábradlie a bočnicu rámu
Umiestnenie dekoračného prvku na zábradlie a bočnicu rámu

Preneste obrysy našich šablón – pozrite prílohu v PDF dokumente – na dosku a vyrežte ich priamočiarou pílou s krivkovým pílovým plátkom. (V prípade okna na veži vyvŕtajte vrtákom do dreva 10 mm v blízkosti čiary otvor do vyrezávanej plochy, vložte pílový plátok vypnutej priamočiarej píly a plochu okna vyrežte. Priamočiaru pílu pritom veďte najprv po krivke popri oboch spodných rohoch. Dodatočne ich ešte raz opracujte po odstránení plochy okna a zozadu potom prisponkujte sieťku proti hmyzu.)

Bočnicu rámu a zábradlie predvŕtajte dvomi otvormi a zozadu ich zahĺbte. Dekoračný prvok zafixujte zvierkami a pomocou akumulátorového skrutkovača ho zozadu primontujte skrutkami 4 x 45 mm.

8

Brúsenie drevených povrchov

8 - Brúsenie drevených povrchov
Brúsenie drevených povrchov

Aby ste mohli povrch opracovať čo najlepšie, mali by ste sa mu venovať pred zostavením nábytku.

Najprv zrazte všetky hrany - opracujte ich brúsnym papierom 120 alebo 180 pod uhlom 45°, aby vznikla malá fazeta. Pohľadové plochy brúste brúskou vždy v smere textúry dreva najprv hrubším (120, 180), potom jemnejším (do 240) brúsnym papierom.

Potom plochy navlhčite špongiou a vlhké ich vydrhnite. Pri schnutí vystupujú jednotlivé voľné drevné vlákna, ktoré potom opatrne odstránite brúsnym papierom 180. Potom je drevo pripravené na povrchovú úpravu.

9

Morenie povrchu

9 - Morenie povrchu
Morenie povrchu

Najprv si starostlivo prečítajte pokyny na spracovanie a bezpečnostné pokyny výrobcu. Pracujte v dobre vetranej miestnosti, nefajčite, nejedzte a nepite.

Morením sa označuje farbenie dreva. Moridlo sa dá nanášať použitím systému na jemné rozprašovanie. Morením drevo nezískava povrchovú ochranu; tú zabezpečuje až voskovanie alebo lakovanie.

Najprv si starostlivo prečítajte pokyny na spracovanie a bezpečnostné pokyny výrobcu. Pracujte v dobre vetranej miestnosti, nefajčite, nejedzte a nepite.

Ak chcete v ďalšom kroku nanášať pomocou systému na jemné rozprašovanie iný materiál, mali by ste vymeniť zásobník na farbu.

Tip na morenie

Na zvislých plochách pracujte vždy zdola nahor. Pretože je moridlo veľmi riedke a drevený povrch silne savý, mohlo by moridlo stekať nadol a vytvárať tak „mapy“, ktoré sa už nedajú pretrieť a zostávajú viditeľné.

10

Lakovanie povrchov

10 - Lakovanie povrchov
Lakovanie povrchov

Naplňte lak do zásobníka na farbu a v prípade potreby ho zrieďte trochou vody. Na skúšobnej doske si nastavte rozprašovací lúč a nastavovacím kolieskom určite vhodné množstvo farby. Rozprašovací lúč sa dá na plochy nastaviť horizontálne, prípadne vertikálne a na hrany aj kužeľovito.

Teraz naneste prvú tenkú vrstvu laku. Začnite na hranách a potom rovnomernými, rovnobežnými ťahmi nalakujte plochy.

Aj pri tom môžu – ako pri vlhčení – ešte raz vystúpiť drevné vlákna, ktoré po zaschnutí laku jemne odstránite brúsnym papierom 220 alebo 240 v smere textúry.

Pri nanášaní druhej vrstvy laku použite rovnaký číry lak ako pri základnom nátere. Tentoraz môžete lak naniesť trochu sýtejšie. Začnite opäť na hranách a potom sa rovnomernými, rovnobežnými ťahmi venujte plochám.

Tip pri lakovaní

Laky sú dostupné v mnohých variantoch a cenových úrovniach. Spracovateľnosť, vaša domáca technická výbava a nároky na kvalitu a trvanlivosť povrchu sú rozhodujúcimi faktormi pri výbere laku. Nechajte si poradiť v špecializovanom obchode. A keď nemáte s lakovaním väčšie skúsenosti, odporúča sa trocha si to nacvičiť na skúšobnej vzorke. Najrýchlejší a najlepší výsledok dosiahnete použitím akrylátových lakov. Mimoriadne jednoducho a rýchlo sa dajú nanášať tieto vodou riediteľné laky s použitím systému na jemné rozprašovanie.

11

Hotovo!

11 - Hotovo!
Hotovo!Právne upozornenie

Spoločnosť Bosch nepreberá záruku za úplnosť a správnosť priložených návodov. Spoločnosť Bosch okrem toho upozorňuje na to, že použitie týchto návodov je na vlastné riziko. Prijmite, prosím, všetky opatrenia potrebné na zaistenie vašej bezpečnosti.


 

Aplikačné poradenstvo

Pri otázkach týkajúcich sa našich výrobkov a ich použitia

:02/ 48 703 262

pondelok–piatok: 8:00–16:30


Vyhľadávanie predajcov

 
 
 
SK
Poznačiť
Poznačené
Teraz kúpiť
Vynulovať filter
Zobraziť filter
Skryť filter
Ďakujeme za vaše ohodnotenie
Ďakujeme za vaše ohodnotenie
Zobraziť ďalšie projekty
Skryť ďalšie projekty
Skryť varianty tovaru
Ukázať varianty tovaru
Zavrieť tip na používanie
Otvoriť tip na používanie
Čítať skúsenosť
Zavrieť skúsenosť
Skryť podrobný zoznam materiálu
Ukázať podrobný zoznam materiálu
Porovnávací zoznam
Produkty
Produkt
Zobraziť ďalšie odporúčania
Skryť ďalšie odporúčania