Pieskovisko s tienidlom

 
Vysoký ochranný faktor
Pieskovisko s tienidlom

Vďaka integrovanej slnečnej streche sa môžu vaše deti s radosťou hrať na svojom pieskovisku.

Urobte vlastné hodnotenie
Urobte vlastné hodnotenie
Urobte vlastné hodnotenie
Urobte vlastné hodnotenie
Urobte vlastné hodnotenie
0 Hodnotenia
Ďakujeme za vaše ohodnotenie Táto funkcia sa dá používať iba s aktivovanými súbormi cookies.
0 Hodnotenia

Stupeň obťažnosti

Náklady

Potrebný čas

Poriadne sme oživili detskú klasiku: naše pieskovisko má markízu, ktorú je možné spúšťať a sklápať, čím zabezpečuje optimálnu ochranu pred UV žiarením. Na ochranu pieskoviska pred znečistením môžete markízu spustiť celkom dole.

Pieskovisko pozostáva z dvoch častí: z vlastnej debny a z markízy na dvoch nosníkoch. Samotné pieskovisko je rám, ktorého časti sú navzájom zoskrutkované štvorhrannými spojkami; rám striešky tvoria dva navzájom spojené štíty.

Nasledujúci návod na montáž predpokladá použitie lepenej smrekovej dosky s hrúbkou 18 mm (dosky štítu) a 27 mm. Pri použití iných materiálov alebo iných hrúbok musíte zoznam dielov zodpovedajúco upraviť.

Pamätajte na to, že smrekové drevo – aj lakované alebo lazúrované – je menej odolné voči poveternostným vplyvom ako iné druhy dreva. Ak chcete mať istotu, siahnite radšej po teakovom alebo agátovom dreve.

Potrebné dosky si nechajte narezať v hobbymarkete alebo u stolára.

 • Easy
  Náradie Easy
  Keď hľadáte jednoduchosť.
 • Universal
  Náradie Universal
  Všestrannosť prináša viac.
 • Advanced
  Náradie Advanced
  Keď hľadáte to najlepšie.

Potrebné elektrické náradie:

Pomôcky:

 • Súprava vrtákov do dreva
 • Záhlbník
 • Brúsny papier, zrnitosť 120–240
 • Handra
 • Skladací meter, mäkká ceruzka, guma, strúhadlo na ceruzky

Potrebný materiál::

 • Lepené smrekové dosky
 • Smrekový hranol
 • Netkaná textília alebo pevná plastová fólia
 • Látka markízy
 • Zápustné skrutky
 • Lazúra na drevo

Ukázať podrobný zoznam materiálu

Pol.

Ks

Označenie

Dĺžka

Šírka

Hrúbka

Materiál

0

2

Bočnice

1.500 mm

200 mm

18 mm

Smrekové lepené dosky

1

3

Priečniky

1.464 mm

58 mm

38 mm

Smrekový hranol

2

2

Strešné nosníky

1.450 mm

120 mm

27 mm

Smrekové lepené dosky

3

2

Krátke bočnice rámu

1.446 mm

240 mm

27 mm

Smrekové lepené dosky

4

2

Dlhé bočnice rámu

1.500 mm

240 mm

27 mm

Smrekové lepené dosky

5

4

Skrutkové lišty zvislé

213 mm

45 mm

45 mm

Smrekový hranol

6

4

Skrutkové lišty vodorovné

1.350 mm

45 mm

45 mm

Smrekový hranol

7

4

Sedačky

1.300 mm

200 mm

27 mm

Smrekové lepené dosky

8

4

Spojky

170 mm

110 mm

27 mm

Smrekové lepené dosky

9

1

Fólia

1.600 mm

1.600 mm

0,4 mm

Netkaná textília alebo pevná plastová fólia

10

1

Látka markízy

cca 1.700

cca 1500 m

11

cca 68

Zápustné skrutky, 4 x 60 mm

12

cca 32

Zápustné skrutky, 4 x 45 mm

13

8

Zápustné skrutky, 4 x 50 mm

1

Spojenie bočníc rámu skrutkovými lištami

1 - Spojenie bočníc rámu skrutkovými lištami
Spojenie bočníc rámu skrutkovými lištami Spojenie bočníc rámu skrutkovými lištami Spojenie bočníc rámu skrutkovými lištami Spojenie bočníc rámu skrutkovými lištami

Najprv zostavte všetky časti tvoriace rám tak, ako ich neskôr zmontujete. Krátke bočnice rámu pritom ležia medzi dlhými. Časti označte symbolom trojuholníka tak, aby ste počas práce vždy vedeli, ktorá kam patrí.

Teraz pomocou akumulátorového skrutkovača zmontujte krátke a dlhé bočnice rámu prostredníctvom zvislých skrutkových líšt do rámu skrutkami 4 x 60 mm.

Tip na zoskrutkovanie dvoch drevených dielov

V prvej časti, cez ktorú skrutka prechádza, vyvŕtajte otvor vždy o 0,5 až 1 mm väčší ako priemer skrutky; otvor by mal byť zahĺbený pre hlavu skrutky. Do časti, do ktorej budete vŕtať následne, vytvorte otvor vždy o 1 mm menší ako je priemer skrutky. Ďalej pokračujte montážou vodorovných skrutkových líšt medzi zvislé tak, aby boli zarovnané s horným okrajom bočníc rámu. Na ne sa neskôr priskrutkujú sedacie dosky. Použite akumulátorový skrutkovač a skrutky 4 x 60 mm. Majte pritom opäť na pamäti tip na zoskrutkovanie dvoch drevených častí. Pri tejto príležitosti si predvŕtajte aj 5 mm otvory cez vodorovné skrutkovacie lišty, cez ktoré budú neskôr zdola priskrutkované dosky na sedenie.

2

Spojenie sedacích dosiek s rámom

2 - Spojenie sedacích dosiek s rámom
Spojenie sedacích dosiek s rámom Spojenie sedacích dosiek s rámom

Hotový rám položte na pracovné podstavce. Prvú sedaciu dosku teraz umiestnite na bočnicu a vodorovnú skrutkovú lištu podľa údajov na výkrese. Zafixujte ju zvierkami. Pritom by ste mali používať podložky zo zvyškového dreva, aby na obrobkoch nevznikali odtlačky.

Teraz môžete sedaciu dosku primontovať pomocou akumulátorového skrutkovača skrutkami 4 x 60 mm cez predvŕtané otvory 5 mm vo vodorovných skrutkových lištách. Rovnako postupujte aj v prípade ostatných troch sedacích dosiek. Majte pritom opäť na pamäti tip na zoskrutkovanie dvoch drevených častí.

Na dodatočné vzájomné spojenie sedacích dosiek a zabezpečenie potrebnej stability pieskoviska sa sedacie dosky zospodu zoskrutkujú spojkami. Predvŕtajte ich vŕtačkou s vrtákom 5 mm v každom rohu.

Pieskovisko položte na pracovné podstavce sedacími doskami nadol a podľa výkresu pomocou akumulátorového skrutkovača namontujte spojky do rohov skrutkami 4 x 45 mm. Majte pritom opäť na pamäti tip na zoskrutkovanie dvoch drevených častí.

3

Vloženie netkanej textílie alebo fólie

Aby sa zabránilo prerastaniu vegetácie do piesku, mali by ste do pieskoviska upevniť netkanú textíliu alebo pevnú plastovú fóliu. Zafixujte ju sponkovačom pod vodorovnými skrutkovými lištami na bočniciach.

4

Spojenie bočníc štítu a priečnikov do strechy

Obrys štítu vyznačte ceruzkou na doskách bočníc štítu. Potrebné rozmerové údaje nájdete na našom výkrese. Bočnice štítu vyrežte priamočiarou pílou. Dlhé rovné rezy priamočiarou pílou budú dokonalejšie, keď ako paralelný doraz priamočiarej píly zvierkami upevníte vhodnú lištu.

Bočnice štítu a priečniky umiestnite ku sebe tak, ako ich neskôr budete montovať. Ceruzkou označte ich polohu symbolom trojuholníka tak, aby ste počas ďalšej práce vždy vedeli, ktorá časť kam patrí.

Na upevnenie štítov ku strešným nosníkom v nich vŕtačkou s vrtákom do dreva 8 mm vytvorte po jednom otvore. Ich poloha je vyznačená na našom výkrese.

Na bočniciach štítu teraz ceruzkou vyznačte obrysy priečnikov. Vŕtačkou s vrtákom do dreva 5 mm vyvŕtajte aspoň dva otvory, cez ktoré pomocou akumulátorového skrutkovača bočnice štítu a priečniky navzájom zoskrutkujete skrutkami 4 x 60 mm. Majte pritom opäť na pamäti tip na zoskrutkovanie dvoch drevených častí.

5

Príprava strešných nosníkov a ich spojenie s pieskoviskom

5 - Príprava strešných nosníkov a ich spojenie s pieskoviskom
Príprava strešných nosníkov a ich spojenie s pieskoviskom Príprava strešných nosníkov a ich spojenie s pieskoviskom

Aby bolo možné striešku kvôli optimálnej ochrane pred slnečným svetlom výškovo nastavovať, vyfrézujte v hornej koncovej časti strešných nosníkov po jednom záreze. Na to strešný nosník zafixujte zvierkou na pracovnej ploche (nezabudnite na podložku!).

Zárez do strešného nosníka vyfrézujte hornou frézkou s paralelným dorazom a drážkovacou frézou 8 mm podľa rozmerových údajov na našom výkrese. Pracujte pritom vo viacerých krokoch vždy s hĺbkou približne 4 mm, aby ste šetrili frézu.

Teraz pomocou akumulátorového skrutkovača namontujte strešné nosníky skrutkami 4 x 50 mm uprostred dvoch bočníc pieskoviska tak, aby s nimi boli zospodu zarovnané. Majte pritom opäť na pamäti tip na zoskrutkovanie dvoch drevených častí.

Aby ste mohli striešku používať aj ako „kryt“ proti znečisteniu piesku a upevniť ju priamo na pieskovisko, opatrili sme strešné nosníky v spodnej časti vždy ešte jedným otvorom pre vrátové skrutky Skrutka s plochou guľatou hlavou (vrátová skrutka) Predovšetkým skrutka používaná pri stavbách alebo konštrukciách z dreva (čiže vlastne skrutka s plochou polguľovou hlavou), ktorá sa zaskrutkováva cez dva spájané prvky a zaisťuje sa protimaticou. Hlava nemá žiadny profil na zachytenie nástroja, spojenie je teda možné uvoľniť iba zo strany matice. Takéto skrutky sú preto mimoriadne vhodné na pripevňovanie zámkov dverí a kovaní ležiacich na vonkajšej strane. s krídlovými maticami.

Na označenie tohto otvoru zarovnajte rám striešky na sedacích doskách pieskoviska. Jeho polohu zakreslite ceruzkou na vnútorné strany strešného nosníka a vyvŕtajte ho vŕtačkou s vrtákom do dreva 8 mm.

6

Obtiahnutie striešky látkou markízy

6 - Obtiahnutie striešky látkou markízy
Obtiahnutie striešky látkou markízy

Látku markízy obtiahnite pozdĺž bočníc štítov cez rám striešky. Látku zafixujte sponkovačom na vonkajších priečnikoch.

7

Brúsenie dreveného povrchu

7 - Brúsenie dreveného povrchu
Brúsenie dreveného povrchu

Aby ste mohli povrch opracovať jednotne a čo najlepšie, mali by ste sa mu venovať pred zostavením pieskoviska.

Najprv zrazte všetky hrany - opracujte ich brúsnym papierom 120 alebo 180 pod uhlom 45°, aby vznikla malá fazeta. Pohľadové plochy brúste brúskou vždy v smere textúry dreva najprv hrubším (120, 180), potom jemnejším (do 240) brúsnym papierom.

Potom plochy navlhčite špongiou a vlhké ich vydrhnite. Pri schnutí vystupujú jednotlivé voľné drevné vlákna, ktoré potom opatrne odstránite brúsnym papierom 180. Potom je drevo pripravené na povrchovú úpravu. Malý tip: Dbajte na to, aby brúsny papier nebol príliš obrúsený, aby sa drevné vlákna odrezali, nielen pritláčali.

8

Lazúrovanie povrchov

8 - Lazúrovanie povrchov
Lazúrovanie povrchov

Najprv si starostlivo prečítajte pokyny na spracovanie a bezpečnostné pokyny výrobcu. Pracujte v dobre vetranej miestnosti, nefajčite, nejedzte a nepite.

Lazúru nanášajte pomocou systému na jemné rozprašovanie v dostatočnom množstve a prebytočnú lazúru utrite handrou. Rešpektujte časy schnutia predpísané výrobcom.

Pred druhým náterom je vhodné vykonať medzivýbrus brúsnym papierom 240. Aj v tomto prípade brúste vždy v smere textúry. Náter zopakujte podľa opisu v predchádzajúcom odseku.

9

Hotovo!

9 - Hotovo!
Hotovo!Právne upozornenie

Spoločnosť Bosch nepreberá záruku za úplnosť a správnosť priložených návodov. Spoločnosť Bosch okrem toho upozorňuje na to, že použitie týchto návodov je na vlastné riziko. Prijmite, prosím, všetky opatrenia potrebné na zaistenie vašej bezpečnosti.


 

Aplikačné poradenstvo

Pri otázkach týkajúcich sa našich výrobkov a ich použitia

:02/ 48 703 262

pondelok–piatok: 8:00–16:30


Vyhľadávanie predajcov

 
 
 
SK
Poznačiť
Poznačené
Teraz kúpiť
Vynulovať filter
Zobraziť filter
Skryť filter
Ďakujeme za vaše ohodnotenie
Ďakujeme za vaše ohodnotenie
Zobraziť ďalšie projekty
Skryť ďalšie projekty
Skryť varianty tovaru
Ukázať varianty tovaru
Zavrieť tip na používanie
Otvoriť tip na používanie
Čítať skúsenosť
Zavrieť skúsenosť
Skryť podrobný zoznam materiálu
Ukázať podrobný zoznam materiálu
Porovnávací zoznam
Produkty
Produkt
Zobraziť ďalšie odporúčania
Skryť ďalšie odporúčania