Nástenná tabuľa pre televízor s plochou obrazovkou

 
Šikovný rámový program
Nástenná tabuľa pre televízor

S nástennou tabuľou pre televízor sa dá vždy na niečo pekné pozerať – aj keď je televízor vypnutý.

Urobte vlastné hodnotenie
Urobte vlastné hodnotenie
Urobte vlastné hodnotenie
Urobte vlastné hodnotenie
Urobte vlastné hodnotenie
0 Hodnotenia
Ďakujeme za vaše ohodnotenie Táto funkcia sa dá používať iba s aktivovanými súbormi cookies.
0 Hodnotenia

Stupeň obťažnosti

Náklady

Potrebný čas

Kto si už na stenu zavesí moderný televízor s plochou obrazovkou, mal by sa hneď postarať aj o vhodné okolie – napríklad obdobou našej nástennej tabule.

Mimochodom: k tejto nástennej tabuli sa hodí plochý podstavec opísaný v ďalšom návode na montáž, ktorú môžete vybaviť otvorenými priečinkami a zásuvkami.

Nasledujúci návod na montáž predpokladá použitie stredne lisovanej drevovláknitej dosky (MDF) s hrúbkou 19 mm. Pri použití iných materiálov alebo iných hrúbok musíte zoznam dielov zodpovedajúco upraviť. Potrebné dosky si nechajte narezať v hobbymarkete alebo u stolára.

Naša nástenná tabuľa visí na stene na špeciálnych závesných lištách upevnených v hornej časti. V spodnej časti sa o vyrovnanie vzdialenosti od steny starajú zodpovedajúce dištančné vložky. Závesné lišty sa montujú na zadnú stranu zadnej steny, ako aj na stenu. Pretože sa vždy dve lišty s úkosom 45° vyrežú z jednej dosky MDF, vzniknú protikusy, ktoré svojimi úkosmi do seba zapadnú tak, že zadnej stene bránia v pohybe nadol alebo dopredu.

Spevňovaciu dosku sme priskrutkovali na zadnú stranu jednej zadnej steny, aby síce plochá, ale najmä pri väčších uhlopriečkach aj skutočne ťažšia obrazovka visela bezpečne. Cez rozmerovo variabilný výrez pod ňou môžete viesť káble za nástennú tabuľu.

 • Easy
  Náradie Easy
  Keď hľadáte jednoduchosť.
 • Universal
  Náradie Universal
  Všestrannosť prináša viac.
 • Advanced
  Náradie Advanced
  Keď hľadáte to najlepšie.

Potrebné elektrické náradie:

Pomôcky:

 • Súprava vrtákov do dreva
 • Záhlbník
 • Brúsny papier, zrnitosť 120–240
 • Skladací meter, mäkká ceruzka, guma, strúhadlo na ceruzky
 • Tmel na drevo alebo karosársky tmel

Potrebný materiál::

 • Stredne lisovaná drevovláknitá doska (MDF)
 • Skrutky do dreva
 • Lak

Ukázať podrobný zoznam materiálu

Pol.

Ks

Označenie

Dĺžka

Šírka

Hrúbka

Materiál

0

2

Zadná stena ľavá/pravá

1.600 mm

1.200 mm

19 mm

MDF

1

4

Závesné lišty

1.050 mm

60 mm

19 mm

MDF

2

2

Dištančné lišty

1.050 mm

60 mm

19 mm

MDF

3

1

Spevňovacia doska

800 mm

200 mm

19 mm

MDF

4

2

Dno police

202 mm

160 mm

19 mm

MDF

5

2

Bočnice police

800 mm

160 mm

19 mm

MDF

6

1

Zadná stena police

800 mm

160 mm

19 mm

MDF

7

cca 10

Skrutky do dreva, 4 x 35 mm

1

Výroba závesných líšt

1 - Výroba závesných líšt
Výroba závesných líšt

Z dosky dlhej 1 050 mm a širokej 120 mm sa vyrežú vždy dve závesné lišty (na zadnú stenu a protikus na stenu miestnosti) s úkosom 45°. Pílový kotúč okružnej píly nastavte na 45° a dosku pozdĺžne rozdeľte.

Závesné lišty potom predvŕtajte vŕtačkou s vrtákom do dreva 4 mm a otvory zahĺbte. Rovnako postupujte aj v prípade dištančných líšt a spevňovacej dosky.

2

Montáž závesných, dištančných líšt a spevňovacej dosky

2 - Montáž závesných, dištančných líšt a spevňovacej dosky
Montáž závesných, dištančných líšt a spevňovacej dosky Montáž závesných, dištančných líšt a spevňovacej dosky

Aby nástenná tabuľa visela bezpečne a presne, musia byť závesné, ako aj dištančné lišty namontované precízne. Na obe dosky zadnej steny nakreslite zozadu nad ich styčnými plochami symbol trojuholníka, podľa ich neskoršej vzájomnej polohy, aby ste počas ďalšej práce vždy vedeli, ktorá časť sa kam umiestni.

Teraz položte postupne ľavú a pravú zadnú stenu prednou stranou nadol na pracovné podstavce alebo pracovnú plochu. Závesné lišty umiestnite na zadnej strane podľa údajov na výkrese a pomocou akuskrutkovača ich cez predvŕtané otvory pevne priskrutkujte skrutkami 4 x 35 mm. (Dbajte na to, aby ste závesné lišty na druhej zadnej stene upevnili presne v rovnakej výške!) Rovnako postupujte aj v prípade dištančných líšt a spevňovacej dosky. Tú namontujte vo výške upevňovacích bodov televízora.

Tip na zoskrutkovanie dvoch častí z MDF

V prvej časti, cez ktorú skrutka prechádza, vyvŕtajte otvor vždy o 0,5 až 1 mm väčší ako priemer skrutky; otvor by mal byť zahĺbený pre hlavu skrutky. Do časti, do ktorej budete vŕtať následne, vytvorte otvor vždy o 1 mm menší ako je priemer skrutky. Tým je vlastná nástenná tabuľa hotová. Teraz môžete na stenu pomocou hmoždiniek upevniť protikusy závesných líšt a zadné steny zavesiť.

3

Vzájomné spojenie častí police

3 - Vzájomné spojenie častí police
Vzájomné spojenie častí police

Polica pozostáva z dvoch bočníc, ktoré ležia medzi dvomi dnami. Časti zložte tak, ako ich chcete zmontovať, a ich vzájomnú polohu označte na zadných hranách symbolmi trojuholníka, aby ste počas ďalšej práce vždy vedeli, ktorá časť kam patrí.

Predvŕtajte dná na zoskrutkovanie s bočnicami vŕtačkou s vrtákom do dreva 4 mm a otvory na vonkajších stranách zahĺbte tak, aby hlavy skrutiek nevyčnievali z plochy dien.

Potom časti políc zmontujte pomocou akuskrutkovača skrutkami 4 x 35 mm, aby vznikol rám. Ako sme už povedali: Hlavy skrutiek musia byť úplne zapustené! Neskôr počas povrchovej úpravy sa zatmelia.

Na zadnú stenu police nakreslite ceruzkou dookola čiaru vo vzdialenosti 10 mm od vonkajšej hrany. Na tejto čiare vyvŕtajte vŕtačkou s vrtákom do dreva 4 mm otvory na neskoršie zoskrutkovanie. Otvory zahĺbte.

Teraz ešte vyznačte polohy štyroch otvorov na montáž police na nástennú tabuľu: Stred otvoru leží vždy 60 mm od hrany bočnice a 80 mm od hornej a spodnej hrany. Aj v tomto prípade vŕtajte podľa opisu z predchádzajúceho odseku a otvory zahĺbte.

Rám police položte na pohľadovú plochu, zarovnajte na ňom zadnú stenu police a zafixujte ju pomocou akumulátorového skrutkovača skrutkami 4 x 35 m.

4

Spojenie police s TV-stenou

4 - Spojenie police s TV-stenou
Spojenie police s TV-stenou Spojenie police s TV-stenou

Vyberte si: Police môžete na TV-stene rozmiestniť podľa vlastného vkusu, resp. priestorových pomerov, alebo sa môžete orientovať podľa nášho výkresu. Vzdialenosť medzi policami sme zvolili tak, aby medzi nimi zostal priestor na jeden rad DVD.

Zadnú stenu, na prednú stranu ktorej chcete upevniť police, položte prednou stranou nahor na pracovné podstavce. Umiestnite na ňu police a pomocou akuskrutkovača ich k nej cez predvŕtané otvory priskrutkujte.

5

Príprava povrchov

5 - Príprava povrchov
Príprava povrchov Príprava povrchov

Aby ste mohli povrch opracovať čo najlepšie, mali by ste sa mu venovať pred zostavením nábytku.

Najprv zatmeľte všetky skrutkové otvory na plochách dosiek MDF tmelom na drevo alebo karosárskym tmelom. Po zaschnutí (rešpektujte pokyny výrobcu!) tieto miesta dohladka vybrúste brúsnym papierom 120.

Najprv zrazte hrany všetkých častí z MDF - opracujte ich brúsnym papierom 120 pod uhlom 45°, aby vznikla malá fazeta. Plochy dosiek MDF opracujte brúskou s brúsnym papierom, zrnitosť 120–180.

6

Povrchová úprava

6 - Povrchová úprava
Povrchová úprava

Nábytok bude perfektný, keď jednotlivé časti nalakujete pred montážou.

Najprv si starostlivo prečítajte pokyny na spracovanie a bezpečnostné pokyny výrobcov. Pracujte v dobre vetranej miestnosti, nefajčite, nejedzte a nepite.

Základné plnivo nanášajte valčekom alebo prípadne systémom na rozprašovanie farby. Nechajte ho dobre zaschnúť.

Ak chcete v ďalšom kroku nanášať pomocou systému na jemné rozprašovanie iný materiál, mali by ste vymeniť zásobník na farbu.

Tipy pre MDF

Dosky MDF majú silne savé povrchy. Najmä čelným plochám musíte venovať zvýšenú pozornosť – teda niekoľko vrstiev. Náročnému plneniu (tak sa nazýva uzavieranie savých plôch) sa môžete vyhnúť, keď použijete dosky MDF so základnou fóliou. Táto zabezpečuje perfektný náter bez plnenia – aspoň na plochách. Plochy a čelné plochy s hotovou základnou úpravou jemne vybrúste; zrnitosť brúsneho papiera pritom zvyšujte zo 180 cez 220 na 240.

7

Lakovanie pohľadových plôch

7 - Lakovanie pohľadových plôch
Lakovanie pohľadových plôch

Naplňte lak do zásobníka na farbu a v prípade potreby ho zrieďte trochou vody. Na skúšobnej doske si nastavte rozprašovací lúč a nastavovacím kolieskom určite vhodné množstvo farby. Rozprašovací lúč sa dá na plochy nastaviť horizontálne, prípadne vertikálne a na hrany aj kužeľovito. Najlepšie výsledky dosiahnete, keď najprv nalakujete vnútorné čelné plochy, potom vonkajšie čelné plochy a nakoniec plochy; tieto rovnomernými, rovnobežnými ťahmi.

Tip pri lakovaní

Laky sú dostupné v mnohých variantoch a cenových úrovniach. Spracovateľnosť, vaša domáca technická výbava a nároky na kvalitu a trvanlivosť povrchu sú rozhodujúcimi faktormi pri výbere laku. Nechajte si poradiť v špecializovanom obchode. A keď nemáte s lakovaním väčšie skúsenosti, odporúča sa trocha si to nacvičiť na skúšobnej vzorke. Najrýchlejší a najlepší výsledok dosiahnete použitím akrylátových lakov. Sú riediteľné vodou a dostupné v každom obchode so stavebným materiálom v mnohých rôznych odtieňoch. Mimoriadne jednoducho a rýchlo sa dajú nanášať použitím systému na jemné rozprašovanie.

8

Hotovo!

8 - Hotovo!
Hotovo!


Odporúčanie projektu

Multibrúska - PSM 80 A Multibrúska

PSM 80 A


Právne upozornenie

Spoločnosť Bosch nepreberá záruku za úplnosť a správnosť priložených návodov. Spoločnosť Bosch okrem toho upozorňuje na to, že použitie týchto návodov je na vlastné riziko. Prijmite, prosím, všetky opatrenia potrebné na zaistenie vašej bezpečnosti.


 

Aplikačné poradenstvo

Pri otázkach týkajúcich sa našich výrobkov a ich použitia

:02/ 48 703 262

pondelok–piatok: 8:00–16:30


Vyhľadávanie predajcov

 
 
 
SK
Poznačiť
Poznačené
Teraz kúpiť
Vynulovať filter
Zobraziť filter
Skryť filter
Ďakujeme za vaše ohodnotenie
Ďakujeme za vaše ohodnotenie
Zobraziť ďalšie projekty
Skryť ďalšie projekty
Skryť varianty tovaru
Ukázať varianty tovaru
Zavrieť tip na používanie
Otvoriť tip na používanie
Čítať skúsenosť
Zavrieť skúsenosť
Skryť podrobný zoznam materiálu
Ukázať podrobný zoznam materiálu
Porovnávací zoznam
Produkty
Produkt
Zobraziť ďalšie odporúčania
Skryť ďalšie odporúčania