Nábytok na rozdelenie priestoru

 
Len vynikajúci dojem
Nábytok na rozdelenie priestoru

Všetko má dve stránky. Ale táto priečka je krajšia ako iná. Takže – hor sa do práce!

Urobte vlastné hodnotenie
Urobte vlastné hodnotenie
Urobte vlastné hodnotenie
Urobte vlastné hodnotenie
Urobte vlastné hodnotenie
0 Hodnotenia
Ďakujeme za vaše ohodnotenie Táto funkcia sa dá používať iba s aktivovanými súbormi cookies.
0 Hodnotenia

Stupeň obťažnosti

Náklady

Potrebný čas

Čo je z masívneho dreva a napriek tomu pôsobí vynikajúcim dojmom? Správne: náš nábytok, ktorý delí priestor! Môžete ho postaviť ako obojstranne otvorený regál, ako regál so zadnou stenou alebo ako kredenc so zadnou stenou a dvierkami. Pritom je jedno ako – tento kus nábytku robí dobrý dojem v každej miestnosti.

Konštrukcia pozostáva v podstate z dien priskrutkovaných medzi bočnice. Celok stojí na sokli zoskrutkovanom na tupo.

Nasledujúci návod na montáž predpokladá použitie lepenej bukovej dosky s hrúbkou 20 mm. Pri použití iných materiálov alebo iných hrúbok musíte zoznam dielov zodpovedajúco upraviť.

Potrebné dosky si nechajte narezať v hobbymarkete alebo u stolára.

 • Easy
  Náradie Easy
  Keď hľadáte jednoduchosť.
 • Universal
  Náradie Universal
  Všestrannosť prináša viac.
 • Advanced
  Náradie Advanced
  Keď hľadáte to najlepšie.

Potrebné elektrické náradie:

Pomôcky:

 • Súprava vrtákov do dreva
 • Forstnerov vrták 35 a 28 mm
 • Záhlbník
 • Brúsny papier, zrnitosť 120–240, špongia
 • Lepiaca páska
 • Skladací meter, mäkká ceruzka, guma, strúhadlo na ceruzky
 • Skrutkovacie zvierky
 • Vosk na drevo, textilná hrana

Potrebný materiál::

 • Lepená buková doska
 • Smrekový hranol
 • Nosníky dna
 • Uholníky
 • Miskové závesy, montážne podložky, nábytkové úchyty
 • Zápustné skrutky
 • Vosk na drevo

Ukázať podrobný zoznam materiálu

Pol.

Ks

Označenie

Dĺžka

Šírka

Hrúbka

Materiál

0

1

Korpus – vonkajšie bočnice

720 mm

300 mm

20 mm

Lepené bukové drevo

1

2

Korpus – spodné stredné bočnice

460 mm

300 mm

20 mm

Lepené bukové drevo

2

2

Korpus – horné spodné strany

200 mm

300 mm

20 mm

Lepené bukové drevo

3

3

Korpus – dlhé dná

1.390 mm

300 mm

20 mm

Lepené bukové drevo

4

3

Korpus – dná priečinkov

450 mm

280 mm

20 mm

Lepené bukové drevo

5

1

Korpus – krycia doska

1.440 mm

350 mm

20 mm

Lepené bukové drevo

6

12

Korpus – nosníky dna

5 mm

7

4

Korpus – uholníky

8

cca 36

Korpus – zápustné skrutky, 4 x 50 mm

9

cca 36

Korpus – zápustné skrutky, 3 x 17 mm

10

cca 12

Korpus – zápustné skrutky, 4 x 35 mm

11

1

Zadná stena

1.430 mm

720 mm

20 mm

Lepené bukové drevo

12

4

Zadná stena – uholníky

13

cca 32

Zadná stena – zápustné skrutky 3 x 17 mm

14

2

Dvere

490 mm

464 mm

20 mm

Lepené bukové drevo

15

4

Dvere – miskové závesy polonaložené

7 mm

16

4

Dvere – montážne podložky

17

2

Dvierka – nábytkové úchyty

52 mm

18

cca 16

Dvere – zápustné skrutky, 5 x 16 mm

19

2

Sokel – dlhé lišty

1.420 mm

100 mm

20 mm

Lepené bukové drevo

20

3

Sokel – krátke lišty

250 mm

100 mm

20 mm

Lepené bukové drevo

21

3

Sokel – spájacie lišty

150 mm

27 mm

27 mm

Lepené bukové drevo

22

6

Sokel – skrutkové lišty

100 mm

45 mm

45 mm

Smrekový hranol

23

cca 24

Sokel – zápustné skrutky 4 x 60 mm

24

cca 12

Sokel – zápustné skrutky 4 x 40 mm

1

Vŕtanie radu otvorov do bočníc

1 - Vŕtanie radu otvorov do bočníc
Vŕtanie radu otvorov do bočníc

Vyvŕtajte po dva rady otvorov s priemerom 5 mm do vnútornej plochy ľavej vonkajšej bočnice, do všetkých plôch spodných stredných bočníc, ako aj do vnútornej plochy pravej vonkajšej bočnice.

Na to vo vzdialenosti 37 mm od prednej a zadnej hrany nakreslite ceruzkou čiaru, na ktorej ležia stredy otvorov. Každých 32 mm (vzdialenosť od stredu po stred) vytvorte značku. Prvý otvor leží cca 70 mm od spodného okraja.

Strediaci hrot vrtáka do dreva položte presne do priesečníka značky a čiary. Nevŕtajte skrz; každý otvor má mať hĺbku 10 mm. Preto použite hĺbkový doraz; to je dorazový krúžok so závitovým kolíkom, ktorý možno upevniť priamo na vrtáku; umožňuje nastaviť hĺbku otvoru.

Tip: 32 otvorov na rad

Keď sa stavbe nábytku venujete častejšie, vyplatí sa nákup šablóny System 32 (názov je odvodený od normalizovaného rozstupu otvorov). Šablóna sa upevňuje na obrobok a vy iba vŕtate cez kovové prstence. Podarí sa tak otvory vytvoriť presne v správnej vzdialenosti a dokonale kolmé.

2

Vzájomné spojenie častí horných priečinkov

2 - Vzájomné spojenie častí horných priečinkov
Vzájomné spojenie častí horných priečinkov Vzájomné spojenie častí horných priečinkov

Vonkajšie bočnice, ako aj horné a dolné stredné bočnice umiestnite vedľa seba pohľadovými hranami nadol tak, ako majú byť neskôr zoradené pri montáži. Zadné hrany teraz ceruzkou označte tak, aby ste počas ďalšej práce vždy vedeli, ktorá časť kam patrí. Stolári na to používajú symbol trojuholníka.

Rovnakým spôsobom označte dná.

Ďalej umiestnite obe horné priebežné dná a obe horné stredné bočnice na ich zadné hrany tak, ako ich chcete zoskrutkovať. Presné vzdialenosti nájdete na našom výkrese. Takto usporiadané časti opatrne zafixujte zvierkami, aby sa žiadna neposunula. Používajte pritom podložky zo zvyškového dreva, aby na obrobkoch nevznikali odtlačky.

Teraz môžete na dná ceruzkou zakresliť polohu stredných bočníc. Uprostred obrysov stredných bočníc na dnách umiestnite po dva otvory s priemerom 4 mm tak, že vonkajšie sú od vonkajších hrán vzdialené aspoň 30 mm. Otvory z vonkajšej strany dna zahĺbte. (Pri tejto príležitosti predvŕtajte rovnakým spôsobom otvory na priskrutkovanie krycej dosky a zospodu ich zahĺbte.)

Stredné bočnice a dná zmontujte pomocou akumulátorového skrutkovača zápustnými skrutkami 4 x 50 mm.

Tip na zoskrutkovanie dvoch drevených dielov

V prvej časti, cez ktorú skrutka prechádza, vyvŕtajte otvor vždy o 0,5 až 1 mm väčší ako priemer skrutky; otvor by mal byť zahĺbený pre hlavu skrutky. Do časti, do ktorej budete vŕtať následne, vytvorte otvor vždy o 1 mm menší ako je priemer skrutky.

3

Vzájomné spojenie hornej časti korpusu a vonkajších bočníc

3 - Vzájomné spojenie hornej časti korpusu a vonkajších bočníc
Vzájomné spojenie hornej časti korpusu a vonkajších bočníc

Dokončenú hornú časť položte na jej zadnú stranu. Vonkajšie bočnice a spodné dlhé dno na nich zarovnajte tak, aby korpus ležal pred vami v polohe, v akej sa má zmontovať. Obrysy dien opäť ceruzkou preneste na vnútorné plochy vonkajších bočníc.

Do označených obrysov súmerne vyvŕtajte po dva otvory s priemerom 4 mm. Otvory zvonka zahĺbte; pritom by ste mali pracovať obzvlášť opatrne, pretože tieto skrutkové spoje zostávajú viditeľné.

Časti korpusu teraz pomocou akumulátorového skrutkovača zmontujte zápustnými skrutkami 4 x 50 mm. Majte pritom na pamäti pokyny tipu na zoskrutkovanie dvoch drevených častí uvedeného v predchádzajúcom pracovnom kroku.

4

Montáž vnútorných častí korpusu

4 - Montáž vnútorných častí korpusu
Montáž vnútorných častí korpusu Montáž vnútorných častí korpusu

Najprv opäť ceruzkou vyznačte na dnách polohu spodných stredných bočníc ako v predchádzajúcich pracovných krokoch. Tentoraz ale vo vnútri obrysov súmerne predvŕtajte iba spodné dno - vždy dvomi otvormi s priemerom 4 mm na každú strednú bočnicu. Otvory zospodu zahĺbte. Korpus pritom stále leží na zadnej strane.

Kým stredné bočnice môžete so spodným dnom zoskrutkovať ako zvyčajne zospodu, pomôžte si hore uholníkmi. Namontujte ich tak, že jeden je zarovnaný hore vpredu na jednej bočnici a druhý vzadu na druhej.

Teraz zasuňte na zoskrutkovanie pripravené stredné bočnice medzi dná. Primontujte ich pomocou akumulátorového skrutkovača zápustnými skrutkami 4 x 50 mm cez spodné dno (majte pritom na pamäti pokyny tipu na zoskrutkovanie dvoch drevených častí uvedeného v pracovnom kroku dva!) a skrutkami 3 x 17 mm cez uholníky.

5

Vzájomné spojenie častí sokla a montáž sokla

5 - Vzájomné spojenie častí sokla a montáž sokla
Vzájomné spojenie častí sokla a montáž sokla Vzájomné spojenie častí sokla a montáž sokla Vzájomné spojenie častí sokla a montáž sokla

Dlhé a krátke soklové lišty usporiadajte na ploche tak, ako majú byť neskôr zmontované. Hrany teraz ceruzkou označte tak, aby ste počas ďalšej práce vždy vedeli, ktorá časť kam patrí. Stolári na to používajú symbol trojuholníka.

Teraz predvŕtajte päť soklových líšt a skrutkové lišty. Pretože sa lišty skrutkujú krížom cez v rohoch zvislo uložené skrutkové lišty, usporiadajte otvory cez skrutkové lišty s príslušným presadením. Časti sokla zmontujte podľa výkresu pomocou akumulátorového skrutkovača skrutkami 4 x 60 mm.

Ďalej predvŕtajte spájacie lišty, ktorými sa sokel priskrutkuje ku korpusu. Spájacie lišty namontujte pomocou akumulátorového skrutkovača na krátke soklové lišty skrutkami 4 x 60 mm tak, aby boli vodorovné a zarovnané s hornými hranami.

Korpus postavte hore nohami a sokel zarovnajte na jeho spodnej strane. Teraz ho pomocou akumulátorového skrutkovača môžete namontovať pod korpus cez spájacie lišty skrutkami 4 x 40 mm.

6

Montáž krycej dosky s korpusom

Už v pracovnom kroku dva ste predvŕtali horné dno na zoskrutkovanie s krycou doskou a teraz môžete túto primontovať. Aby ste to zvládli zospodu v iba 200 mm vysokom priečinku, môžete použiť akumulátorový skrutkovač IXO od Bosch, ktorý je dostatočne kompaktný.

Kryciu dosku najprv zarovnajte na korpuse: vľavo a vpravo prečnieva 5 mm, vpredu a vzadu 20 mm. Tento väčší presah prilieha k zadnej stene a k dvierkam, ktoré môžete podľa potreby namontovať.

7

Opracovanie a montáž zadnej steny

7 - Opracovanie a montáž zadnej steny
Opracovanie a montáž zadnej steny

Zadnú stenu môžete s kredencom spojiť neviditeľne a veľmi náročne kolíkmi a lepením – alebo oveľa jednoduchšie: uholníkmi a skrutkami. Tu je jednoduchší variant.

Pomocou akumulátorového skrutkovača priskrutkujte po dva uholníky na vnútorné plochy vonkajších bočníc korpusu skrutkami 3 x 17 mm tak, aby boli zarovnané so zadnou hranou, alebo podľa vyobrazenia vždy vľavo a vpravo na vnútorné plochy dien korpusu tak, aby boli zarovnané vzadu.

Korpus položte na bočnicu. Zadnú stenu zarovnajte s hranou bočnice tak, ako má byť namontovaná. Zafixujte ju zvierkami a pomocou akumulátorového skrutkovača ju zvnútra cez uholník primontujte skrutkami 3 x 17 mm.

8

Montáž miskových závesov na dvierka a upevnenie dvierok

8 - Montáž miskových závesov na dvierka a upevnenie dvierok
Montáž miskových závesov na dvierka a upevnenie dvierok Montáž miskových závesov na dvierka a upevnenie dvierok

Dvierka položte na pracovnú plochu tak, ako majú byť neskôr na nábytku umiestnené. Označte ich tak, aby ste počas práce vždy vedeli, ktoré sú vľavo a ktoré vpravo a ktorá časť je hore a ktorá dole.

Na zadných stranách dvierok vyznačte ceruzkou osi označujúce polohy miskových závesov. Osi musia ležať presne v strede medzi dvomi otvormi radu. Na to položte korpus na vonkajšiu bočnicu a príslušné dvierka umiestnite v 90° otvorenej polohe. Teraz môžete osi na dvierka pohodlne preniesť. Osi preneste z prvých dvierok na druhé pomocou pravítka alebo stolárskeho uholníka. Na naše dvierka potrebujete mimochodom miskové závesy polonaložené, nazývané aj zalomené závesy.

Vzdialenosť otvorov pre závesy od okraja je vždy 35 + 5 mm, teda 40 mm. Na čiarach, resp. osiach vyznačte stredy otvorov. Otvory pre misky závesov vyvŕtajte Forstnerovým vrtákom 35 mm (vrták do dreva s priemerom väčším ako 12 mm).

Na vrtáku adekvátne nastavte hĺbkový doraz a strediaci hrot Forstnerovho vrtáka položte presne na označený stred otvoru.

Poznámka k pracovnému postupu

Aby bola povrchová úprava dokonalá, je vhodné namontovať závesy až potom. Avšak kvôli úplnosti uvádzame postup už v tomto pracovnom kroku. Miskové závesy zatlačte do otvorov a pomocou akumulátorového skrutkovača ich primontujte dodanými skrutkami. Protikusmi miskových závesov na dvierkach sú montážne podložky na korpuse. Tieto namontujte v ďalšom kroku. Miskové závesy zatlačte do dvoch otvorov radu, z ktorých ste predtým odvodili osi. Pri klipovaní dvierok si môžete pomôcť tak, že korpus položíte na vonkajšiu bočnicu. Príslušné dvierka k nemu umiestnite tak, akoby boli o 90° otvorené. Dvierka zarovnajte pomocou dvoch 5 mm dištančných segmentov rovnobežne s bočnicou. Ramienka závesov priložte k montážnym podložkám a pevne ich v nich zaklipujte. Nakoniec na dvierkach predvŕtajte otvory pre nábytkové úchyty. Upevnite ich dodanými skrutkami.

9

Brúsenie dreveného povrchu

9 - Brúsenie dreveného povrchu
Brúsenie dreveného povrchu

Aby ste mohli povrch opracovať čo najlepšie, mali by ste sa mu venovať pred zostavením nábytku.

Najprv zrazte všetky hrany - opracujte ich brúsnym papierom 120 alebo 180 pod uhlom 45°, aby vznikla malá fazeta. Pohľadové plochy brúste brúskou vždy v smere textúry dreva najprv hrubším (120, 180), potom jemnejším (do 240) brúsnym papierom.

Potom plochy navlhčite špongiou a vlhké ich vydrhnite. Pri schnutí vystupujú jednotlivé voľné drevné vlákna, ktoré potom opatrne odstránite brúsnym papierom 180. Potom je drevo pripravené na povrchovú úpravu. Malý tip: Dbajte na to, aby brúsny papier nebol príliš obrúsený, aby sa drevné vlákna odrezali, nielen pritláčali.

10

Voskovanie povrchov

10 - Voskovanie povrchov
Voskovanie povrchov

Najprv si starostlivo prečítajte pokyny na spracovanie a bezpečnostné pokyny výrobcu vosku. Pracujte v dobre vetranej miestnosti, nefajčite, nejedzte a nepite.

Vosk na drevo nanášajte pomocou systému na jemné rozprašovanie v dostatočnom množstve a prebytočný vosk utrite handrou. Rešpektujte časy schnutia predpísané výrobcom vosku.

Ak chcete naniesť druhú vrstvu vosku, vykonajte medzivýbrus brúsnym papierom 240. Aj v tomto prípade brúste vždy v smere textúry. Náter zopakujte podľa opisu v predchádzajúcom odseku. Po zaschnutí plochu opracujte mäkkou kefou, kým sa povrch neleskne.

Bezpečnostné upozornenie

Po nanesení vosku handru rozprestrite a nechajte ju vysušiť v dobre vetranom priestore. Ak je pri sušení pokrčená, môže sa zohriať tak, že dôjde k samovznieteniu!

11

Hotovo!

11 - Hotovo!
Hotovo!Právne upozornenie

Spoločnosť Bosch nepreberá záruku za úplnosť a správnosť priložených návodov. Spoločnosť Bosch okrem toho upozorňuje na to, že použitie týchto návodov je na vlastné riziko. Prijmite, prosím, všetky opatrenia potrebné na zaistenie vašej bezpečnosti.


 

Aplikačné poradenstvo

Pri otázkach týkajúcich sa našich výrobkov a ich použitia

:02/ 48 703 262

pondelok–piatok: 8:00–16:30


Vyhľadávanie predajcov

 
 
 
SK
Poznačiť
Poznačené
Teraz kúpiť
Vynulovať filter
Zobraziť filter
Skryť filter
Ďakujeme za vaše ohodnotenie
Ďakujeme za vaše ohodnotenie
Zobraziť ďalšie projekty
Skryť ďalšie projekty
Skryť varianty tovaru
Ukázať varianty tovaru
Zavrieť tip na používanie
Otvoriť tip na používanie
Čítať skúsenosť
Zavrieť skúsenosť
Skryť podrobný zoznam materiálu
Ukázať podrobný zoznam materiálu
Porovnávací zoznam
Produkty
Produkt
Zobraziť ďalšie odporúčania
Skryť ďalšie odporúčania