Mobilný kuchynský vozík

 
Mobilný pomocník
Mobilný kuchynský vozík

Veľmi praktický: odkladací priestor na kolieskach, kde ho práve potrebujete, a ponúka dostatok miesta na všetko.

Urobte vlastné hodnotenie
Urobte vlastné hodnotenie
Urobte vlastné hodnotenie
Urobte vlastné hodnotenie
Urobte vlastné hodnotenie
0 Hodnotenia
Ďakujeme za vaše ohodnotenie Táto funkcia sa dá používať iba s aktivovanými súbormi cookies.
0 Hodnotenia

Stupeň obťažnosti

Náklady

Potrebný čas

Nech už vo svojej kuchyni čarujete čokoľvek – tento pomocník stojí vždy po boku. Jeho kolieska mu umožňujú byť vždy tam, kde je potrebný, fľaše bezpečne stoja v jeho prehĺbenom priečinku a jeho zásuvka ponúka priestor pre užitočné drobnosti.

Konštrukcia pozostáva v podstate z dien priskrutkovaných medzi bočnice. Horný priečinok je rozdelený prostrednou bočnicou, ktorá je priskrutkovaná medzi hornými dnami. Dbajte na to, aby boli vodiace kolieska umiestnené na strane s úchytom na tlačenie vozíka. Tip: Ak chcete kryciu dosku používať ako pracovnú plochu, mali by ste lakovanú MDF dosku nahradiť olejom ošetrenou lepenou bukovou doskou.

Nasledujúci návod na montáž predpokladá použitie stredne lisovanej drevovláknitej dosky (MDF) s hrúbkou 19 mm. Pri použití iných materiálov alebo iných hrúbok musíte zoznam dielov zodpovedajúco upraviť.

Potrebné dosky si nechajte narezať v hobbymarkete alebo u stolára.

 • Easy
  Náradie Easy
  Keď hľadáte jednoduchosť.
 • Universal
  Náradie Universal
  Všestrannosť prináša viac.
 • Advanced
  Náradie Advanced
  Keď hľadáte to najlepšie.

Potrebné elektrické náradie:

Pomôcky:

 • Súprava vrtákov do dreva
 • Záhlbník
 • Brúsny papier, zrnitosť 120–240
 • Skladací meter, mäkká ceruzka, guma, strúhadlo na ceruzky
 • Pracovné podstavce
 • Tmel na drevo alebo karosársky tmel

Potrebný materiál::

 • Stredne lisovaná drevovláknitá doska (MDF)
 • Pevné kolieska, vodiace kolieska
 • Úchyty
 • Lak

Ukázať podrobný zoznam materiálu

Pol.

Ks

Označenie

Dĺžka

Šírka

Hrúbka

Materiál

0

2

Korpus – bočnice

801 mm

358 mm

19 mm

MDF

1

4

Korpus – dná

658 mm

358 mm

19 mm

MDF

2

1

Korpus – zadná krycia doska

692 mm

157 mm

19 mm

MDF

3

1

Korpus – stredná bočnica

123 mm

358 mm

19 mm

MDF

4

1

Korpus – krycia doska

700 mm

400 mm

19 mm

MDF

5

2

Pevné kolieska, priemer 100 mm

6

2

Vodiace kolieska, priemer 100 mm

7

2

Úchyty

250 mm

8

2

Zásuvka – bočnice

350 mm

100 mm

12 mm

MDF

9

2

Zásuvka – predná/zadná časť

271 mm

100 mm

12 mm

MDF

10

1

Zásuvka – dno

295 mm

350 mm

4 mm

MDF

11

1

Zásuvka – čelo

354 mm

157 mm

19 mm

MDF

12

cca 30

Zápustné skrutky, 4 x 40 mm

13

4

Zápustné skrutky, 4 x 35 mm

14

cca 28

Zápustné skrutky, 3 x 25 mm

15

6

Zápustné skrutky, 3 x 15 mm

16

4

Skrutky pre úchyty 4 x 25 mm

17

cca 16

Skrutky s polguľatou hlavou, 5 x 20 mm

1

Vytvorenie výrezu pre fľaše

1 - Vytvorenie výrezu pre fľaše
Vytvorenie výrezu pre fľaše

Na kryciu dosku a horné dno nakreslite ceruzkou výrez, obdĺžnik s rozmermi 250 x 150 mm. Pritom by ste mali dbať na to, že výrez nemá kvôli rôznym dĺžkam dosiek (horné dno leží medzi bočnicami, krycia doska na nich!) rovnakú vzdialenosť od krátkej hrany dosky.

V rohoch obdĺžnika vytvorte otvory vŕtačkou s vrtákom do dreva 10 mm. Pritom sa vrták smie čiar iba dotýkať, nesmie ich pretínať.

Do jedného z otvorov teraz vložte pílový plátok vypnutej priamočiarej píly. Výrez vyrežte od otvoru k otvoru pozdĺž vnútornej strany čiary. Ak sa vám zaoblené rohy nepáčia, veďte priamočiaru pílu až do rohov.

2

Vzájomné spojenie častí korpusu

2 - Vzájomné spojenie častí korpusu
Vzájomné spojenie častí korpusu Vzájomné spojenie častí korpusu Vzájomné spojenie častí korpusu Vzájomné spojenie častí korpusu

Dve bočnice a štyri dná postavte na ich hrany na pracovnú plochu tak, ako majú byť zmontované. Obrysy dien vyznačte na vnútorné plochy bočníc. Pracujte pritom opatrne, aby sa časti pri kreslení neposúvali. Skladacím metrom ešte raz skontrolujte uloženie dien podľa údajov na našom výkrese.

Teraz v každom obryse vyznačte polohy troch otvorov. Vŕtačkou s vrtákom 4 mm predvŕtajte do každej bočnice týchto celkovo dvanásť otvorov a na vonkajších stranách ich zahĺbte.

Pri montáži začnite s dvomi hornými dnami. Tieto spojte s prostrednou bočnicou do tvaru dvojitého T. Ceruzkou vyznačte na príslušných plochách oboch dien stredovú priečku. Vŕtačkou s vrtákom 4 mm na nej predvŕtajte po tri otvory; tieto zahĺbte zhora (horné dno) a zdola (spodné dno).

Teraz môžete dná pomocou akumulátorového skrutkovača spojiť skrutkami 4 x 40 mm s prostrednou bočnicou do spomínaného tvaru dvojitého T.

Rovnakým spôsobom zoskrutkujte aj ostatné bočnice a dná.

Tip na zoskrutkovanie dvoch drevených dielov

V prvej časti, cez ktorú skrutka prechádza, vyvŕtajte otvor vždy o 0,5 až 1 mm väčší ako priemer skrutky; otvor by mal byť zahĺbený pre hlavu skrutky. Do časti, do ktorej budete vŕtať následne, vytvorte otvor vždy o 1 mm menší ako je priemer skrutky.

3

Vzájomné spojenie častí zásuvky a montáž úchytu

3 - Vzájomné spojenie častí zásuvky a montáž úchytu
Vzájomné spojenie častí zásuvky a montáž úchytu Vzájomné spojenie častí zásuvky a montáž úchytu Vzájomné spojenie častí zásuvky a montáž úchytu

Predná a zadná časť zásuvky ležia medzi (trochu dlhšími) bočnicami zásuvky; všetky časti zoskrutkujte pomocou akumulátorového skrutkovača skrutkami 3 x 25 mm do rámu tak, ako je opísané v pracovnom kroku dva.

Na zásuvke zarovnajte dno a primontujte ho takisto pomocou akumulátorového skrutkovača skrutkami 3 x 25 mm k spodným hranám.

V ďalšom kroku musíte namontovať výsuvy; časti prislúchajúce zásuvke na ňu priskrutkujte a ich protikusy namontujte podľa údajov výrobcu kovania na vnútorné plochy príslušnej bočnice a prostrednej bočnice.

Teraz môžete zásuvku vložiť do jej priečinka a určiť presnú polohu predného čela. Na prednú časť zásuvky nalepte obojstrannú lepiacu pásku. Predné čelo zarovnajte a pevne ho pritlačte na lepiacu pásku. Potom zásuvku opäť opatrne vytiahnite a pomocou akumulátorového skrutkovača zvnútra priskrutkujte zadnú kryciu dosku skrutkami 4 x 25 mm.

Do predného čela vyvŕtajte otvory potrebné na upevnenie úchytu a úchyt namontujte podľa pokynov výrobcu.

Pri tejto príležitosti namontujte hneď aj úchyt na tlačenie vozíka. Vŕtačkou s vrtákom do dreva 4 mm vyvŕtajte podľa rozmerových údajov výrobcu úchytu dva otvory do zadnej úzkej bočnice (to je tá, na ktorú neskôr namontujete vodiace kolieska; pevné kolieska patria na prednú úzku bočnicu). Úchyt pevne priskrutkujte.

4

Montáž krycej dosky

Kryciu dosku položte na horné dno. Pritom by ste mali dbať na to, aby oba výrezy otvoru na fľaše ležali presne nad sebou. Polohu zafixujte zvierkami. Používajte pritom podložky so zvyškového dreva, aby nevznikali odtlačky.

Teraz predvŕtanú kryciu dosku pomocou akumulátorového skrutkovača zhora zoskrutkujte s korpusom skrutkami 4 x 35 mm. Pretože ste otvory zahĺbili, sedia hlavy skrutiek v ploche tak hlboko, že sa bez stopy skryjú pod tmelom na drevo a lakom. Majte pritom opäť na pamäti pokyny tipu na zoskrutkovanie dvoch drevených častí uvedeného v pracovnom kroku dva.

5

Montáž koliesok

5 - Montáž koliesok
Montáž koliesok

Nakoniec zospodu vozíka priskrutkujte obe pevné kolieska a obe vodiace kolieska. Pomocou akumulátorového skrutkovača namontujte pevné kolieska skrutkami s polguľatou hlavou 5 x 20 mm vpredu (teda na strane oproti úchytu na tlačenie vozíka), rovnakými skrutkami vodiace kolieska vzadu (na strane s úchytom).

6

Príprava povrchov

6 - Príprava povrchov
Príprava povrchov

Aby ste mohli povrch čo najlepšie dokončiť, mali by ste sa mu venovať pred zložením nábytku.

Najprv zatmeľte skrutkové otvory na pohľadových plochách dosiek MDF tmelom na drevo alebo karosárskym tmelom. Po zaschnutí (rešpektujte pokyny výrobcu!) tieto miesta dohladka vybrúste brúsnym papierom 120.

Najprv zrazte hrany všetkých častí z MDF - opracujte ich brúsnym papierom 120 pod uhlom 45°, aby vznikla malá fazeta. Plochy dosiek MDF opracujte brúskou s brúsnym papierom, zrnitosť 120–180.

7

Povrchová úprava

7 - Povrchová úprava
Povrchová úprava

Najprv si starostlivo prečítajte pokyny na spracovanie a bezpečnostné pokyny výrobcov. Pracujte v dobre vetranej miestnosti, nefajčite, nejedzte a nepite.

Základné plnivo nanášajte valčekom alebo prípadne systémom na rozprašovanie farby. Nechajte ho dobre zaschnúť.

Ak chcete v ďalšom kroku nanášať pomocou systému na jemné rozprašovanie iný materiál, mali by ste vymeniť zásobník na farbu.

Tipy pre MDF

Dosky MDF majú silne savé povrchy. Najmä čelným plochám musíte venovať zvýšenú pozornosť – teda niekoľko vrstiev. Náročnému plneniu (tak sa nazýva uzavieranie savých plôch) sa môžete vyhnúť, keď použijete dosky MDF so základnou fóliou. Táto zabezpečuje perfektný náter bez plnenia – aspoň na plochách. Plochy a čelné plochy s hotovou základnou úpravou jemne vybrúste; zrnitosť brúsneho papiera pritom zvyšujte zo 180 cez 220 na 240.

8

Lakovanie pohľadových plôch

8 - Lakovanie pohľadových plôch
Lakovanie pohľadových plôch

Naplňte lak do zásobníka na farbu a v prípade potreby ho zrieďte trochou vody. Na skúšobnej doske si nastavte rozprašovací lúč a nastavovacím kolieskom určite vhodné množstvo farby. Rozprašovací lúč sa dá na plochy nastaviť horizontálne, prípadne vertikálne a na hrany aj kužeľovito. Najlepšie výsledky dosiahnete, keď najprv nalakujete vnútorné čelné plochy, potom vonkajšie čelné plochy a nakoniec plochy; tieto rovnomernými, rovnobežnými ťahmi.

Tip pri lakovaní

Laky sú dostupné v mnohých variantoch a cenových úrovniach. Spracovateľnosť, vaša domáca technická výbava a nároky na kvalitu a trvanlivosť povrchu sú rozhodujúcimi faktormi pri výbere laku. Nechajte si poradiť v špecializovanom obchode. A keď nemáte s lakovaním väčšie skúsenosti, odporúča sa trocha si to nacvičiť na skúšobnej vzorke. Najrýchlejší a najlepší výsledok dosiahnete použitím akrylátových lakov. Mimoriadne jednoducho a rýchlo sa dajú nanášať tieto vodou riediteľné laky s použitím systému na jemné rozprašovanie.

9

Hotovo!

9 - Hotovo!
Hotovo!Právne upozornenie

Spoločnosť Bosch nepreberá záruku za úplnosť a správnosť priložených návodov. Spoločnosť Bosch okrem toho upozorňuje na to, že použitie týchto návodov je na vlastné riziko. Prijmite, prosím, všetky opatrenia potrebné na zaistenie vašej bezpečnosti.


 

Aplikačné poradenstvo

Pri otázkach týkajúcich sa našich výrobkov a ich použitia

:02/ 48 703 262

pondelok–piatok: 8:00–16:30


Vyhľadávanie predajcov

 
 
 
SK
Poznačiť
Poznačené
Teraz kúpiť
Vynulovať filter
Zobraziť filter
Skryť filter
Ďakujeme za vaše ohodnotenie
Ďakujeme za vaše ohodnotenie
Zobraziť ďalšie projekty
Skryť ďalšie projekty
Skryť varianty tovaru
Ukázať varianty tovaru
Zavrieť tip na používanie
Otvoriť tip na používanie
Čítať skúsenosť
Zavrieť skúsenosť
Skryť podrobný zoznam materiálu
Ukázať podrobný zoznam materiálu
Porovnávací zoznam
Produkty
Produkt
Zobraziť ďalšie odporúčania
Skryť ďalšie odporúčania