Miska na ovocie z vešiakov na šaty

 
Pastva pre oči
Miska na ovocie z vešiakov na šaty

Chuť na vitamíny? Keď sa ovocie atraktívne servíruje, ako na tejto krásnej miske, každý sa rád ponúkne.

Urobte vlastné hodnotenie
Urobte vlastné hodnotenie
Urobte vlastné hodnotenie
Urobte vlastné hodnotenie
Urobte vlastné hodnotenie
0 Hodnotenia
Ďakujeme za vaše ohodnotenie Táto funkcia sa dá používať iba s aktivovanými súbormi cookies.
0 Hodnotenia

Stupeň obťažnosti

Náklady

Potrebný čas

Je známe, že jeme očami – a to sa týka aj ovocia. Usporiadajte si teda svoju zásobu vitamínov tak, aby dobre vyzerala. Miska na ovocie od našich dizajnérov sa stane pódiom, na ktorom sa banány, pomaranče a hrušky stanú doslova hviezdami.

Osem potrebných vešiakov na šaty si môžete kúpiť priamo v obchode, alebo si ich môžete vyrobiť sami.

Nasledujúci návod na montáž predpokladá použitie stredne lisovanej drevovláknitej dosky (MDF) s hrúbkou 8 mm. Pri použití iných materiálov alebo hrúbok jednoducho zoznam dielov zodpovedajúco upravte.

Kúpte si osem vešiakov na šaty a vyskrutkujte z nich háčiky - tak vytvoríte rebrá misky.

Ak by ste pracovali s predliskom, dávajte pozor: pripravili sme ho s dostatočnými rozmermi; takže sa pri vystrihovaní rebier dá bezpečne uchytiť. Jednotlivé rebrá si vymerajte v strede a tak, aby neboli príliš úzke. Pri rezaní pílkou sa totiž vždy odreže aj niekoľko milimetrov materiálu navyše.

Zvláštnosťou na našej miske na ovocie je to, že rebrá sú zoskrutkované pomocou tyčí so závitom a rozpier: rebrá sa budú navliekať tak, ako napríklad perly reťaze a vložením rozpier, vytvorených z hliníkovej rúry bude dodržaná ich rovnaká vzájomná vzdialenosť. Na koncoch tyčí bude zaistenie štyrmi maticami.

 • Easy
  Náradie Easy
  Keď hľadáte jednoduchosť.
 • Universal
  Náradie Universal
  Všestrannosť prináša viac.
 • Advanced
  Náradie Advanced
  Keď hľadáte to najlepšie.

Potrebné elektrické náradie:

Pomôcky:

 • Drevené vešiaky na šaty (jeden kus na vytvarovanie alebo osem kusov)
 • Zverák
 • Zvierky
 • Vrták do dreva priemeru 10 mm, s centrovacím hrotom
 • 2 malé zvierky
 • Brúsne papiere, zrnitosť 240, 220, 180 a 150
 • Mäkká ceruzka, fixka, pravítko
 • Krycia fólia alebo staré noviny
 • Drevené hranoly na podloženie (1 200 x 30 x 40 mm) alebo drevené podstavce
 • Ochranná maska na ústa, ochranné okuliare a rukavice

Potrebný materiál::

 • Stredne lisovaná drevovláknitá doska (MDF)
 • Tyč so závitom
 • Matice
 • Hliníková rúra
 • Lak

Ukázať podrobný zoznam materiálu

Pol.

Ks

Označenie

Dĺžka

Šírka

Hrúbka

Materiál

0

1

Predlisok pre rebrá

420 mm

530 mm

8 mm

MDF

1

2

Závitové tyče

235 mm

8 mm

2

4

Matice

8 mm

3

1

Hliníková rúra

600 mm

8 mm

1

Rebrá: prenesenie tvaru vešiaka na drevovláknitú dosku

1 - Rebrá: prenesenie tvaru vešiaka na drevovláknitú dosku
Rebrá: prenesenie tvaru vešiaka na drevovláknitú dosku

Ak si nemôžete obstarať 8 hotových vešiakov na šaty, tak potrebujete aspoň jeden, ktorý bude slúžiť ako šablóna. Jeho tvar si preneste osemkrát presne nad sebou na našu predlisovanú drevovláknitú dosku. V prípade potreby vám pomôžu údaje o rozmeroch v nákrese.

2

Označenie a vyvŕtanie otvorov

2 - Označenie a vyvŕtanie otvorov
Označenie a vyvŕtanie otvorov

Polohy obidvoch otvorov (pozrite si nákres) si označte ceruzkou a pravítkom na každé rebro, cez ktoré budete neskôr viesť tyče so závitom. Pri vŕtaní otvorov vŕtačkou a vrtákom do dreva s priemerom 10 mm by ste si mali pod materiál podložiť kúsok zvyšnej dosky, do ktorej môžete prípadne aj zavŕtať.

3

Vyrezanie rebier

3 - Vyrezanie rebier
Vyrezanie rebier

Pri tomto úkone je najlepšie použiť priamočiaru pílu s pílovým listom na vyrezávanie kriviek. Pritom je dôležité, aby bola doska vždy pevne (skrutkovacími zvierkami) prichytená k pracovnému stolu. Polohu svoriek zmeňte hneď vo chvíli, keď sa miesto rezu bude nachádzať už príliš ďaleko od upevňovacích svoriek. V opačnom prípade bude pri rezaní dochádzať k príliš veľkému zdvíhaniu a klesne presnosť rezania.

4

Brúsenie / povrchová úprava

4 - Brúsenie / povrchová úprava
Brúsenie / povrchová úprava

Najprv zrazte hrany všetkých častí z drevovláknitej dosky - opracujte ich brúsnym papierom so zrnitosťou 150 a pod uhlom 45° tak, aby vznikla malá fazeta. Pohľadové plochy obrúste použitím brúsky a brúsneho papiera so zrnitosťou 240.

Pred prvým náterom si najprv starostlivo prečítajte pokyny na spracovanie a bezpečnostné pokyny výrobcov. Svoje pracovisko by ste si mali starostlivo zakryť fóliou alebo starými novinami. Pracujte s ochrannou maskou na ústach, ochrannými okuliarmi a rukavicami.

Základné plnivo nanášajte valčekom alebo striekacou pištoľou. Potom ho nechajte dobre uschnúť. Striekacou pištoľou striekajte krížovým spôsobom, aby sa zaručilo rovnomerné nastriekanie farbou. Aby pôsobením prúdu vzduchu striekacej pištole neodletovali z pracovného stola malé časti, zafixujte ich malými kúskami obojstrannej lepiacej pásky.

Tipy pre MDF

Dosky MDF majú silne savé povrchy. Tieto materiály by sa mali prvýkrát natrieť predlakovým náterom. Najmä čelným plochám musíte venovať zvýšenú pozornosť – teda niekoľko vrstiev. Náročnému procesu plnenia (týmto pojmom sa nazýva zaliatie savých povrchov hustým lakom, ktorý zaplní nerovné miesta, škrabance a póry dosky) sa vyhnete, keď použijete drevovláknitú dosku so základnou fóliou. Táto zabezpečuje perfektný náter bez plnenia – aspoň na plochách. Plochy a čelné plochy s hotovou základnou úpravou jemne vybrúste; zrnitosť brúsneho papiera pritom zvyšujte zo 180 cez 220 na 240.

5

Odrezanie rozpier na správnu dĺžku

5 - Odrezanie rozpier na správnu dĺžku
Odrezanie rozpier na správnu dĺžku

Ceruzkou si na hliníkovú rúru označte 14 budúcich odrezkov, dĺžka každého by mala byť 20 mm. Uchyťte rúru do zveráka a narežte si jednotlivé, presne pravouhlé odrezky. Pri označovaní a aj pri rezaní pracujte obzvlášť presne!

6

Odrezanie tyče so závitom

6 - Odrezanie tyče so závitom
Odrezanie tyče so závitom

Aby na koncoch tyče so závitom neskôr nevznikli nepekné presahy alebo aby neboli tyče príliš krátke a matice by sa nedali uchytiť, zvolili sme dostatočnú dĺžku predlisku - 235 mm.

Presnú dĺžku si pri zostavovaní môžete určiť sami: otáčaním dvoch matíc na koncoch predlisku. Nasádzajte vždy striedavo jedno rebro a jednu rozperu. Za posledným rebrom naskrutkujte obidve zvyšné matice. Hneď za nimi si (fixkou s ostrým hrotom) označte správnu dĺžku tyčí so závitom. Teraz môžete všetko zase demontovať a po upnutí do zveráka tyče skrátiť.

Tip na odstránenie ostrapkov

Pri rezaní pílkou na železo vzniká malý ostrapok, na ktorom sa môžete nielen ľahko poraniť, ale zároveň aj komplikuje naskrutkovanie matice. Naskrutkujte preto maticu ešte pred skrátením tyče až za označené miesto rezu. Po skrátení tyče maticu opäť vyskrutkujte. Pri vyskrutkovávaní sa odstráni aj ostrapok.

7

Lakovanie rebier misky

7 - Lakovanie rebier misky
Lakovanie rebier misky

Na skúšobnej doske si nastavte rozprašovací lúč a nastavovacím kolieskom určite vhodné množstvo farby. Rozprašovací lúč si nastavte podľa smeru rozprašovania. Na plochách nastavte horizontálny alebo vertikálny lúč a na rohoch nastavte kruhový lúč.

Lak rozprašujte rovnomernými, rovnobežnými ťahmi, ktoré sa budú prekrývať asi o štyri centimetre. Namorené časti si odložte bokom, až pokiaľ plochy úplne neuschnú.

Ak je k dispozícii dostatočne veľká pracovná plocha, odložte rebrá na pracovný stôl: buď po jednom alebo viacero naraz, na dva paralelne ležiace hranoly. Tak budú mať vytvarované súčasti len malú dotykovú plochu; čo je pri lakovaní dôležité a uľahčuje to vybratie po nalakovaní. Aj tu však existuje nebezpečenstvo, že ľahké časti môžu odletieť pôsobením vzduchu, prúdiaceho zo striekacej pištole. Preto si tieto časti na hranoloch zafixujte malými kúskami obojstrannej lepiacej pásky. Nechajte povrch úplne uschnúť a jednotlivé časti otáčajte až potom, aby ste nalakovali zadné časti a rohy.

Tip pri lakovaní

Laky sú dostupné v mnohých variantoch a cenových úrovniach. Spracovateľnosť, vaša domáca technická výbava a nároky na kvalitu a trvanlivosť povrchu sú rozhodujúcimi faktormi pri výbere laku. Pri výbere laku si nechajte poradiť v špecializovanom obchode a lakovanie si jednoducho najskôr vyskúšajte na skúšobnom kúsku materiálu. Hodnotnejším variantom je napríklad polyuretánový lak, farebný lak pozostávajúci z dvoch zložiek, ktorý sa nanáša striekacou pištoľou. Na to zmiešajte farebný lak a tužidlo podľa pokynov výrobcu a zmes nalejte do striekacej pištole.

8

Zostavenie misky

8 - Zostavenie misky
Zostavenie misky

Až keď sú všetky časti úplne uschnuté, namontujte rebrá misky - aj s použitím rozpier - na tyče so závitom.

9

Zafixovanie

9 - Zafixovanie
Zafixovanie

Celú konštrukciu zafixujte pomocou matíc.

10

Hotovo!

10 - Hotovo!
Hotovo!


Odporúčanie projektu

Priamočiara píla - PST 800 PEL Priamočiara píla

PST 800 PEL


Právne upozornenie

Spoločnosť Bosch nepreberá záruku za úplnosť a správnosť priložených návodov. Spoločnosť Bosch okrem toho upozorňuje na to, že použitie týchto návodov je na vlastné riziko. Prijmite, prosím, všetky opatrenia potrebné na zaistenie vašej bezpečnosti.


 

Aplikačné poradenstvo

Pri otázkach týkajúcich sa našich výrobkov a ich použitia

:02/ 48 703 262

pondelok–piatok: 8:00–16:30


Vyhľadávanie predajcov

 
 
 
SK
Poznačiť
Poznačené
Teraz kúpiť
Vynulovať filter
Zobraziť filter
Skryť filter
Ďakujeme za vaše ohodnotenie
Ďakujeme za vaše ohodnotenie
Zobraziť ďalšie projekty
Skryť ďalšie projekty
Skryť varianty tovaru
Ukázať varianty tovaru
Zavrieť tip na používanie
Otvoriť tip na používanie
Čítať skúsenosť
Zavrieť skúsenosť
Skryť podrobný zoznam materiálu
Ukázať podrobný zoznam materiálu
Porovnávací zoznam
Produkty
Produkt
Zobraziť ďalšie odporúčania
Skryť ďalšie odporúčania