Módny bukový servírovací stolík

 
Malé majstrovské dielo
Bukový servírovací stolík

Na tomto projekte sa oddelí zrno od pliev. Malý servírovací stolík kladie dosť vysoké nároky.

Urobte vlastné hodnotenie
Urobte vlastné hodnotenie
Urobte vlastné hodnotenie
Urobte vlastné hodnotenie
Urobte vlastné hodnotenie
0 Hodnotenia
Ďakujeme za vaše ohodnotenie Táto funkcia sa dá používať iba s aktivovanými súbormi cookies.
0 Hodnotenia

Stupeň obťažnosti

Náklady

Potrebný čas

Teraz sa ukáže, kto je viac než iba domáci majster: Pretože náš ďalší projekt s kruhovou doskou stolíka je už malou výzvou.

Nasledujúci návod na montáž predpokladá použitie lepenej bukovej dosky s hrúbkou 20 mm. Pri použití iných materiálov alebo iných hrúbok musíte zoznam dielov zodpovedajúco upraviť.

Potrebné dosky si nechajte narezať v hobbymarkete alebo u stolára.

 • Easy
  Náradie Easy
  Keď hľadáte jednoduchosť.
 • Universal
  Náradie Universal
  Všestrannosť prináša viac.
 • Advanced
  Náradie Advanced
  Keď hľadáte to najlepšie.

Potrebné elektrické náradie:

Pomôcky:

 • Frézovacie kružidlo s extra dlhými vodiacimi tyčami
 • Fazetovacia a drážkovacia fréza s čo najväčším priemerom
 • Vrták do dreva 8 mm
 • Forstnerov vrták 20 mm
 • Záhlbník
 • Brúsny papier, zrnitosť 120–240, špongia
 • Handra, kefa
 • Mäkká ceruzka, skladací meter, strúhadlo na ceruzky, guma
 • Lepidlo na drevo
 • Malý klinec, šnúra alebo kružidlo s priemerom 455 mm
 • Zvierky
 • Doska zo zvyškového materiálu, približne 550 x 550 mm

Potrebný materiál::

 • Lepená buková doska
 • Zápustné skrutky
 • Vosk na drevo

Ukázať podrobný zoznam materiálu

Pol.

Ks

Označenie

Dĺžka

Šírka

Hrúbka

Materiál

0

1

Stolová doska

455 mm

455 mm

20 mm

Lepené bukové drevo

1

2

Dosky nôh

468 mm

380 mm

20 mm

Lepené bukové drevo

2

1

Doska rámu

455 mm

455 mm

20 mm

Lepené bukové drevo

3

4

Zápustné skrutky, 4 x 45 mm

4

cca 12

Zápustné skrutky, 4 x 35 mm

1

Rezanie a frézovanie kruhovej stolovej dosky

1 - Rezanie a frézovanie kruhovej stolovej dosky
Rezanie a frézovanie kruhovej stolovej dosky Rezanie a frézovanie kruhovej stolovej dosky

Odrezanú štvorcovú dosku položte pohľadovou stranou nadol na čistú plochu. Stred určite ako priesečník uhlopriečok. V strede upevnite malý klinec, okolo ktorého šnúrovým kružidlom nakreslíte kružnicu s priemerom 455 mm. (Tento priemer je o trochu väčší ako neskorších 450 mm, pretože presný kruhový tvar hrany stola dosiahnete iba pomocou hornej frézky, a preto potrebujete trochu „mäsa“ na frézovanie.) Šnúrové kružidlo pozostáva z uviazanej slučky s dĺžkou polomeru (= polovica priemeru, teda v tomto prípade 227,5 mm). Túto upevnite medzi klinec a ostrú ceruzku, ktorou na doske nakreslíte kružnicu.

Teraz dosku zafixujte zvierkami na stabilnej pracovnej podložke; použite pritom podložky zo zvyškového dreva, aby na obrobkoch nevznikali otlačené stopy. Dosku vyrežte pozdĺž čiary priamočiarou pílou. Následne stolovú dosku opracujte na definitívny rozmer 450 mm hornou frézkou s drážkovacou frézou umiestnenou na frézovacom kružidle.

2

Zrazenie hrany stolovej dosky

2 - Zrazenie hrany stolovej dosky
Zrazenie hrany stolovej dosky Zrazenie hrany stolovej dosky

Aby stolík získal elegantnú siluetu, vytvorí sa na spodnej hrane stolovej dosky široká 45° fazeta. Dosku upevnite zvierkami pohľadovou stranou nadol (nezabudnite na podložky!) a vybavte to hornou frézkou na frézovacom kružidle s príslušnou fazetovacou frézou s vodiacim krúžkom.

3

Kreslenie a vyrezanie nôh stola

3 - Kreslenie a vyrezanie nôh stola
Kreslenie a vyrezanie nôh stola Kreslenie a vyrezanie nôh stola

Na dosky nôh nakreslite ceruzkou obrysy nôh stola podľa rozmerových údajov na našom výkrese. Potom vŕtačkou s vrtákom do dreva 8 mm a Forstnerovým vrtákom 20 mm vyvŕtajte otvory vo všetkých vnútorných rohoch, umožníte tak čisté vyrezanie rohov priamočiarou pílou. Dbajte na to, aby otvory nepretínali nakreslené čiary, aby teda čiary tvorili tangenty otvorov! Teraz môžete nohy stola vyrezať priamočiarou pílou.

Nakoniec naneste lepidlo na drevo na vnútorné strany spojenia, nohy stola nasuňte na seba a pritlačte ich, kým lepidlo nezaschne.

Malý tip

Aby bol rez priamočiarou pílou dokonale rovný, upevnite zvierkami na dosku nôh vhodnú lištu ako paralelný doraz.

4

Spojenie stolovej dosky a podstavca

4 - Spojenie stolovej dosky a podstavca
Spojenie stolovej dosky a podstavca

Stolovú dosku položte hornou stranou nadol na čistú plochu, do ktorej môžete vŕtať. Podstavec umiestnite súmerne – nohy pritom smerujú nahor – na spodnej strane stolovej dosky. Teraz na stolovú dosku ceruzkou nakreslite krížový obrys hornej strany podstavca a podstavec opäť odoberte.

Do stredu každého zo štyroch krížových ramien prevŕtajte vŕtačkou s vrtákom do dreva 4 mm otvor cez stolovú dosku. Dosku otočte tak, aby bola horná strana hore, a otvory zahĺbte vŕtačkou so záhlbníkom (kužeľovo zakončený vrták) podľa veľkosti hlavy skrutiek.

Podstavec položte na zem a dosku na ňom zarovnajte – pohľadová strana so zahĺbenými otvormi nahor. Teraz dosku pomocou akumulátorového skrutkovača priskrutkujte na podstavec zápustnými skrutkami 4 x 45 mm. Vlastný stolík je teraz hotový.

5

Frézovanie kruhového rámu

5 - Frézovanie kruhového rámu
Frézovanie kruhového rámu

Aj v prípade vonkajšej hrany dosky rámu postupujte tak, ako je opísané vo vyššie uvedenom kroku 1 pre stolovú dosku.

Po vyfrézovaní vonkajšieho okraja na jeho presný priemer 450 mm zakreslite na dosku rámu vnútornú hranu rámu s priemerom 340 mm (to znamená polomer 170 mm) takisto pomocou šnúrového kružidla.

Vnútornú hranu rámu kompletne opracujte hornou frézkou. Na to musíte dosku rámu súmerne priskrutkovať k doske zo zvyškového materiálu s veľkosťou približne 550 x 550 mm.

Na jednu stranu dosky nakreslite rám kompletne s vonkajšou a vnútornou hranou, na druhú stranu iba vonkajšiu hranu rámu – opäť pomocou šnúrového kružidla vždy okolo stredu dosky. Dosku rámu zafixujte stranou s nakreslenou vnútornou hranou nahor na doske, a to na strane, ktorá ukazuje iba vonkajší okraj.

Teraz akumulátorovým skrutkovačom priskrutkujte dosku rámu zospodu cez druhú stranu dosky; neskôr tak skrutkové otvory na hornej strane rámu nebudú viditeľné. Skrutky umiestnite do nakreslenej plochy rámu tak, aby neskôr pri frézovaní neprekážali frézovacej hlave. Aj vnútornú časť rámu musíte priskrutkovať, pretože frézovacie kružidlo je uložené v jej strede, a preto musí byť na konci posledného frézovania fixovaná.

Ak je všetko skrutkami bezpečne zafixované, opracujte vnútornú časť hornou frézkou s drážkovacou frézou umiestnenou na frézovacom kružidle. Nefrézujte v jednom, ale vo viacerých pracovných krokoch hlbokých približne 4 mm. Ak ste hotoví, uvoľnite hotový rám z dosky pomocou akumulátorového skrutkovača.

6

Montáž rámu na stolovú dosku

6 - Montáž rámu na stolovú dosku
Montáž rámu na stolovú dosku Montáž rámu na stolovú dosku

Vŕtačkou s vrtákom do dreva 3,5 mm vytvorte zospodu šesť otvorov vo vzdialenosti 20 mm od spodnej hrany stola a zahĺbte ich. Rám teraz položte na stolovú dosku, zarovnajte ho a zafixujte ho v tejto polohe zvierkami (ani tu nezabudnite na podložky!). Pomocou akumulátorového skrutkovača namontujte rám cez predvŕtané otvory skrutkami 4 x 35 mm.

7

Brúsenie drevených povrchov

7 - Brúsenie drevených povrchov
Brúsenie drevených povrchov Brúsenie drevených povrchov

Najprv zrazte všetky hrany - opracujte ich brúsnym papierom 120 alebo 180 pod uhlom 45°, aby vznikla malá fazeta. Pohľadové plochy brúste vždy v smere textúry najprv hrubším (180), potom jemnejším (do 240) brúsnym papierom.

Potom plochy navlhčite špongiou a vlhké ich vydrhnite. Pri schnutí vystupujú jednotlivé voľné drevné vlákna, ktoré potom opatrne odstránite brúsnym papierom 180. Potom je drevo pripravené na povrchovú úpravu. Malý tip: Dbajte na to, aby brúsny papier nebol príliš obrúsený, aby sa drevné vlákna odrezali, nielen pritláčali.

8

Povrchová úprava

8 - Povrchová úprava
Povrchová úprava

Najprv si starostlivo prečítajte pokyny na spracovanie a bezpečnostné pokyny výrobcu vosku. Pracujte v dobre vetranej miestnosti, nefajčite, nejedzte a nepite.

Vosk na drevo nanášajte pomocou systému na jemné rozprašovanie v dostatočnom množstve a prebytočný vosk utrite handrou. Rešpektujte časy schnutia predpísané výrobcom vosku.

Ak chcete naniesť druhú vrstvu vosku, vykonajte medzivýbrus brúsnym papierom 240. Aj v tomto prípade brúste vždy v smere textúry. Náter zopakujte podľa opisu v predchádzajúcom odseku. Po zaschnutí plochu opracujte mäkkou kefou, kým sa povrch neleskne.

Bezpečnostné upozornenie

Po nanesení vosku handru rozprestrite a nechajte ju vysušiť v dobre vetranom priestore. Ak je pri sušení pokrčená, môže sa zohriať tak, že dôjde k samovznieteniu!

9

Hotovo!

9 - Hotovo!
Hotovo!Právne upozornenie

Spoločnosť Bosch nepreberá záruku za úplnosť a správnosť priložených návodov. Spoločnosť Bosch okrem toho upozorňuje na to, že použitie týchto návodov je na vlastné riziko. Prijmite, prosím, všetky opatrenia potrebné na zaistenie vašej bezpečnosti.


 

Aplikačné poradenstvo

Pri otázkach týkajúcich sa našich výrobkov a ich použitia

:02/ 48 703 262

pondelok–piatok: 8:00–16:30


Vyhľadávanie predajcov

 
 
 
SK
Poznačiť
Poznačené
Teraz kúpiť
Vynulovať filter
Zobraziť filter
Skryť filter
Ďakujeme za vaše ohodnotenie
Ďakujeme za vaše ohodnotenie
Zobraziť ďalšie projekty
Skryť ďalšie projekty
Skryť varianty tovaru
Ukázať varianty tovaru
Zavrieť tip na používanie
Otvoriť tip na používanie
Čítať skúsenosť
Zavrieť skúsenosť
Skryť podrobný zoznam materiálu
Ukázať podrobný zoznam materiálu
Porovnávací zoznam
Produkty
Produkt
Zobraziť ďalšie odporúčania
Skryť ďalšie odporúčania