Konferenčný stolík so zapusteným podnosom

 
Prosím, ku stolu
Konferenčný stolík so zapusteným podnosom

Tento konferenčný stolík to má v sebe: má zapustený podnos, takže môžete hostí pohostiť rôznymi maškrtami.

Urobte vlastné hodnotenie
Urobte vlastné hodnotenie
Urobte vlastné hodnotenie
Urobte vlastné hodnotenie
Urobte vlastné hodnotenie
0 Hodnotenia
Ďakujeme za vaše ohodnotenie Táto funkcia sa dá používať iba s aktivovanými súbormi cookies.
0 Hodnotenia

Stupeň obťažnosti

Náklady

Potrebný čas

Počastujte svojich hostí z podnosu plného lahôdok – a potom ho ukryte vo vašom novom stolíku. Ukážete tak úplne mimochodom, že nie ste iba dobrý, ale aj originálny hostiteľ.

Všetky spoje – tak podnosu, ako aj stolíka – sú jednoducho na tupo zoskrutkované, a preto viditeľné. Náš model je náročný kvôli umiestneniu schránky podnosu. Mimochodom: stolík možno postaviť aj bez schránky podnosu; potom odpadá použitie hornej frézky.

Nasledujúci návod na montáž predpokladá použitie lepenej bukovej dosky s hrúbkou 20 mm. Pri použití iných materiálov alebo iných hrúbok musíte zoznam dielov zodpovedajúco upraviť.

Potrebné dosky si nechajte narezať v hobbymarkete alebo u stolára.

 • Easy
  Náradie Easy
  Keď hľadáte jednoduchosť.
 • Universal
  Náradie Universal
  Všestrannosť prináša viac.
 • Advanced
  Náradie Advanced
  Keď hľadáte to najlepšie.

Potrebné elektrické náradie:

Pomôcky:

 • Súprava vrtákov do dreva
 • Forstnerov vrták 28 mm
 • Záhlbník
 • Brúsny papier, zrnitosť 120–240, špongia
 • Skladací meter, mäkká ceruzka, guma, strúhadlo na ceruzky
 • Zvyšok dosky asi 600 x 600 mm (napr. MDF)

Potrebný materiál::

 • Lepená drevená doska, buk, 20 mm.
 • Smrekový hranol
 • Stolové-posteľové spojky, uholníky
 • Zápustné skrutky, skrutky s polguľatou hlavou
 • Olej alebo vosk na ošetrenie povrchu

Ukázať podrobný zoznam materiálu

Pol.

Ks

Označenie

Dĺžka

Šírka

Hrúbka

Materiál

0

1

Stôl – stolová doska

1.000 mm

400 mm

20 mm

Lepené bukové drevo

1

2

Stôl – bočnice, dlhé

1.000 mm

127 mm

20 mm

Lepené bukové drevo

2

2

Stôl – bočnice, krátke

360 mm

127 mm

20 mm

Lepené bukové drevo

3

2

Stôl – nohy

260 mm

180 mm

20 mm

Lepené bukové drevo

4

1

Stôl – priečniky

660 mm

127 mm

20 mm

Lepené bukové drevo

5

8

Stolové kovanie

6

8

Stôl – uholníky

7

2

Schránka podnosu – bočnice schránky, dlhé

493 mm

50 mm

20 mm

Lepené bukové drevo

8

2

Schránka podnosu – bočnice schránky, krátke

303 mm

50 mm

20 mm

Lepené bukové drevo

9

1

Schránka podnosu – dno schránky

493 mm

343 mm

20 mm

Lepené bukové drevo

10

2

Schránka podnosu – dištančné lišty

395 mm

30 mm

8 mm

Smrekový hranol

11

1

Schránka podnosu – dištančné lišty

300 mm

30 mm

8 mm

Smrekový hranol

12

1

Podnos – dno

430 mm

280 mm

20 mm

Lepené bukové drevo

13

2

Podnos – bočnice podnosu, dlhé

430 mm

50 mm

20 mm

Lepené bukové drevo

14

2

Podnos – bočnice podnosu, krátke

240 mm

50 mm

20 mm

Lepené bukové drevo

15

36

Skrutky s polguľatou hlavou, 4 x 15 mm

16

44

Zápustné skrutky, 3,5 x 40 mm

17

6

Zápustné skrutky, 4 x 45 mm

18

4

Zápustné skrutky, 4 x 60 mm

19

8

Zápustné skrutky, 3 x 16 mm

20

2

Zápustné skrutky, 6 x 80 mm

1

Spojenie bočníc stola do rámu

1 - Spojenie bočníc stola do rámu
Spojenie bočníc stola do rámu

Posteľové kovanie je skrutkovací uholník s malou dĺžkou ramien (tu 22 a 28 mm) a veľkou celkovou výškou (tu 127 mm). Pomocou tohto kovania sa dlhé a krátke bočnice stola zmontujú tak, že tvoria rám. V ňom ležia krátke bočnice medzi dlhými. Kovania sú pritom v takej polohe, aby sa vždy dlhé rameno priskrutkovalo na krátku bočnicu a krátke rameno na dlhú bočnicu. Posteľové kovanie vytvára obzvlášť stabilné spoje; Pri montáži môžete ale použiť aj iné uholníky. Časti zmontujte pomocou akumulátorového skrutkovača skrutkami s polguľatou hlavou 4 x 15 mm.

2

Vytvorenie výrezu pre podnos do stolovej dosky

2 - Vytvorenie výrezu pre podnos do stolovej dosky
Vytvorenie výrezu pre podnos do stolovej dosky Vytvorenie výrezu pre podnos do stolovej dosky

Na stolovú dosku ceruzkou vyznačte podľa rozmerových údajov na našom výkrese obdĺžnikový otvor 280 x 430 mm pre podnos. V rohoch vyvŕtajte vŕtačkou s vrtákom do dreva 10 mm po jednom otvore. Hrany otvorov sa smú nakreslených čiar iba dotýkať, nie ich pretínať!

Do jedného z otvorov vložte pílový plátok vypnutej priamočiarej píly. Teraz od otvoru k otvoru vyrežte celý výrez. Pretože rezy priamočiarou pílou nie sú bez dorazu nikdy celkom rovné, veďte rez vždy zvnútra oblasti označenej ceruzkou, potom môžete vlny opraviť pilníkom na drevo a brúsnym papierom.

Pokročilí vedú rez 3 mm zvnútra čiary a opravia ho hornou frézkou s paralelným dorazom. Takto budú hrany výrezu dokonale rovné.

Nakoniec ešte priamočiarou pílou vyrovnajte otvormi zaoblené rohy.

3

Vzájomné spojenie stolovej dosky a rámu

3 - Vzájomné spojenie stolovej dosky a rámu
Vzájomné spojenie stolovej dosky a rámu

Stolovú dosku položte na pracovnú plochu hornou stranou nadol. Predmontovaný rám položte na ňu a zarovnajte ho s ňou. Teraz priskrutkujte zostávajúce štyri posteľové kovania do stredu všetkých štyroch bočníc rámu a stolovej dosky. Použite akumulátorový skrutkovač a zápustné skrutky 4 x 15 mm.

4

Príprava vnútorných bočníc schránky podnosu

4 - Príprava vnútorných bočníc schránky podnosu
Príprava vnútorných bočníc schránky podnosu

Pretože sme stolovú dosku a bočnice zmontovali pomocou posteľového kovania a súčasne schránka pre podnos leží v blízkosti úzkej bočnice stola, musíme kovanie v tomto mieste zapustiť do hornej hrany krátkej bočnice schránky (pozrite detail na našom výkrese). To znamená, že musíte do hornej hrany krátkej bočnice schránky vyfrézovať 2 mm hlbokú a 15 mm širokú drážku tvaru U.

Pred začiatkom frézovania stanovte, ktoré plochy bočníc schránky majú pri zoskrutkovaní s rámom smerovať dnu, teda ktoré budú neskôr viditeľné. Potom položte pravú krátku bočnicu schránky vonkajšou plochou nadol na dosku zo zvyškového materiálu, ktorú ste predtým zvierkami upevnili na pracovnú plochu. (Ak ste hrdým majiteľom hoblice, upnite dosku pomocou držiakov.)

Teraz krátku bočnicu schránky pevne priskrutkujte na dosku; skrutky pritom umiestnite vždy 10 mm pred hranami úzkych bočníc a 2,6 mm pred hranami pozdĺžnych bočníc. Otvory potom nie sú po montáži viditeľné.

Hornú frézku s drážkovacou frézou 12 mm nastavte na hĺbku 15 mm (= šírka potrebnej drážky). Drážku vyfrézujte pomocou paralelného dorazu 5 mm hlboko.

5

Vzájomné spojenie častí schránky podnosu

5 - Vzájomné spojenie častí schránky podnosu
Vzájomné spojenie častí schránky podnosu

Bočnice schránky opäť položte na pracovnú plochu tak, ako budú zoskrutkované. Ceruzkou vyznačte obrysy krátkych bočníc schránky na vnútorné plochy dlhých, zakreslite súmerne po dva otvory, vyvŕtajte ich a zvonka ich zahĺbte. Teraz môžete pomocou akumulátorového skrutkovača zmontovať bočnice schránky podnosu skrutkami 3,5 x 40 mm.

Tip na zoskrutkovanie dvoch drevených dielov

V prvej časti, cez ktorú skrutka prechádza, vyvŕtajte otvor vždy o 0,5 až 1 mm väčší ako priemer skrutky; otvor by mal byť zahĺbený pre hlavu skrutky. Do časti, do ktorej budete vŕtať následne, vytvorte otvor vždy o 1 mm menší ako je priemer skrutky. Na priskrutkovanie dna položte hotový rám na horné hrany a všetky strany dna s rámom zarovnajte. Rám a dno zmontujte pomocou akumulátorového skrutkovača skrutkami 3,5 x 40 mm a aj tentoraz majte na pamäti pokyny nášho tipu na zoskrutkovanie dvoch drevených častí z predchádzajúceho odseku.

6

Montáž schránky podnosu pod stolovú dosku

6 - Montáž schránky podnosu pod stolovú dosku
Montáž schránky podnosu pod stolovú dosku

Stolovú dosku položte na pracovné podstavce pohľadovou stranou nadol. Schránku podnosu zarovnajte s otvorom. Dištančné lišty s hrúbkou 8 mm musia priliehať presne do medzipriestorov medzi bočnicami schránky a stola. Schránku podnosu teraz cez dištančné lišty priskrutkujte k trom priliehajúcim bočniciam stola skrutkami 4 x 45 mm. Môžete použiť skrutkové otvory, ktoré ste potrebovali predtým pri frézovaní drážky. Majte pritom opäť na pamäti pokyny nášho tipu na zoskrutkovanie dvoch drevených častí.

7

Zostavenie podnosu

7 - Zostavenie podnosu
Zostavenie podnosu Zostavenie podnosu

Najprv vytvorte uchopovacie výrezy do krátkych bočníc podnosu pomocou vŕtačky s Forstnerovým vrtákom 28 mm (vrták do dreva s priemerom väčším ako 12 mm). Podľa rozmerových údajov na našom výkrese vyznačte ceruzkou stredy otvorov, do ktorých umiestnite strediaci hrot vrtáka. Vyvŕtajte otvory – najlepšie na doske so zvyškového materiálu, ktorú ste už použili na frézovanie bočnice schránky podnosu.

Bočnice podnosu teraz umiestnite tak, ako ich chcete zmontovať. Ceruzkou nakreslite obrysy krátkych bočníc podnosu na vnútorné plochy dlhých, zakreslite súmerne po dva otvory, vyvŕtajte ich a zvonka ich zahĺbte. Teraz môžete pomocou akumulátorového skrutkovača zmontovať bočnice podnosu skrutkami 3,5 x 40 mm. Majte pritom na pamäti pokyny nášho tipu na zoskrutkovanie dvoch drevených častí uvedeného v pracovnom kroku 5.

Na priskrutkovanie dna podnosu položte hotový rám na horné hrany a všetky strany dna s rámom zarovnajte. Rám a dno zmontujte pomocou akumulátorového skrutkovača skrutkami 3,5 x 40 mm a majte na pamäti pokyny nášho tipu na zoskrutkovanie dvoch drevených častí.

8

Zostavenie a priskrutkovanie podstavca pod stolovú dosku

8 - Zostavenie a priskrutkovanie podstavca pod stolovú dosku
Zostavenie a priskrutkovanie podstavca pod stolovú dosku Zostavenie a priskrutkovanie podstavca pod stolovú dosku Zostavenie a priskrutkovanie podstavca pod stolovú dosku

Najprv skráťte dĺžku jednej z nôh z 260 na 190 mm. (Ak ste zvolili inú hĺbku schránky podnosu, tento rozmer podľa toho upravte.)

Potom priamočiarou pílou vytvorte na priečniku taký výrez, aby schránka podnosu lícovala. V pravom hornom rohu priečnika zakreslite ceruzkou obrys výrezu 500 x 70 mm a obdĺžnik priamočiarou pílou vyrežte.

Pred montážou nôh a priečnika najprv umiestnite tieto časti do polohy, v akej majú byť zoskrutkované. Obrysy priečnika preneste ceruzkou na vnútorné plochy nôh a zakreslite v nich súmerne po dva otvory. Vyvŕtajte otvory a zvonka ich zahĺbte. Nohu k priečniku primontujte pomocou akumulátorového skrutkovača skrutkami 4 x 60 mm.

Osem uholníkov najprv priskrutkujte na podstavec tak, aby lícovali s hornou hranou. Nakoniec podstavec pomocou akumulátorového skrutkovača primontujte pod stolovú dosku skrutkami 3 x 16 mm.

Malý tip

Na dodatočnú stabilizáciu môžete do priehlbiny stola cez priečnik zaskrutkovať dve zápustné skrutky 6 x 80 mm.

9

Brúsenie dreveného povrchu

9 - Brúsenie dreveného povrchu
Brúsenie dreveného povrchu

Aby ste mohli povrch čo najlepšie dokončiť, mali by ste sa mu venovať pred zložením nábytku.

Najprv zrazte všetky hrany - opracujte ich brúsnym papierom 120 alebo 180 pod uhlom 45°, aby vznikla malá fazeta. Pohľadové plochy brúste brúskou vždy v smere textúry dreva najprv hrubším (120, 180), potom jemnejším (do 240) brúsnym papierom.

Potom plochy navlhčite špongiou a vlhké ich vydrhnite. Pri schnutí vystupujú jednotlivé voľné drevné vlákna, ktoré potom opatrne odstránite brúsnym papierom 180. Potom je drevo pripravené na povrchovú úpravu.

Malý tip

Dbajte na to, aby brúsny papier nebol príliš obrúsený, aby sa drevné vlákna odrezali, nielen pritláčali.

10

Povrchová úprava olejom alebo voskom

10 - Povrchová úprava olejom alebo voskom
Povrchová úprava olejom alebo voskom

Najprv si starostlivo prečítajte pokyny na spracovanie a bezpečnostné pokyny výrobcu. Pracujte v dobre vetranej miestnosti, nefajčite, nejedzte a nepite.

Olej alebo vosk nanášajte pomocou systému na jemné rozprašovanie v dostatočnom množstve a prebytočné množstvo utrite handrou. Rešpektujte časy schnutia predpísané výrobcom.

Ak chcete naniesť druhú vrstvu vosku, vykonajte medzivýbrus brúsnym papierom 240. (Druhá vrstva oleja sa často nanáša bez opakovaného výbrusu.) Aj v tomto prípade brúste vždy v smere textúry. Náter zopakujte podľa opisu v predchádzajúcom odseku. Po zaschnutí vosku plochu opracujte mäkkou kefou, kým sa povrch neleskne.

Tip pri voskovaní

Kvôli bezpečnosti rozprestrite handru po nanesení vosku a nechajte ju vysušiť v dobre vetranom priestore. Ak je pri sušení pokrčená, môže sa zohriať tak, že dôjde k samovznieteniu!

11

Hotovo!

11 - Hotovo!
Hotovo!Právne upozornenie

Spoločnosť Bosch nepreberá záruku za úplnosť a správnosť priložených návodov. Spoločnosť Bosch okrem toho upozorňuje na to, že použitie týchto návodov je na vlastné riziko. Prijmite, prosím, všetky opatrenia potrebné na zaistenie vašej bezpečnosti.


 

Aplikačné poradenstvo

Pri otázkach týkajúcich sa našich výrobkov a ich použitia

:02/ 48 703 262

pondelok–piatok: 8:00–16:30


Vyhľadávanie predajcov

 
 
 
SK
Poznačiť
Poznačené
Teraz kúpiť
Vynulovať filter
Zobraziť filter
Skryť filter
Ďakujeme za vaše ohodnotenie
Ďakujeme za vaše ohodnotenie
Zobraziť ďalšie projekty
Skryť ďalšie projekty
Skryť varianty tovaru
Ukázať varianty tovaru
Zavrieť tip na používanie
Otvoriť tip na používanie
Čítať skúsenosť
Zavrieť skúsenosť
Skryť podrobný zoznam materiálu
Ukázať podrobný zoznam materiálu
Porovnávací zoznam
Produkty
Produkt
Zobraziť ďalšie odporúčania
Skryť ďalšie odporúčania