Detská taburetka

 
Robustný a pestrofarebný vzhľad
Detská taburetka

Deti žijú vo svojom vlastnom svete. A do neho patrí aj špecifický nábytok. Ako táto nápaditá stolička.

Urobte vlastné hodnotenie
Urobte vlastné hodnotenie
Urobte vlastné hodnotenie
Urobte vlastné hodnotenie
Urobte vlastné hodnotenie
0 Hodnotenia
Ďakujeme za vaše ohodnotenie Táto funkcia sa dá používať iba s aktivovanými súbormi cookies.
0 Hodnotenia

Stupeň obťažnosti

Náklady

Potrebný čas

Prispievame ľahko napodobniteľnou detskou taburetkou, ktorú si môžete podľa vlastnej chuti namaľovať tými najpestrejšími farbami. Alebo – aby to bolo ešte zábavnejšie – spolu s vašimi deťmi!

Nasledujúci návod na montáž predpokladá použitie stredne lisovanej drevovláknitej dosky (MDF) s hrúbkou 19 mm. Pri použití iných materiálov alebo iných hrúbok musíte zoznam dielov zodpovedajúco upraviť. Potrebné diely si pokiaľ možno nechajte narezať v hobbymarkete alebo u stolára.

Vlastná taburetka pozostáva kvôli stabilite z dvoch častí, ktoré sú umiestnené na sebe: zo spodnej časti v tvare stola zloženej zo spodnej dosky a skrutkových líšt a z vonkajšej konštrukcie s rohovými nohami a sedacou doskou. Čelná doska iba dotvára vzhľad; jej tvar je ľubovoľný.

 • Easy
  Náradie Easy
  Keď hľadáte jednoduchosť.
 • Universal
  Náradie Universal
  Všestrannosť prináša viac.
 • Advanced
  Náradie Advanced
  Keď hľadáte to najlepšie.

Potrebné elektrické náradie:

Pomôcky:

 • Vrták do dreva
 • Záhlbník
 • Brúsny papier, zrnitosť 120–240
 • Skladací meter, mäkká ceruzka, guma, strúhadlo na ceruzky
 • Pracovné podstavce
 • Tmel na drevo alebo karosársky tmel

Potrebný materiál::

 • Stredne lisovaná drevovláknitá doska (MDF)
 • Smrekový hranol
 • Skrutky do dreva
 • Lak

Ukázať podrobný zoznam materiálu

Pol.

Ks

Označenie

Dĺžka

Šírka

Hrúbka

Materiál

0

1

Sedák

400 mm

200 mm

19 mm

MDF

1

1

Spodná doska

362 mm

162 mm

19 mm

MDF

2

4

Dosky nôh, široké

181 mm

80 mm

19 mm

MDF

3

4

Dosky nôh, úzke

181 mm

61 mm

19 mm

MDF

4

4

Skrutkové lišty

150 mm

45 mm

45 mm

Smrekový hranol

5

1

Čelná/kontúrová doska

300 mm

220 mm

19 mm

MDF

6

2

Motívové dosky

370 mm

270 mm

19 mm

MDF

7

cca 16

Skrutky do dreva, 3,5 x 40 mm

8

cca 12

Skrutky do dreva, 4 x 50 mm

9

8

Skrutky do dreva, 3,5 x 35 mm

1

Zoskrutkovanie rohovej nohy

1 - Zoskrutkovanie rohovej nohy
Zoskrutkovanie rohovej nohy

Široké dosky pred zoskrutkovaním s úzkymi doskami predvŕtajte pomocou vŕtačky s vrtákom do dreva 4 mm. Otvory na vonkajšej strane zahĺbte na veľkosť hlavy skrutky, potom sa neskôr hlavy skrutiek budú môcť zatmeliť, aby po povrchovej úprave neboli viditeľné. Teraz zoskrutkujte vždy jednu širokú a jednu úzku dosku do pravého uhla zápustnými skrutkami 3,5 x 40 mm.

Tip na zoskrutkovanie dvoch drevených dielov

V prvej časti, cez ktorú skrutka prechádza, vyvŕtajte otvor vždy o 0,5 až 1 mm väčší ako priemer skrutky; otvor by mal byť zahĺbený pre hlavu skrutky. Do časti, do ktorej budete vŕtať následne, vytvorte otvor vždy o 1 mm menší ako je priemer skrutky.

2

Predvŕtanie skrutkových líšt

2 - Predvŕtanie skrutkových líšt
Predvŕtanie skrutkových líšt

Štyri skrutkové lišty sa priskrutkujú na rohové nohy zozadu k širokým a úzkym doskám nôh. Skrutkové lišty predvŕtajte vŕtačkou s vrtákom do dreva 5 mm vždy z dvoch strán. Dbajte na to, aby ste otvory vyvŕtali striedavo krížom, ale nie v rovnakej výške, aby skrutky v lištách nekolidovali.

3

Vzájomné spojenie spodnej dosky a skrutkových líšt

3 - Vzájomné spojenie spodnej dosky a skrutkových líšt
Vzájomné spojenie spodnej dosky a skrutkových líšt Vzájomné spojenie spodnej dosky a skrutkových líšt Vzájomné spojenie spodnej dosky a skrutkových líšt

Spodnú dosku položte na pracovné podstavce a skrutkové lišty na nej zarovnajte s jej rohmi. Ceruzkou vyznačte na spodnej doske vnútorné strany líšt; štvorcové plochy, ktorými lišty dosadajú na spodnú dosku, sú teraz zakreslené. Stredy určite ako priesečníky uhlopriečok v jednotlivých plochách.

Spodnú dosku v určených stredoch predvŕtajte vŕtačkou s vrtákom do dreva 4 mm a otvory zahĺbte, aby hlavy skrutiek neskôr nevyčnievali nad povrchom. Skrutkové lišty teraz opäť zarovnajte s rohmi a priskrutkujte ich cez spodnú dosku zápustnými skrutkami 3,5 x 40 mm.

4

Vzájomné spojenie rohových nôh a spodnej časti

4 - Vzájomné spojenie rohových nôh a spodnej časti
Vzájomné spojenie rohových nôh a spodnej časti

Spodnú časť tvorenú spodnou doskou a skrutkovými lištami umiestnite na pracovnej ploche tak, aby lišty smerovali nahor. Teraz na skrutkové lišty umiestnite rohové nohy zhotovené v pracovnom kroku jeden. Rohové nohy priskrutkujte ku skrutkovým lištám cez predvŕtané otvory pomocou akumulátorového skrutkovača zápustnými skrutkami hlavou 4 x 50 mm. V prípade dvoch skrutiek na vnútornej strane skrutkových líšt musíte lišty od spodnej dosky opäť oddeliť, pretože priestor na obsluhu akumulátorového skrutkovača nie je dostatočný.

5

Naskrutkovanie sedacej dosky

5 - Naskrutkovanie sedacej dosky
Naskrutkovanie sedacej dosky

Vŕtačkou s vrtákom do dreva 4 mm vyvŕtajte do spodnej dosky štyri otvory a na jej spodnej strane ich zahĺbte. Sedaciu dosku položte na hladkú plochu a podstavec na nej zarovnajte s jej rohmi. Potom dosku a podstavec zoskrutkujte pomocou akumulátorového skrutkovača zápustnými skrutkami 3,5 x 40 mm. Vlastná taburetka je teraz hotová.

6

Vyrezanie kontúry z čelnej dosky

6 - Vyrezanie kontúry z čelnej dosky
Vyrezanie kontúry z čelnej dosky

Výnimočný šmrnc našej detskej taburetke dodá čelná doska, ktorá sa montuje na úzku stranu taburetky. V PDF dokumente (Na stiahnutie) nájdete šablóny na dekoráciu. Ale pokiaľ ide o šablóny - ani vašej kreativite sa medze nekladú!

Čelnú dosku s prenesenou kontúrou upevnite zvierkami na pracovnú plochu. Pritom vždy používajte podložky, aby na obrobku nevznikali stopy. Priamočiarou pílou s krivkovým pílovým plátkom teraz obrys vyrežte.

7

Spojenie kontúrovej/čelnej dosky s taburetkou

Do nôh na úzkej strane vyvŕtajte vŕtačkou s vrtákom do dreva 4 mm po dva otvory a zozadu ich zahĺbte. Dosku zafixujte zvierkami v požadovanej polohe alebo podľa údajov na našom výkrese. Nakoniec dosku priskrutkujte zozadu cez nohy pomocou akumulátorového skrutkovača zápustnými skrutkami 4 x 90 mm.

8

Príprava povrchov

8 - Príprava povrchov
Príprava povrchov Príprava povrchov

Aby ste mohli povrch čo najlepšie dokončiť, mali by ste sa mu venovať pred zložením nábytku. To je vhodné predovšetkým v prípade tu predstaveného dvojzložkového systému laku.

Najprv zatmeľte všetky skrutkové otvory na plochách dosiek MDF tmelom na drevo alebo karosárskym tmelom. Po zaschnutí (rešpektujte pokyny výrobcu!) tieto miesta dohladka vybrúste brúsnym papierom 120.

Najprv zrazte hrany všetkých častí z MDF - opracujte ich brúsnym papierom 180 pod uhlom 45°, aby vznikla malá fazeta. Plochy dosiek MDF opracujte brúskou s brúsnym papierom, zrnitosť 180.

9

Povrchová úprava

9 - Povrchová úprava
Povrchová úprava

Najprv si starostlivo prečítajte pokyny na spracovanie a bezpečnostné pokyny výrobcov. Pracujte v dobre vetranej miestnosti, nefajčite, nejedzte a nepite.

Základné plnivo nanášajte valčekom alebo prípadne systémom na rozprašovanie farby. Nechajte ho dobre zaschnúť.

Ak chcete v ďalšom kroku nanášať pomocou systému na jemné rozprašovanie iný materiál, mali by ste vymeniť zásobník na farbu.

Tipy pre MDF

Dosky MDF majú silne savé povrchy. Najmä čelným plochám musíte venovať zvýšenú pozornosť – teda niekoľko vrstiev. Náročnému plneniu (tak sa nazýva uzavieranie savých plôch) sa môžete vyhnúť, keď použijete dosky MDF so základnou fóliou. Táto zabezpečuje perfektný náter bez plnenia – aspoň na plochách. Plochy a čelné plochy s hotovou základnou úpravou jemne vybrúste; zrnitosť brúsneho papiera pritom zvyšujte zo 180 cez 220 na 240.

10

Lakovanie pohľadových plôch

10 - Lakovanie pohľadových plôch
Lakovanie pohľadových plôch

Naplňte lak do zásobníka na farbu a v prípade potreby ho zrieďte trochou vody. Na skúšobnej doske si nastavte rozprašovací lúč a nastavovacím kolieskom určite vhodné množstvo farby. Rozprašovací lúč sa dá na plochy nastaviť horizontálne, prípadne vertikálne a na hrany aj kužeľovito. Najlepšie výsledky dosiahnete, keď najprv nalakujete vnútorné čelné plochy, potom vonkajšie čelné plochy a nakoniec plochy; tieto rovnomernými, rovnobežnými ťahmi.

Čomu sa ale pri striekaní v žiadnom prípade nevyhnete, keď chcete vytvoriť susedné plochy s rôznymi farbami: musíte pracovať s nalepenými tvarovými šablónami, aby boli farebné plochy od seba čisto oddelené.

Tip pri lakovaní

Laky sú dostupné v mnohých variantoch a cenových úrovniach. Spracovateľnosť, vaša domáca technická výbava a nároky na kvalitu a trvanlivosť povrchu sú rozhodujúcimi faktormi pri výbere laku. Nechajte si poradiť v špecializovanom obchode. A keď nemáte s lakovaním väčšie skúsenosti, odporúča sa trocha si to nacvičiť na skúšobnej vzorke. Najrýchlejší a najlepší výsledok dosiahnete použitím akrylátových lakov. Sú riediteľné vodou a dostupné v každom obchode so stavebným materiálom v mnohých rôznych odtieňoch. Mimoriadne jednoducho a rýchlo sa dajú nanášať použitím systému na jemné rozprašovanie.

11

Hotovo!

11 - Hotovo!
Hotovo!Právne upozornenie

Spoločnosť Bosch nepreberá záruku za úplnosť a správnosť priložených návodov. Spoločnosť Bosch okrem toho upozorňuje na to, že použitie týchto návodov je na vlastné riziko. Prijmite, prosím, všetky opatrenia potrebné na zaistenie vašej bezpečnosti.


 

Aplikačné poradenstvo

Pri otázkach týkajúcich sa našich výrobkov a ich použitia

:02/ 48 703 262

pondelok–piatok: 8:00–16:30


Vyhľadávanie predajcov

 
 
 
SK
Poznačiť
Poznačené
Teraz kúpiť
Vynulovať filter
Zobraziť filter
Skryť filter
Ďakujeme za vaše ohodnotenie
Ďakujeme za vaše ohodnotenie
Zobraziť ďalšie projekty
Skryť ďalšie projekty
Skryť varianty tovaru
Ukázať varianty tovaru
Zavrieť tip na používanie
Otvoriť tip na používanie
Čítať skúsenosť
Zavrieť skúsenosť
Skryť podrobný zoznam materiálu
Ukázať podrobný zoznam materiálu
Porovnávací zoznam
Produkty
Produkt
Zobraziť ďalšie odporúčania
Skryť ďalšie odporúčania