Lexikón

 

Záznamy 1 - 15 z 21

S
 • SDS
  • SDS
   SDS

   SDS je označenie všetkých upínacích systémov elektrického náradia Bosch, ktoré dovoľujú výmenu vkladacích nástrojov bez náradia. SDS je skratka „Special Direct System“, po nemecky „Spannen durch System“ (predtým „Steck-Dreh-Sitz“).

 • Sekacie kladivo
  • Elektrické náradie, ktoré sa používa na sekanie betónu. Na rozdiel od vŕtacieho kladiva vykonáva sekacie kladivo iba úderný pohyb bez rotácie. Má preto väčšiu údernú silu.

 • Sekáč
  • Sekáč sa používa napr. pri rozbíjaní kameňa alebo vytváraní drážky pre kábel. Najbežnejšie druhy sekáčov sú: špicatý sekáč, plochý sekáč, sekáč na asfalt, kanálový a dutý sekáč, škárový sekáč, ako aj ozubený sekáč. Sekáče možno upnúť napr. do vŕtacích a sekacích kladív; pri ručnom použití sa obyčajným kladivom udiera na údernú plochu sekáča.

 • Sieťové napätie
  • Ako menovité napätie sa označuje elektrické napätie dodávané dodávateľom elektrickej energie do elektrickej siete. V Európe a vo väčšine krajín sveta je jeho hodnota 230 V.

 • Sila
  • Vo fyzike sa sila definuje takto: sila F = hmotnosť m krát zrýchlenie a.

 • Skosené rezy
  • Skosené rezy
   Skosené rezy

   Pri kolmom spojení dvoch obrobkov sa spájané plochy zrežú šikmo (väčšinou 45 stupňov). Tieto šikmé rezy možno vytvárať pomocou okružných píl s vodiacou lištou alebo stacionárnych píl (napr. kapovacie a pokosové píly). Niektoré hobbymarkety stacionárne píly požičiavajú – skúsený domáci majster však zvládne vytvoriť šikmý rez aj ručnou okružnou pílou s vodiacou lištou.

 • Skracovanie
  • Pod skracovaním sa rozumie presné skrátenie (odrezanie, kapovanie atď.) dosiek a líšt.

 • Skrutka do dreva
  • Spájací prvok pri stavbách a konštrukciách z dreva. Stúpanie a tvar závitu sú špeciálne dimenzované na zatáčanie a držanie v dreve. Skrutky do dreva sú dostupné so zápustnou hlavou, šošovkovitou hlavou, šošovkovitou zápustnou hlavou, šesťhrannou hlavou, polguľovou hlavou, drážkou a krížovou drážkou.

 • Skrutka so zápustnou hlavou
  • Spájací prvok predovšetkým pri stavbách a konštrukciách z dreva. Skrutka so zápustnou hlavou má šikmý plynulý prechod z cylindrického tela do hlavy skrutky. Tak je možné ju mimoriadne dobre „zapustiť“ do povrchu aj s jej hlavou. Pri tomto úkone sa zatáča do dreva dovtedy, pokiaľ nelícuje horná strana hlavy skrutky s povrchom a nevytvorí sa hladká plocha.

 • Skrutka so šošovkovitou hlavou
  • Spájací prvok pri stavbách z dreva a kovu. Skrutka so šošovkovitou hlavou sa vyznačuje mierne zvlneným, šošovkovitým tvarom hlavy. Hlava je viac plochá ako u skrutky s polguľovou hlavou, ale viac zvlnená ako rovná hlava normálnej skrutky.

 • Skrutka s plochou guľatou hlavou (vrátová skrutka)
  • Predovšetkým skrutka používaná pri stavbách alebo konštrukciách z dreva (čiže vlastne skrutka s plochou polguľovou hlavou), ktorá sa zaskrutkováva cez dva spájané prvky a zaisťuje sa protimaticou. Hlava nemá žiadny profil na zachytenie nástroja, spojenie je teda možné uvoľniť iba zo strany matice. Takéto skrutky sú preto mimoriadne vhodné na pripevňovanie zámkov dverí a kovaní ležiacich na vonkajšej strane.

 • Skrutka s polguľovou hlavou
  • Spájací prvok pri výrobe výrobkov z dreva, plastu a kovu, ktorý sa vyznačuje – ako napovedá jeho názov – okrúhlym (vlastne polkruhovým) tvarom hlavy.

 • Skľučovadlo
  • Upínacie zariadenie, ktoré je upevnené na vretene príklepovej vŕtačky, akumulátorového vŕtacieho skrutkovača, akumulátorového príklepového vŕtacieho skrutkovača, akumulátorovej príklepovej vŕtačky alebo vŕtacieho kladiva a úlohou ktorého je upnúť vkladacie nástroje ako sú vrtáky alebo bity.

 • Skľučovadlo s ozubeným vencom
  • Skľučovadlo s ozubeným vencom
   Skľučovadlo s ozubeným vencom

   Upínacie zariadenie, ktoré je upevnené na vretene vŕtačky a ktorého úlohou je upnúť vkladacie nástroje (napr. vrtáky). Skľučovadlo s ozubeným vencom sa pevne uťahuje kľúčom skľučovadla.

 • Soklová lišta
  • Ukončenie podlahovej krytiny na stene. Používa sa na zakrytie škáry medzi podlahovou krytinou a stenou a slúži tak súčasne ako ochrana spodnej časti steny aj ako dekoračný prvok.


Záznamy 1 - 15 z 21

 

Aplikačné poradenstvo

Pri otázkach týkajúcich sa našich výrobkov a ich použitia

:02/ 48 703 262

pondelok–piatok: 8:00–16:30


Vyhľadávanie predajcov

 
 
 
SK
Poznačiť
Poznačené
Teraz kúpiť
Vynulovať filter
Zobraziť filter
Skryť filter
Ďakujeme za vaše ohodnotenie
Ďakujeme za vaše ohodnotenie
Zobraziť ďalšie projekty
Skryť ďalšie projekty
Skryť varianty tovaru
Ukázať varianty tovaru
Zavrieť tip na používanie
Otvoriť tip na používanie
Čítať skúsenosť
Zavrieť skúsenosť
Skryť podrobný zoznam materiálu
Ukázať podrobný zoznam materiálu
Porovnávací zoznam
Produkty
Produkt
Zobraziť ďalšie odporúčania
Skryť ďalšie odporúčania