Lexikón

 

Záznamy 1 - 9 z 9

K
 • Kliešte na odizolovanie
  • Elektrické vedenie pozostáva z viacerých medených vodičov, ktoré sú izolované plastovým plášťom. Pretože plastový plášť nevedie elektrický prúd, musíte izoláciu odstrániť napr. pri pripojení elektrického vedenia na lampu. Kliešťami na odizolovanie sa plášť elektrického vedenia odstráni bez poškodenia vodičov vo vnútri.

 • Klieština
  • Úlohou klieštiny je vkladací nástroj (frézu atď.) pevne upnúť v elektrickom náradí. Pozostáva z rozrezaného puzdra na hnacom vretene, ktoré zachytí upínaciu stopku vkladacieho nástroja a zatvorením takzvanej upínacej matice ju pevne zovrie.

 • Kompozitný materiál
  • Kompozitné materiály pozostávajú z dvoch alebo viacerých rozdielnych materiálov, ktoré sú navzájom pevne spojené. Tým kompozitný materiál dosahuje iné materiálové vlastnosti ako jeho jednotlivé zložky. Rozlišujú sa tri hlavné skupiny: vrstvené kompozity (napr. vrstvené drevené alebo drevotrieskové dosky, preglejky), vláknité kompozity (napr. sklolaminát, sklenými vláknami spevnený plast) a disperzné kompozity (napr. betón, brúsne kotúče).

 • Kopírovacia objímka (prstenec)
  • Pomocný nástroj pri frézovaní. Kopírovacia objímka sa upína spolu s frézou. Dotýka sa zhotovenej šablóny a vedie pripojenú frézu tak, aby bol obrobok vyfrézovaný v rovnakom tvare aký má šablóna, ktorej sa dotýka.

 • Kovy
  • Kovy sa delia na ľahké a ťažké a medzi ich vlastnosti patrí dobrá elektrická vodivosť a vysoká tepelná vodivosť. Pri obrábaní kovov možno dosiahnuť vysoký lesk povrchu. Existuje veľa druhov kovov, ktoré sú vhodné na rôzne spôsoby použitia.

 • Krídlová matica
  • Vyhotovenie matice s dvomi plochými rozšíreniami (krídlami), pomocou ktorých sa dá matica dotiahnuť alebo povoliť iba rukou, bez použitia nástrojov. Známym príkladom sú krídlové matice na bicykli. Krídlové matice sú (tak ako aj všetky matice) súčasťou skrutkového spoja. Ich protikusom je skrutka so závitom.

 • Krížový a líniový laser
  • Krížový a líniový laser
   Krížový a líniový laser Krížový a líniový laser

   Elektronický merací prístroj a náradie, ktoré pomocou laserových lúčov premieta presne kolmé a vodorovné čiary na stenu. Pri naznačovaní tak máte voľné obidve ruky, pretože už nemusíte manipulovať s vodováhou. Prístroj meria presnejšie ako vodováha a funguje nezávisle od stanoviska, pretože sa dokáže samočinne nivelovať.

 • Krútiaci moment
  • Ako krútiaci moment sa označuje „sila otáčavého účinku“, ktorú pri skrutkovaní vyvíja elektrický skrutkovač (napr. akumulátorový skrutkovač). Zjednodušene povedané, krútiaci moment vyjadruje, akou veľkou silou sa skrutka skrutkuje do opracovávaného obrobku. V prípade akumulátorového skrutkovača možno krútiaci moment zvoliť vopred: pomocou nastavenia krútiaceho momentu sa zabezpečí skrutkovanie vhodné pre daný materiál bez poškodenia povrchu. Nízky krútiaci moment sa odporúča pri skrutkách s malým priemerom, vysoký pri skrutkách s veľkým priemerom.

 • Káblový držiak
  • Mechanické zvieracie zariadenie, ktoré je umiestnené na rukoväti domáceho záhradníckeho náradia. Bráni neúmyselnému oddeleniu náradia od predlžovacieho kábla.


Záznamy 1 - 9 z 9

 

Aplikačné poradenstvo

Pri otázkach týkajúcich sa našich výrobkov a ich použitia

:02/ 48 703 262

pondelok–piatok: 8:00–16:30


Vyhľadávanie predajcov

 
 
 
SK
Poznačiť
Poznačené
Teraz kúpiť
Vynulovať filter
Zobraziť filter
Skryť filter
Ďakujeme za vaše ohodnotenie
Ďakujeme za vaše ohodnotenie
Zobraziť ďalšie projekty
Skryť ďalšie projekty
Skryť varianty tovaru
Ukázať varianty tovaru
Zavrieť tip na používanie
Otvoriť tip na používanie
Čítať skúsenosť
Zavrieť skúsenosť
Skryť podrobný zoznam materiálu
Ukázať podrobný zoznam materiálu
Porovnávací zoznam
Produkty
Produkt
Zobraziť ďalšie odporúčania
Skryť ďalšie odporúčania