• Čo sa stane, keď odmietnem cenovú ponuku s vyčíslením nákladov?