• Sú prístroje či náradie, ako aj batérie a akumulátory od firmy Bosch registrované?