• Je likvidácia starého náradia a prístrojov, batérií a akumulátorov bezplatná?