• Môžu byť drevené časti v exteriéri nalakované bezfarebne?