• Ktoré materiály je možné zliepať s použitím tavnej lepiacej pištole?