• Čo je dôležité pri frézovaní drevených materiálov?