• Čo sa rozumie pod pojmom lítium-iónové akumulátory?