• Ktoré základné prípady skrutkových spojov poznáme?