• Čo je najdôležitejším základným predpokladom na úspešné vyvŕtanie otvoru?