• Podľa akých princípov pracuje elektrické náradie?