Produktový poradca

V maximálne štyroch krokoch k správnemu náradiu

Štart
Meranie, nivelovanie a vyhľadávanie
Nivelovanie
Ľahká
Odporúčanie produktu
Odporúčanie produktu
Krížový čiarový laser
Quigo Plus

Quigo Plus – výhoda pri zariaďovaní

€ 79,99
*

Hlavné prednosti produktu

  • Vyrovnanie v rovnakých a rôznych vzdialenostiach vďaka značkách na líniovom laseri
  • Premieta súčasne vertikálnu aj horizontálnu laserovú čiaru
  • Automatické vyrovnanie – vždy 100 % rovno
  • Podporuje vás pri umiestňovaní objektov v rovnakej vzdialenosti
  • Perfektný na rýchle a rovné vyrovnanie obrazov, bordúr, tapiet, obkladačiek a objektov
  • Šikmá poloha prístroja premieta rovnomerne sa zväčšujúce, príp. zmenšujúce vzdialenosti značiek a tým poskytuje veľa možností pre kreatívne aplikácie.
  • super jednoduchá manipulácia
  • Šikmé línie sú umožnené vďaka sklonu prístroja
  • Presné nastavenie výšky vďaka dodávanému statívu
Alternatívne odporúčanie produktu
* Odporúčaná spotrebiteľská cena vrátane DPH.