Pogosto zastavljena vprašanja

 
Filtriranje po pogosto zastavljenih vprašanjih
Iskanje gesla
Področje

Navodila za projekte 1 - 15 od 81

  • Katera električna orodja so na voljo?
   • Električna orodja lahko glede na področje njihove uporabe razvrstimo v naslednje osnovne tipe:

    • orodja za vrtanje
    • orodja za vijačenje
    • orodja za žaganje
    • orodja za rezkanje
    • orodja za oblanje
    • orodja za brušenje
    • orodja za rezanje in izsekovanje
    • orodje za udarno vrtanje
    • orodja za sestavljanje

    Poleg tega so na voljo še električna orodja za posebne vrste uporabe in kombinirana orodja.

  • Na kakšne načine delujejo električna orodja?
   • Temeljni načini delovanja električnih orodij so naslednji:

    • rotacija
    • nihanje
    • linearno gibanje
    • udarjanje
    • toplota

    Temeljni načini se uporabljajo posamezno ali v kombinaciji.

  • Kaj je volt?
   • Volt je merska enota za električno napetost.

  • Kaj je vat?
   • Vat je merska enota za (električno) moč.

  • Kaj je najpomembnejši predpogoj za uspešno vrtanje?
   • Obvezno je poznavanje lastnosti obdelovanih materialov.

  • Se v vse materiale lahko vrta z enakim številom vrtljajev?
   •  
    Bosch | Boscheva električna orodja za domače mojstre

    Ne. Prilagoditi se je treba lastnostim materiala.

    Mehkejši kot je material, večje je število vrtljajev. Trši kot je material, manjše je število vrtljajev.

    Ker so stopnje trdote v materialih različne, je treba vedno vrtati s pravilnim številom vrtljajev, ki je prilagojeno materialu in premeru vrtanja.

    V strokovni literaturi najdete tabele, ki zelo podrobno opisujejo načine uporabe. Števila vrtljajev, ki so navedena v naši tabeli, so poenostavljene orientacijske vrednosti, s katerimi se pri ročni uporabi orodij dosežejo dobri rezultati.

    Pri posebnih oblikah vrtanja in vrtalnih kronah deloma veljajo druga števila vrtljajev. V tem primeru je najbolje, da upoštevate vrednosti, ki so navedene na embalaži ali v navodilih za uporabo.Če števila vrtljajev za uporabljen vrtalnik ne morete natančno določiti, uporabite najbližjo vrednost.

  • Katere nevarnosti obstajajo pri vrtanju?
   • Največja nevarnost za uporabnika vrtalnikov so morebitni povratni navori. Povratni navori nastanejo pri povečanem vrtilnem momentu vrtalnika zaradi naraščajočega trenja svedra v izvrtini pri

    • globokih izvrtinah
    • Izvrtinah z velikim premerom
    • Blokadi svedra v izvrtini ali pri izhodu iz obdelovanca

    Pri blokadi svedra in s tem tudi električnega orodja lahko pride od velikih in nevarnih povratnih navorov.

  • Kako se izogniti povratnemu navoru pri vrtanju?
   • Povratnim navorom, ki nastanejo pri vrtanju, se lahko izognete na naslednje načine: dosledno uporabljajte brezhibne in ostre svedre. Pri poškodovanih ali topih svedrih je trenje občutno večje, zato obstaja večja verjetnost zagozdenja ali blokiranja.

    Pri globokih izvrtinah z rednim odmikanjem svedra poskrbite za zadostno odvajanje odrezkov. Tako boste preprečili trenje svedra in posledično tudi nevarnost zagozdenja.

    Pri izvrtinah z velikim premerom izberite ustrezno število vrtljajev in pritrdite obdelovanec.

    Pri izvrtinah, pri katerih je premer večji od 6 mm, na splošno navrtajte v kovino. Tako je potrebna manjša sila pritiskanja. To je še posebej koristno pri vrtanju skozi tanko pločevino, saj lahko uporabnik pri izvlečenju svedra iz obdelovanca natančneje prilagodi silo podajanja, s čimer se prepreči zagozdenje rezila svedra. Zlato pravilo je, da se za navrtanje izbere sveder s premerom, ki ustreza prečni rezalni širini velikega svedra.

    Povratni navori se ublažijo z varnim vodenjem orodja. Zato morate vrtalnik obvezno držati in voditi z obema rokama. Če je za vrtalnike predviden dodatni ročaj, ga je treba obvezno uporabljati.

  • Katere so odločilne razlike med udarnim vrtalnikom in vrtalnikom?
   • Pri vrtalniku je vrtalno vreteno nepremično pritrjeno v ležajih. To zagotavlja visoko natančnost krožnega teka. Število vrtljajev je optimirano glede na vrtanje v kovino. Pri udarnem vrtalniku je vrtalno vreteno v ležajih nameščeno premično. Natančnost krožnega teka glede na sistem ni tako dobra kot pri vrtalnikih. Število vrtljajev je večinoma višje kot pri vrtalnikih, ker se vrta tudi v kamnine, kjer je potrebno veliko število udarcev.

  • Kaj je treba še posebej upoštevati pri uporabi vijačnika?
   • Pri privijanju in odvijanju vijakov se orodje lahko odzove na način, ki je za uporabnika nevaren. Vzroki za to so

    • povratni navori
    • nastavki, ki zdrsnejo
    • hrup

  • Kako se zaščititi pred povratnim navorom pri uporabi vijačnikov?
   • Ukrepi, s katerimi se izognete nedovoljenim in s tem tudi nevarnim povratnim navorom, so naslednji:

    • pravilna izbira orodja za vijačenje
    • pravilna nastavitev orodja za vijačenje, na primer vrtilnega momenta ali omejevalnika globine vrtanja, v skladu s priporočili proizvajalca

  • Kako se zaščititi pred nastavki, ki zdrsnejo?
   • Najpogostejši razlogi za zdrs nastavkov so:

    • Velikost nastavka ne ustreza vijaku
    • Nastavek je na vijak postavljen postrani
    • Zatikanje med vijačenjem
    • premajhen pritisk

    Uporabnik z lahkoto prepozna, da gre v vseh naštetih primerih za napako pri uporabi.

    Vplivi nastavkov, ki zdrsnejo, so:

    • Nevarnost poškodbe uporabnika
    • Poškodbe obdelovanca
    • Poškodbe vijaka
    • Poškodbe nastavkov

    Jasno je, da se obrestuje, če se izogibate tem pogostim napakam pri uporabi.

  • Kateri so temeljni načini vijačenj?
   • Skoraj vse vrste vijačenja lahko razvrstimo v dve osnovni skupini, in sicer trdo privijanje in mehko privijanje.

    • Trdo privijanje zajema vrste uporabe, pri katerih je neposredno pod vijakom trd material, običajno kovina.
    • Mehko privijanje zajema vrste uporabe, pri katerih je neposredno pod vijakom prožen (mehek) material, običajno les, oziroma se vijak privije v prožen material.

  • Katere vrste vijakov obstajajo?
   • Ločimo med t. i. strojnimi vijaki in t.i. lesnimi vijaki. To sta temeljna tipa vijakov, obstajajo pa še različice za različne materiale in posebne primere vijačenj. Vijaki se med seboj razlikujejo glede na obliko in vrsto navoja.

  • Katere vrste vijakov obstajajo?
   • Ločimo med naslednjimi izvedbami:

    • Vijačnik z omejevalnikom globine vrtanja
    • Vijačnik z momentno sklopko
    • Vijačnik z vrtilnim udarcem

  • Katere vrste brusilnikov obstajajo?
   • Brušenje površin se imenuje površinsko brušenje, ločevanje materialov z brušenjem pa ločilno brušenje ali globoko brušenje.

  • Kateri materiali se lahko brusijo?
   • Z brušenjem se lahko obdelujejo skoraj vsi trdi materiali. Samo določenih materialov, kot so elastomeri, ni možno brusiti ali pa se jih lahko brusi le skrajno tehnično in z veliko napora.

  • Za katere materiale in oblike obdelovancev je primeren vibracijski brusilnik?
   • Možnost uporabe je odvisna od uporabljenega brusilnega sredstva in je vsestranska. Vibracijski brusilniki se uporabljajo predvsem za obdelavo lesa, lesenih obdelovancev in lakiranih površin. Manj primerni so za kovine in kamnite materiale, saj je pri njih zmogljivost odstranjevanja zelo majhna.

    Vibracijski brusilniki so izjemno primerni za ravne površine. Pri ostrih vogalih in robovih kot tudi pri izbočenih ali vbočenih površinah zaradi ravne in trde brusilne plošče obstaja nevarnost točkovnega prebrušenja. Prav tako lahko v takšnih primerih pride do poškodb brusilne plošče.

  • Katera brusilna orodja so na voljo in kako najti ustrezno orodje?
   •  
    Bosch | Boscheva električna orodja za domače mojstre

    Tipična brusilna orodja za obdelavo velikih površin so vibracijski brusilnik, ekscentrični brusilnik, kotni brusilnik in tračni brusilnik.

  • Za katere materiale in oblike obdelovancev je primeren kotni brusilnik?
   • Možnost uporabe je odvisna od uporabljenega brusilnega sredstva in je vsestranska. Kotni brusilniki se uporabljajo predvsem za brušenje kovin in kamnin. Zaradi visoke obodne hitrosti se mesto brušenja močno segreje. Zato so kotni brusilniki za lesene obdelovance in plastiko manj primerni.

    Obdelujejo se lahko obdelovanci skoraj vseh oblik. Za obdelovance, pri katerih želite doseči povsem ravno površino, kotni brusilniki niso primerni, saj lahko zaradi visoke zmogljivosti odstranjevanja nehote pride do globokega brušenja.

  • Katera so najpomembnejša pravila zaščite pri delu med brušenjem?
    • Upoštevajte področja uporabe, ki jih predvideva proizvajalec
    • Uporabljajte samo brusilna sredstva, ki jih predvideva proizvajalec
    • Uporabite najboljši postopek odsesavanja prahu
    • Uporabljajte zaščitna očala
    • Uporabljajte zaščito za dihala
    • Uporabljajte zaščito za sluh

  • Kaj je treba upoštevati pri žaganju in kako se izogniti nevarnostim?
   • Pri električnem orodju za žaganje v prvi vrsti obstaja nevarnost poškodb na žaginem listu – tako pri izključenem kot tudi pri vključenem orodju. Poleg tega obstaja tudi nevarnost zaradi povratnih udarcev orodja pri napačni uporabi. Uporabljajo se lahko samo ostri žagini listi, ki so v brezhibnem stanju. Žagini listi morajo biti primerni in dovoljeni za ustrezno žago. Topi ali poškodovani žagini listi lahko povzročijo zagozdenje ali blokado orodja. Ukrepi, s katerimi lahko preprečite poškodbe, ki jih povzročijo žagini listi, so naslednji:

    • Nikoli ne odstranite zaščitnega pokrova, pritrdite v odprtem položaju ali namestite drugje.
    • Orodje z obema rokama držite na mestih, ki sta za to predvideni in ga vodite z obema rokama.
    • Pri verižnih žagah po uporabi znova nataknite zaščitni pokrov.
    • Pri vseh drugih žagah (razen krožnih žagah) po delu iz žage odstranite žagin list.

    Nastavljive zaščitne priprave, kot je razporni klin, nastavite in pritrdite v skladu s predpisi.

    Pri delu mora biti vodenje žage varno in zanesljivo. Izberite takšno silo podajanja, da ne pride do zagozdenja ali blokade žage. Pri tem se lahko pojavijo povratni navori.

  • Katere materiale se lahko obdeluje z ročnimi električnimi žagami?
   • Z izjemno določenih mineralnih snovi in stekla se z ročnimi žagami lahko obdeluje skoraj vse materiale.

  • Za kaj so primerne ročne krožne žage?
   • Ročne krožne žage so glede na uporabljen žagin list načeloma primerne za vse materiale, ki se jih da žagati.

    Glavno področje uporabe krožne žage je hitro obžaganje in obrezovanje sestavnih delov v obliki plošč s pomočjo ravnih rezov. Rezi, ki so globlji od 100 mm, se uporabljajo na področju tesarstva, vsekakor pa uporaba ročnih krožnih žag te velikosti zaradi močnih povratnih navorov v primeru zagozdenja žaginih listov ni nekritična.

  • Za kaj so primerne tandemske žage (žage lisičarke)?
   • Kovin s tandemsko žago zaradi njenega načina delovanja ni mogoče žagati:

    Kovinski odrezki, ki pristanejo med žaginimi listi in vodilom meča, bi zaradi tornega varjenja ustavili žagine liste. Žaganje plastike je omejeno: odrezki in prah penastih termoplastov, še posebej tistih, ki temeljijo na stirenu (npr. stiropor), se segrejejo zaradi trenja med žaginimi listi in vodilom. Po ohladitvi pa zaradi učinka lepljenja blokirajo žagine liste. Žagini listi z zobmi iz karbidne trdine so primerni tudi za žaganje mehkejših in bolj poroznih kamnitih materialov, kot sta plinobeton in mehka lahka opeka. Žagine liste lahko zamenjate brez pribora.

    Tandemska žaga je v prvi vrsti predvidena za obdelavo lesa na področju tesarstva. Običajno se žagajo tramovi in ustvarjajo utori. Prav tako se tandemska žaga pogosto uporablja pri grobih gradbenih delih za obdelavo sestavnih delov iz plinobetona.

  • Katere vrste žaganja obstajajo in kako najti ustrezno orodje?
   •  
    Bosch | Boscheva električna orodja za domače mojstre

    Osnovni tipi so:

    • Nihajno žaganje (npr. vbodna žaga)
    • Rotacijsko žaganje (npr. krožna žaga)
    • Obodno žaganje (npr. verižna žaga)

  • Za kaj so primerne verižne žage?
   • Ročne verižne žage se uporabljajo izključno za obdelavo lesa. Primerne so za hitro rezanje in čeljenje tako tramov kot surovega („zelenega“) lesa na vrtu in v gozdarstvu.

  • Za kaj so primerne sabljaste žage?
   • Sabljaste žage so glede na uporabljen žagin list načeloma primerne za vse materiale, ki se jih da žagati.

    Sabljasta žaga se običajno uporablja na področju montaže in sanitarne tehnike, v industriji vozil, kovinarstvu in za recikliranje palet.

  • Kaj je treba še posebej upoštevati pred prvo uporabo akumulatorske baterije ali akumulatorskega orodja?
   • Obvezno preberite navodila za uporabo, saj se tehnologija na področju akumulatorske tehnike zelo hitro razvija in spreminja, zaradi česar lahko pride do novega načina uporabe in upravljanja.

  • Kaj pomeni samospraznitev?
   • Samospraznitev pomeni, da akumulatorska baterija pri skladiščenju energijo pasivno oddaja. Po poteku določenega časa je treba akumulatorsko baterijo znova napolniti, da lahko uporabljate vrtno orodje. Samospraznitev pri dosedanji nikljevi tehnologiji znaša pribl. 25 % na mesec, pri litij-ionski pa manj kot 2 %. Litij-ionske akumulatorske baterije so tudi po daljšem času skladiščenja pripravljene za uporabo.

  • Kaj pomeni spominski učinek?
   • Spominski učinek pri nikelj-kadmijevih baterijah (NiCd) nastopi, tudi če niso povsem izpraznjene. Če kakšen del akumulatorske baterije ni obremenjen, si baterija to „zapomni“. Neobremenjeni del potem ni več na voljo za oskrbo z energijo. Pri litij-ionskih akumulatorskih baterijah takšen spominski učinek ne nastopi.

  • Kakšno je pravilno skladiščenje litij-ionskih akumulatorskih baterij?
   • Litij-ionske akumulatorske baterije je na splošno treba hraniti na sobni temperaturi. Shranjevanje pri višji temperaturi skrajšuje življenjsko dobo akumulatorske baterije. Pri temperaturah nad 55 °C lahko pride do poškodb litij-ionskih akumulatorskih baterij, pri temperaturah pod –15 °C pa se lahko prekomerno izpraznijo. Litij-ionske akumulatorske baterije pred skladiščenjem ne smejo biti popolnoma napolnjene. Aktivnost v popolnoma napolnjeni celici je višja kot v delno napolnjeni, zato se celica hitreje postara.

  • Lahko litij-ionske akumulatorske baterije eksplodirajo?
   • Kakovostne akumulatorske baterije – še posebej pri Boschevih vrtnih orodjih – so zaščitene z različnimi zaščitnimi mehanizmi. Zato je možnost eksplozije skorajda izključena. Kljub temu se je obvezno treba izogibati kratkega stika in mehanskih poškodb baterije.

  • Na kakšen način se odstranjujejo rabljene akumulatorske baterije?
   • Baterije vrnete trgovcu z električnimi orodji. Ta jih zbere in posreduje proizvajalcu električnih orodij, ki nato poskrbi za strokovno recikliranje.

  • Kaj je treba upoštevati pri rezkanju in kako se izogniti nevarnostim?
   • Pri namiznem rezkalniku v prvi vrsti obstaja nevarnost poškodb na ostrem rezkalnem orodju – tako pri izključenem kot tudi pri vključenem orodju. Rezkarji zaradi svojega načina delovanja obratujejo z zelo visokim številom vrtljajev. Pri nestrokovni uporabi lahko pride do povratnih udarcev orodja. Uporabljajo se lahko samo ostri rezkarji, ki so v brezhibnem stanju. Rezkarji morajo biti primerni in dovoljeni za ustrezen namizni rezkalnik. Topi ali poškodovani rezkarji lahko povzročijo močne tresljaje, povratne udarce orodja in zlom rezkarja. Ukrepi, s katerimi lahko preprečite poškodbe, ki jih povzročijo rezkarji, so naslednji:

    • Orodje z obema rokama držite na mestih, ki sta za to predvideni in ga vodite z obema rokama.
    • Po delu rezkar odstranite iz namiznega rezkalnika.

    Pri obžaganju robov mora biti smer podajanja vedno nasprotna smeri vrtenja rezkarja (protismerno rezkanje). Če rezkate v smeri vrtenja rezkarja (istosmerno rezkanje), varno vodenje orodja, še posebej pri večjih debelinah oblanca, ni več zagotovljeno. Zaradi izmikajočega se premikanja lahko izgubite nadzor nad orodjem, kar pomeni veliko nevarnost nesreče. Vodenje namiznega rezkalnika mora biti vedno varno in zanesljivo.

    Izberite takšno silo podajanja, da ne bo prišlo do prevelikega padca števila vrtljajev in s tem do tresljajev.

  • Katera električna orodja se uporabljajo za rezkanje?
   • Ročna električna orodja za rezkanje zajema skupni pojem namizni rezkalniki. Že sam pojem „namizni rezkalnik“ pove, da je rezkalnik pri delu nad obdelovancem.

    Namizni rezkalniki se razlikujejo glede na namen uporabe in nazivno moč. Na voljo so:

    • večnamenska orodja
    • Robni rezkalniki
    • Namizni rezkalniki

  • Katere materiale se lahko obdeluje z namiznim rezkalnikom?
   • Načeloma je možna obdelava vseh drobljivih materialov, še posebej lesenih obdelovancev. Kovine pa je možno obdelovati le s težkimi stacionarnimi orodji za rezkanje. Samo tanke aluminijaste plošče se lahko obdeluje tudi z ročnim namiznim rezkalnikom.

  • Kaj je treba upoštevati pri rezkanju lesenih obdelovancev?
   • Les ima relativno majhno trdoto, zato je učinek drobljenja dober. Pri previsokih temperaturah lesa, ki nastanejo, če z rezkarjem predolgo delate na enem mestu, pa lahko pride do vžiga.

    Elastičnost, še posebej mehkega lesa z dolgimi vlakni, povzroči določeno stopnjo zatikanja rezkarja, zaradi česar se torna toplota še poveča. Če želite doseči dobre rezultate dela, je še posebej pomembno, da pri masivnem lesu upoštevate smer vlaken.

  • Kaj je treba upoštevati pri oblanju in kako se izogniti nevarnostim?
   • Glaven vir nevarnosti pri električnem obliču predstavlja rezalna gred, ki se vrti z visokim številom vrtljajev („boben obliča“). Zaradi mase vrtenja se boben obliča po izklopu obliča vrti še veliko časa. Dokler se boben obliča povsem ne ustavi, ne sme priti v stik z uporabnikom ali drugimi predmeti, kot je na primer delovna miza.

    Iz varnostnih razlogov lahko oblič snamete šele takrat, ko se boben obliča povsem ustavi. Najbolje je, da uporabljate tip obliča, ki ima možnost odlaganja („odlagalni nosilec“). Tako se boben obliča ne more dotikati podlage. Kljub temu se prepričajte, da na odlagalni površini ni nobenih predmetov.

  • Katere materiale se lahko obdeluje z oblanjem?
   • Z oblanjem se lahko obdeluje vse drobljive materiale. Ročni električni obliči se uporabljajo skoraj izključno za obdelavo lesa in lesenih obdelovancev. Obdelava plastike je možna, če je širina oblanja majhna (pribl. 20-50 mm, odvisno od tipa plastike).

  • Kaj je treba upoštevati pri oblanju lesenih obdelovancev?
   • V primerjavi z drugimi materiali je les relativno mehek, zato obdelava z drobljenjem zagotavlja zelo dobre rezultate. Les je material, ki „raste“ in je v naravnem stanju sestavljen iz vlaken. Med rastjo se pojavijo nepravilnosti, kot so na primer veje. To je treba pri uporabi orodja upoštevati, saj vpliva na kakovost površinske obdelave.

  • Kaj je treba upoštevati pri namestitvi obliča?
   • Pri nameščanju obliča mora biti pritisna sila na sprednjem podplatu obliča, sicer lahko na območju vstavljanja nastane vboklina.

  • Kaj je treba upoštevati pri odstranjevanju obliča?
   • Pri odstranjevanju obliča mora biti pritisna sila na zadnjem podplatu obliča, sicer lahko na območju odstranjevanja nastane vboklina.

  • V katero smer mora potekati oblanje?
   • Če je možno, naj oblanje ne poteka v nasprotni smeri vlaken, saj lahko to poslabša kakovost površinske obdelave. Če oblič namestite rahlo poševno, lahko dosežete „vlečni“ rez, kar koristno učinkuje na kakovost površinske obdelave (rezilo obliča v obdelovanec na smer podajanja prodira poševno in ne prečno).

  • Katere materiale se lahko spenja?
   • Praviloma se lahko spenjajo samo les in leseni obdelovanci, če les ni pretrd. Za spenjanje so bolj primerne plošče iz naravnega lesa in vezane plošče, saj je zaradi vlaken prisotna še dodatna sila stisnjenja. Druge lesene obdelovance, kot so iverne plošče, lahko kolikor toliko dobro spnete samo z zasmoljenimi sponkami.

    Spenjanje vseh trdih materialov, kot so na primer kovine, kamniti materiali, steklo in trda plastika, ni možno.

  • Kako varni so spenjalniki?
   • Spenjalniki so izjemno varni, če se jih uporablja v skladu s predvideno uporabo. Vedno jih je treba uporabljati samo na obdelovancih, nikoli z njimi ne „streljajte“ v prazno. Veliko spenjalnikov ima prav zato varnostni mehanizem, ki omogoča sprožitev samo takrat, ko je spenjalnik postavljen na določeno površino.

  • Kako varne so pištole za vroče lepljenje?
   • Pištole za vroče lepljenje so z električnega vidika zelo varne, vendar jih tako kot ostala električna orodja v vključenem stanju ne smete pustiti brez nadzora. Zaradi visoke temperature tališča lepila, ki znaša od 150 do180 °C, je treba pištolo uporabljati zelo previdno, da se izognete morebitnim opeklinam.

  • Katere materiale se lahko lepi s pištolo za vroče lepljenje?
   • S pištolo za vroče lepljenje lahko lepite vse vpojne in porozne površine, ki so ustrezno obstojne proti vročini. Tipični materiali so les, leseni obdelovanci, kamniti materiali in vlakneni materiali, kot so tkanina, usnje, karton in papir.

    Lepljenje vseh materialov z gladko in nevpojno površino, kot je steklo, kovina, gladka plastika in plastika, ki je občutljiva na toploto, npr. pena iz polistirena, ni možno. V primeru dvoma poskusite z lepljenjem.

  • Kako poteka pleskanje?
   • Pred pleskanjem

    • Najprej s folijo pokrijte tla, pohištvo in grelne naprave, nato robove folije pritrdite z lepilnim trakom iz krep papirja.
    • Nato s trakom iz krep papirja oblepite še vse okvirje vrat in oken, vtičnice, stikala za luči, talne letve, itd.
    • Če želite eno steno prepleskati z različnimi barvami, lahko trak iz krep papirja uporabite za ločilno črto med barvami

    Med pleskanjem

    • Začnite z vogali
    • Nato prebarvajte strop in na koncu še ostale stene

    Če pleskate na ta način in ste obrnjeni stran od okna, kar pomeni, da pleskate tako, da svetloba vpada, izginejo vsi vidni barvni prehodi in tako preprečite neestetsko senčenje.

  • Kdaj potrebujem katero vrsto barve?
   • Izbira vrste barve je odvisna od področja uporabe: želite lakirati pohištvo? Pleskate stene? Želite svojo teraso pred vremenskimi vplivi zaščititi z lazuro?

    Disperzijske barve:

    Primerne za pleskanje stropov in sten (v notranjih prostorih). Barve se dobro in enakomerno primejo na plošče, mavčne plošče ali cementna vlakna, zapirajo pore na stenah z ometom in betonskih stenah in se prednostno uporabljajo za premaze na tapetah iz surovih vlaken in reliefnih materialov.

    Barve na osnovi lateksa:

    Posebne disperzijske barve, ki večinoma prepuščajo vodno paro, a so zelo odporne in neobčutljive na običajna čistilna sredstva. Večinoma se uporabljajo v vlažnih prostorih, kot sta kopalnica ali pralnica, kot tudi v obremenjenih prostorih, kot sta garaža ali kuhinja.

    Lazure:

    Manj pigmentirani pisani laki ali druge barve. Uporabljajo se, ko želite, da struktura podlage ostane vidna. Z lazurami les zaščitite pred vremenskimi vplivi, UV-sevanjem in delno tudi pred glivicami in insekti. Z lazuro lahko barvno uskladite lesene površine. Pri betonu pa lahko odpravite barvna nihanja.

    Laki:

    Laki so večinoma prekrivna premazna sredstva. Ko se premaz posuši, je sloj na površini visokokakovosten, matiran ali sijoč. Laki so odporni na kemikalije in se večinoma uporabljajo za premaze lesa, kovine, plastike ali mineralnih materialov.

  • Se lahko pri lakiranju lesenih komponent na prostem uporabljajo brezbarvni laki?
   • Načeloma odsvetujemo uporabo brezbarvnih lakov pri obdelavi oken in vseh lesenih sestavnih delov na prostem.

    Brezbarvni laki in svetle lazure ne nudijo zadostne zaščite pred UV-sevanjem. Zaradi UV-sevanja se kakovost premaza na lesenih površinah poslabša, les se obarva iz rjave v sivo barvo, premaz razpoka in odstopi od lesa.

    Beli prekrivni premazi so večinoma najbolj trpežni. Za konstrukcije iz desk ali ograje so najbolj zanesljive visoko pigmentirane lazure.

  • Kaj je nivelirna naprava in čemu je namenjena?
   • Nivelirna naprava je merilni instrument za določanje relativne višine predmetov.

    Laserska nivelirna naprava laserske linije projicira na steno in s tem uporabniku olajša delo in omogoči tako natančno obešanje slik, regalov ali visečih omaric kot tudi natančno obojestransko poravnavo.

  • Kaj je treba upoštevati pri laserskem merjenju razdalj v zaprtih prostorih?
   • Na poti med merilno napravo in merjenim predmetov ne sme biti ovir. Meriti je treba torej mimo ovir.

    Do napačnih merjenj lahko pride, če dim ali prah absorbirata merilni žarek oziroma ga deloma odbijata.

  • Je lasersko sevanje nevarno?
   • Laserji, ki se uporabljajo v Boschevih merilnih napravah, ustrezajo 2. laserskemu razredu, ki velja za nenevarnega. Posebni zaščitni ukrepi zato niso potrebni. Na splošno pa velja, da laserskih žarkov, ne glede na stopnjo zaščite, ne smete nikoli usmeriti neposredno v oči.

  • Kako visoki so stroški pošiljanja za nadomestne dele?
   • Pri naročilih preko spletne trgovine znaša pavšal za naročilo 4,76 evrov (z DDV-jem).

    Pri naročilih preko servisnega centra, to pomeni po telefonu, elektronski pošti, pošti ali faksu, se za naročilo zaračuna pavšal v višini 7,14 evrov (z DDV-jem).

    Pri pošiljanju s plačilom po povzetju je treba dodatno plačati še 2,50 evrov.

  • Sem po popravilu upravičen(a) do garancije?
   • Po plačljivem popravilu ste upravičeni do enoletne garancije.

  • Zakaj v katalogu nadomestnih delov ne morem najti oz. izbrati določenega dela?
   • Razlogi za to so lahko trije:

    1) Del, ki ga iščete, je pribor in ne nadomestni del. Pregled našega pribora najdete na tej povezavi Priborali neposredno pri svojem specializiranem trgovcu.

    2) Želeni del sodi v sklop. V tem primeru je možno naročiti samo celoten sklop.

    3) Želeni del ni na voljo oz. dostava ni več možna. Za podrobnejše informacije o rokih dobave se obrnite na našo svetovalno službo.

  • Kakšna je razlika med nadomestnim delom in priborom?
   • Nadomestni deli so sestavni deli električnega orodja. Sodijo k osnovni opremi orodja – brez njih uporaba orodja ni možna. Nadomestni deli so na primer zobati jermeni, vijaki, ročaji in oglene ščetke.

    Pribor so dodatki, ki razširijo funkcijo orodja in brez katerih je sicer orodje mogoče običajno uporabljati. Med pribor sodijo žagini listi, kovčki, dodatni ročaji, brusilni papir in svedri.

  • Koliko stane prevzem orodja?
   • Med garancijsko dobo je prevzem orodja brezplačen. Pri popravilih po poteku garancijske dobe znašajo enkratni stroški pošiljanja 7,14 evrov (z DDV-jem).

  • Koliko stane umerjanje mojega orodja?
   • Trenutne cene za storitve umerjanja najdete v naši brošuri.

  • Kaj moram narediti, če želim naročen nadomestni del poslati nazaj?
   • Pri dostavi nadomestnega dela preglejte paket. Če ugotovite, da je njegova zunanjost poškodovana, ga zavrnite in dostavljalca opozorite na poškodbe.

    pri razpakiranju preglejte, ali je dostavljeno blago poškodovano in ali ste naročili pravi nadomestni del in nas o tem čim prej obvestite (najpozneje v roku 15 dni). Pri tem upoštevajte tudi naše dobavne pogoje.

    Preden orodje pošljete nazaj, stopite v stik z nami, navedite številko dobavnice in zahtevajte kupon za vračilo.

  • Je odstranjevanje odsluženih orodij, baterij in akumulatorskih baterij brezplačno?
   • Da, odstranjevanje je brezplačno. Baterije in akumulatorske baterije lahko odstranite v vseh posodah, ki so primerne za sistem zbiranja in vračanja. Odslužena orodja lahko oddate pri svojem specializiranem trgovcu.

  • Kje lahko popravijo moja orodja?
   • Pokvarjeno orodje lahko pošljete neposredno v naš servisni center. Lahko pa ga tudi oddate pri svojem prodajalcu ali lokalni trgovini z gradbenim materialom.

    Če orodje pošljete neposredno na naš servisni center, mu obvezno priložite izpolnjen obrazec za naročilo popravila, tako da se bomo popravila lahko lotili nemudoma.

  • Koliko vnaprej moram najaviti prevzem orodja?
   • Če obrazec pošljete do 17. ure na delovni dan, lahko po orodje pridete že naslednji dan. Seveda pa lahko čas prevzema izberete tudi sami.

  • So Boscheva orodja, baterije in akumulatorske baterije registrirani?
   • Tako Boscheva orodja kot baterije so registrirani. Številka WEEE (Odpadna električna in elektronska oprema) je: DE-86520394.

    Registracijska številka za baterije in akumulatorske baterije je 21001568.

  • Koliko časa traja umerjanje?
   • Pri podjetju Bosch Power Tools si pomagamo z obsežno logistično mrežo in optimalno organiziranimi servisnimi postopki.

    Tako kot pri popravilu tudi za storitev umerjanja velja, da uporabnik svoje orodje prejme najpozneje v petih delovnih dneh.

  • Kako moram zapakirati svoje orodje?
   • Svoje orodje zapakirajte temeljito, da se med transportom ne bo poškodovalo. Če nimate dovolj velike embalaže za svoje orodje, se lahko za pomoč obrnete na nas in nas pokličete. Poslali vam bomo ustrezno kartonsko embalažo.

    Podrobnejše informacije glede embalaže najdete v splošnih pogojih poslovanja našega ponudnik transportnih storitev GLS.

  • Obstaja za popravila pavšalna cena?
   • Ne, vendar veljajo naslednji pogoji:

    V primeru garancije je popravilo seveda brezplačno.

    Po poteku garancije pa velja naslednje:

    Če stroški popravila znašajo manj kot 50 % cene novega izdelka, vaše orodje popravimo takoj. Na računu so stroški popravila pregledno navedeni.

    Če znašajo stroški popravila več kot 50 % cene novega izdelka, vam podamo oceno končnih stroškov.

    Poleg tega imate tudi možnost „predčasne odobritve“:

    Že prej se odločite, ali želite orodje, katerega popravilo stane več kot 50 % cene novega izdelka, oddati v reciklažo, ali vam podamo oceno končnih stroškov.

    V primeru predčasne odobritve morate prevozne stroške plačati sami.

  • Je lahko storitev umerjanja uporabljena za vse znamke podjetja Bosch Power Tools?
   • Boscheva storitev umerjanja velja za vse znamke; po dogovoru lahko umerjamo tudi druga orodja, ne samo orodja naših znamk „Bosch“ in „CST/berger“.

  • Kaj se zgodi, če odklonim predlagane stroške?
   • Odločite se lahko, ali bo orodje ostalo v servisnem centru, kjer bo reciklirano, ali želite, da vam ga vrnemo. V tem primeru morate poravnati stroške obdelave, ki znašajo 17,85 evrov plus 7,14 evrov za stroške pošiljanja (z DDV-jem).

  • Kako visoki so stroški pošiljanja za popravila?
   • V primeru garancije stroškov pošiljanja seveda ne plačate.

    Pri popravilih po poteku garancije se na obračuna enkraten pavšal za naročilo, ki znaša 7,14 evrov (z DDV-jem).

  • Kakšni so garancijski pogoji za orodja, ki se uporabljajo v zasebne namene?
   • Garancija na nove izdelke pri domači uporaba traja 24 mesecev. Podrobne informacije najdete v aktualnih garancijskih pogojih.

  • Koliko časa traja popravilo?
   • Praviloma popravljeno orodje prejmete v treh do največ petih delovnih dneh.

  • Kaj je amper?
   • Amper je merska enota za električni tok.

  • Uporaba katerega orodja je bolj smiselna, vrtalnika ali udarnega vrtalnika?
   • To je odvisno od namena uporabe. Domači mojstri dajejo prednost udarnim vrtalnikom zaradi njihove vsestranskosti, obrtniki pa vrtalnikom zaradi njihove natančnosti.

  • Kaj je vijačni nastavek?
   • Pojem izvira iz angleščina in v vijačni tehniki opisuje uporabo vijačnih nastavkov, ki so potrebni za posamezne vrste vijakov (vijaki z zarezo, križni vijaki, šesterorobi vijaki, vijaki Torx itd.). Nastavek se na orodje pritrdi bodisi neposredno prek šesterorobega stebla v vpenjalni glavi ali nosilcu orodja bodisi je sestavni del orodja ali uporabljenega pribora.

  • Za katere materiale in oblike obdelovancev je primeren ekscentrični brusilnik?
   • Možnost uporabe je odvisna od uporabljenega brusilnega sredstva in je vsestranska. Ekscentrični brusilniki se uporabljajo predvsem za obdelavo lesa, lesenih obdelovancev in lakiranih površin. Z ustreznim nastavkom lahko ekscentrične brusilnike zelo učinkovito uporabljate za poliranje. Pri brušenju kovine ali kamnitih materialov je učinek manjši.

    Zaradi okrogle brusilne plošče, ki je razpoložljiva v različnih stopnjah trdote, je možna obdelava obdelovancev v skoraj vseh oblikah. Obdelava ostrih vogalov in robov lahko privede do prebrušenja in poškodb brusilnega koluta.

  • Kako v osnovi poteka brušenje?
   • Načeloma se brušenje začne z grobo zrnatostjo, nato pa se pri vsakem prehodu izbere bolj fina zrnatost. Zlato pravilo je, da uporabnik pri vsakem naslednjem delovnem postopku izbere dvakrat bolj fino zrnatost.

    Primer: zaporedje zrnatosti 40–80–180–360–600–1200

  • Za kaj so primerne vbodne žage?
   • Vbodne žage so glede na uporabljen žagin list načeloma primerne za vse materiale, ki se jih da žagati.

    Še posebej so žage primerne za zapletena dela, ki vključujejo rezanje krivulj v vse materiale. Vbodne žage imajo med vsemi žagami največjo izbiro univerzalnih in posebnih žaginih listov.

  • Kaj so litij-ionske akumulatorske baterije?
   • Litij-ionske akumulatorske baterije temeljijo na novi tehnologiji, pri kateri se litij uporablja kot sestavni del elektrod. Razlikujejo se od akumulatorskih baterij na osnovi niklja in imajo napetost celice 3,6 V, kar je trikrat več kot pri nikelj-kadmijevih akumulatorskih baterijah. Potrebnih je manj akumulatorskih celic, zato je električno orodje lahko manjše in lažje ali pa je pri enaki velikosti bolj zmogljivo. Litij-ionske akumulatorske baterije imajo bistveno manjši učinek samopraznjenja in v nasprotju z nikelj-kadmijevimi akumulatorskimi baterijami nimajo spominskega učinka.

  • Kako lahko najdem ustrezen nadomestni del za svoje električno orodje?
   • V katalogu nadomestnih delov najdete eksplozijske risbe naših orodij, izdelanih v zadnjih 25 letih. Tukaj lahko preprosto poiščete nadomestni del, ki ga potrebujete. Pripravite številko orodja ali ustrezno trgovsko oznako. Če želite hitro najti iskani nadomestni del, vnesite to številko.

  Navodila za projekte 1 - 15 od 81

   Vprašanja ni bilo mogoče najti?

   Vprašajte nas sami in z veseljem vam bomo pomagali.

   Osebno svetovanje

   Če imate vprašanja glede naših izdelkov in uporabe, pokličite
   : 0711/400 40 480
   : 0711/400 40 482
   Ponedeljek - petek: 8.00–20.00 ure
   Sobota: 08:00–16:00 ure
   Nedelja: 10:00– 16:00 ure

   Kontaktni obrazec


   Pravno opozorilo

   Bosch ne jamči za popolnost in pravilnost objavljenih navodil. Poleg tega Bosch opozarja, da ta navodila uporabljate na lastno odgovornost. Poskrbite za vse previdnostne ukrepe za vašo varnost.

    

   Svetovanje v zvezi z uporabo

   :+386 1 583 91 31

   Iskalnik prodajnih mest

    
    
    
   SI
   Označi
   Označeno
   Kupi zdaj
   Ponastavi filter
   Prikaži filter
   Skrij filter
   Hvala za vašo oceno
   Hvala za vašo oceno
   Prikaži nadaljnje projekte
   Skrij nadaljnje projekte
   Skrij vse različice izdelka
   Prikaži vse različice izdelka
   Zapri nasvet za uporabo
   Odpri nasvet za uporabo
   Preberi opis izkušenj
   Zapri opis izkušenj
   Skrij podroben seznam materiala
   Prikaži podroben seznam materiala
   Seznam za primerjanje
   Izdelki
   Izdelek
   Prikaz nadaljnjih priporočil
   Skrij nadaljnja priporočila