• Je odstranjevanje odsluženih orodij, baterij in akumulatorskih baterij brezplačno?