• Uporaba katerega orodja je bolj smiselna, vrtalnika ali udarnega vrtalnika?