Produktrådgivare

Till rätt verktyg i max fyra steg

Start
Mäta, nivellera och lokalisera
Lokalisering
Produktrekommendation

Exempelvis:

  • Mäta yttemperatur
  • Beräkna värmebryggor
  • Hitta mögelrisker

Exempelvis:

  • Detektering av trä- och metallkonstruktioner
  • Detektering av järn- och ickejärnmetaller och ström