Produktrådgivare

Till rätt verktyg i max fyra steg

Start
Sågning
Stationära och delvis stationära sågar
Hur svåra är uppgifterna?
Produktrekommendation

Exempelvis:

  • Såga större kantvirke
  • Såga skivor
  • Upprepad sågning i paneler