Produktrådgivare

Till rätt verktyg i max fyra steg

Start
Sågning
Lång, noggrann rak- och geringssågning i framförallt trä
Hur svåra är uppgifterna?
Produktrekommendation

Till exempel:

  • Såga till stolpar för en loftsäng
  • Såga till en hänglist för väggmontage
  • Korta av trälister och brädor

Till exempel:

  • Geringssåga hörn för en ljuslåda
  • Kapa dörrar
  • Såga till parkett och laminat

Till exempel:

  • Passa in köksbänkar
  • Såga till ram för takutbyggnad
  • Såga till ram för en carport