Vägghängd universalförvaring

 
Organisatören
Vägghängd universalförvaring

Hejdå oreda! Allt som ofta dräller omkring överallt mår bättre i en vägghängd universalförvaring.

Skriv en egen recension
Skriv en egen recension
Skriv en egen recension
Skriv en egen recension
Skriv en egen recension
0 Recensioner
Tack för utvärderingen Denna funktion kan endast användas med cookies aktiverade.
0 Recensioner

Svårighetsgrad

Kostnader

Tidsåtgång

Skänkar, byrålådor, hyllor – det var förr det. Nu är det vägghängd universalförvaring som håller ordning. Och snor uppmärksamheten från tavlorna på väggen.

På den här universalförvaringen har vi förutom magnetremsorna och nyckelkrokarna i grundmodellen även olika förvaringsmöjligheter. I slutänden är du själv som avgör vilka av våra förslag du vill göra, hur du vill placera elementen och vilka mått de ska ha.

 • Easy
  Easy-verktyg
  När du söker det enkla
 • Universal
  Universal-verktyg
  Mångsidighet för mer.
 • Advanced
  Advanced-verktyg
  När du letar efter det bästa.

Elverktyg som krävs:

Hjälpmedel:

 • Träborrsats
 • Försänkare
 • Slippapper, kornstorlek 120–240
 • Tumstock, mjuk blyertspenna, suddgummi, pennvässare
 • Silikon eller lim
 • Trälim, trasor
 • Dubbelhäftande tejp
 • 8 mm-träplugg eller lamellplugg
 • Markeringsrits
 • Restbitar, ca 400 x 400 mm (t.ex. MDF)
 • Träspackel eller karosserikitt

Material som behövs:

 • MDF-skiva
 • Akrylglas
 • Krokar (knoppar), plåtremsor
 • Resårband
 • Beslagsskruv
 • Skruvar med försänkta huvud
 • Lack

Visa detaljerad materiallista

Pos.

St.

Namn

Längd

Bredd

Tjocklek

Material

0

1

Grundmodell bakvägg

1 200 mm

400 mm

19 mm

MDF

1

2

Grundmodell hänglister

1 000 mm

60 mm

19 mm

MDF

2

1

Grundmodell distanslister

1 000 mm

60 mm

19 mm

MDF

3

3

Grundmodell krokar (knoppar)

2 mm

4

1

Grundmodell plåtremsor

620 mm

62 mm

6 mm

5

1

Fästplatta

260 mm

200 mm

19 mm

MDF

6

1

Resårband

1 200 mm

20 mm

5 mm

Tätning

7

1

Avställningsskiva

260 mm

100 mm

19 mm

MDF

8

2

Akrylglaslådsidor, stora

151 mm

90 mm

19 mm

MDF

9

2

Akrylglaslådsidor, halvstora

60 mm

120 mm

19 mm

MDF

10

2

Akrylglaslådsidor, små

40 mm

53 mm

19 mm

MDF

11

1

Akrylglaslådbotten, stor

260 mm

55 mm

19 mm

MDF

12

1

Akrylglaslådbotten, halvstor

222 mm

120 mm

19 mm

MDF

13

1

Akrylglaslådbotten, liten

222 mm

53 mm

19 mm

MDF

14

1

Akrylglasframsida, stor

232 mm

154 mm

4 mm

Akrylglas

15

1

Akrylglasframsida, mellan

222 mm

45 mm

5 mm

Akrylglas

16

1

Akrylglasframsida, liten

222 mm

25 mm

5 mm

Akrylglas

17

8

Försänkta skruvar 3,5 x 40 mm-skruvar

18

ca 27

Försänkta skruvar 4 x 35 mm-skruvar

19

3

Försänkta skruvar 4 x 25 mm-skruvar

20

5

Försänkta skruvar 5 x 50 mm-skruvar

1

Tillverka och montera häng- och distanslister

1 - Tillverka och montera häng- och distanslister
Tillverka och montera häng- och distanslister

Såga ut de båda hänglisterna ur en 1 000 mm lång och 120 mm bred skiva. Snedställ sågklingan i bordcirkelsågen 45° och klyv hänglistskivan. Spänn fast en list som parallellanslag med tvingar, så att den långa klyvningen blir exakt.

Förborra hänglisterna med borrmaskin och 4 mm-träborr och försänk borrhålen på den bredare listsidan. Förborra även distanslisterna på bakväggen och försänk hålen på samma sätt.

Hänglisten på bakväggen och rumsväggen måste blir monterade noggrant för att universalförvaringen ska hänga säkert och rakt i till slut. Det går lättare att montera listen på rumsväggen om du använder vattenpass eller korslaser.

När du ska skruva på listen på bakväggen, lägg den med framsidan nedåt på bockarna. Placera hänglisten på baksidan enligt höjdmåttet på ritningen och skruva fast listen ordentligt med skruvdragaren och 4 x 35 mm-skruv i de förborrade hålen. Gör likadant med distanslisten.

Tips när du skruvar fast andra MDF-delen

Förborra delen du först skruvar igenom 0,5 till 1 mm större än skruvdiametern; försänk hålet för skruvskallen. Den andra delen du borrar i förborrar du 1 mm mindre än skruvdiametern. Lägg lite tid på att ge ytan en så bra finish som möjligt innan du sätter ihop möbeln. Läs arbetsmoment åtta.

2

Såga till och notfräsa bottnarna till akrylglaslådorna

2 - Såga till och notfräsa bottnarna till akrylglaslådorna
Såga till och notfräsa bottnarna till akrylglaslådorna Såga till och notfräsa bottnarna till akrylglaslådorna

Snedsåga sidorna till den stora lådan: Markera den sneda såglinjen med blyertspenna enligt måttanvisningarna på ritningen på de stora sidorna.

Spänn fast en lämplig list som parallellanslag med tvingar, så att såglinjen blir rak. Nu kan du såga till sidan med sticksågen.

Akrylglasfronten i den stora lådan sitter i spår i sidorna; på de mindre sitter de i bottenspår. Fräsmetoden är densamma.

Fäst den ca 400 x 400 mm stora restbiten ordentligt med tvingar mot arbetsytan. Skruva fast sidan du ska notfräsa genom ytan med två skruv, försänk skallarna ordentligt i restbiten. (Hålen försvinner före ytbehandlingen under det slätslipade spacklet.) Alternativ: Skruva fast arbetsstycket underifrån genom restbiten; då blir hålen du ska spackla igen mindre.

Ställ in handöverfräsen med notfräsen på 15 mm fräsdjup. Fräs med hjälp av parallellanslaget 4 mm-noten i sidorna 10 mm från framkanten. Gör likadant på den andra sidan och bottnarna på de mindre lådorna.

3

Såga akrylglaset

3 - Såga akrylglaset
Såga akrylglaset

Du slipper det första arbetsmomentet om du ber affären eller byggvaruhuset att såga till akrylglasfronterna. Annars går det att såga akrylglas både med (bords-)cirkelsåg och sticksåg.

Ställ in varvtalet med inställningsratten på sticksågen på 3–4 (cirkelsåg: lågt varvtal). Du måste använda skyddsglasögon när du sågar för att skydda ögonen mot spånen som far runt.

Använd mjuka mellanlägg (t.ex. filt) när du spänner fast arbetsstycken i akrylglas. Ytan är ömtålig, så ta inte bort skyddsfilmen förrän du är klar. Du kan till och med vänta tills du lackat klart.

Spänn fast fronterna och slipa långsidorna. Börja med 120-slippapper; finslipa till slut med 240-slippapper. Jobba bara längs med kanten. Slipa av alla hörnen med finslippapper i 45°-vinkel längs med.

4

Montera akryllådor

4 - Montera akryllådor
Montera akryllådor

Lacka inte lådorna förrän efter montering, så att skruvhålen försvinner under spacklet och färgen.

Börja montera den minsta lådan. Ställ den spårfrästa botten med ovansidan uppåt tillsammans med lådsidorna så som du ska montera dem. Markera bottenkonturen med blyertspenna på sidorna.

Förborra två hål mitt i konturen på varje sida för 3,5 x 40 mm-skruv som du kan använda för att montera sidorna på botten senare. Försänk hålen utvändigt; du kommer att spackla igen dem före lackning. Vid monteringen, tänk på tipset du fick i arbetsmoment ett när du skruvar fast andra MDF-delen.

På den stora lådan ligger botten inte mellan sidorna, utan sidorna står direkt på botten. Därför markerar du sidokonturerna på lådbotten i stället. Sedan kan du förborra för 3,5 x 40 mm-skruv precis som i förra avsnittet, försänka hålen underifrån och montera delarna med skruvdragaren.

Akrylglasfronterna fäster du när du bygger samman sidorna med botten; lägg silikon eller lim i spåren ifall de inte sitter ordentligt. Ta inte bort skyddsfilmen på akrylglasskivorna förrän du lackat; de slipade, synliga kanterna kan du dessutom tejpa som skydd.

5

Förbereda och montera resårbandshållare och avställningsyta

5 - Förbereda och montera resårbandshållare och avställningsyta
Förbereda och montera resårbandshållare och avställningsyta

Häfta fast resårbandet upptill på baksidan av den lackade fästplattan med två klammer. Linda på det spänt, parallellt med ovankanten och nedåt. Där häftar du fast det med två klammer. Sätt häftklammern i resårriktningen, så att båda klammerändarna går igenom materialet. Följ beskrivningen (och bilden) tills du kommit med resåren till motstående undre hörn.

Nu är det dags att montera resårbandshållaren och den lackade avställningsytan. Lägg den färdiglackade bakväggen med synliga sidan uppåt på arbetsytan. Placera avställningsytan och resårbandshållaren med bakkanten resp. undersidan på bakväggen enligt måttanvisningarna på ritningen. Markera försiktigt var de ska sitta.

Borra två (avställningsytan) resp. fyra (resårbandshållaren ) hål mitt i konturerna av avställningsytan och resårbandshållaren med borrmaskin och 4 mm-träborr. Försänk dem på baksidan av bakväggen.

Nu kan du sätta tillbaka delarna på bakväggen igen och montera dem underifrån med skruvdragaren och försänkt 4 x 35 mm-skruv. Tänk på tipset du fick i första arbetsmomentet när du skruvar fast andra MDF-delen.

6

Limma på plåtremsorna

6 - Limma på plåtremsorna
Limma på plåtremsorna

Lägg den lackade och ordentligt torkade bakväggen med den synliga sidan upp på arbetsytan. Placera plåtremsorna enligt måttanvisningarna på ritningen ovanpå och markera försiktigt var de ska sitta på lacken.

Sätt den dubbelhäftande tejpen på plåtremsan först. Dra av skyddsfilmen på andra sidan av tejoen och tryck fast plåtremsan på den lackade ytan.

7

Montera knoppar som krokar

7 - Montera knoppar som krokar
Montera knoppar som krokar

Lägg den lackerade och ordentligt torra bakväggen – den sida som ska synas uppåt – på din arbetsyta. Placera plåtremsorna enligt måttanvisningarna på konstruktionsritningen ovanpå och markera försiktigt var de ska sitta på lacken.

Sätt den dubbelhäftande tejpen på plåtremsan först. Dra av skyddsfilmen på andra sidan av tejpen och tryck fast plåtremsan på den lackade ytan.

8

Montera knoppar som krokar

8 - Montera knoppar som krokar
Montera knoppar som krokar

Gör de här förberedande arbetsmomenten före ytbehandlingen: Placera knopparna på bakväggen enligt måttanvisningarna på ritningen; borra hål med borrmaskin och 4 mm-träborr i framsidan av bakväggen.

Montera knopparna efter lackningen med de medföljande skruvarna.

9

Förbereda ytorna

9 - Förbereda ytorna
Förbereda ytorna

Spackla igen skruvhålen (även på de delar som du ska bygga!) med träspackel eller karosserikitt på de delar av MDF-skivan som syns. När det torkat (följ tillverkarens anvisningar!) blankslipar du ställena med 120-slippapper.

Slipa av alla kanter på MDF-delarna med 120-slippapper i 45°-vinkel, så att det blir en liten avfasning. MDF-ytorna kör du med slip och slippapper, kornstorlek 120–180.

10

Ytbehandling

10 - Ytbehandling
Ytbehandling

Lägg på grundfärg med roller eller eventuellt färgsprutsystem. Låt det torka ordentligt.

När du i nästa moment ska föra på ett annat material med färgsprutsystemet, byt färgbehållare.

Bearbeta alla synliga MDF-sidor förutom de på häng- och distanslisterna. Lägg först på grundfärg med roller eller eventuellt färgspruta. Låt det torka ordentligt.

MDF-tips

MDF-ytan suger mycket. Det måste du tänka på framförallt på kanterna, det vill säga: lägg på många lager. Vill du slippa använda omständlig filler (för att hindra uppsugningen i ytan), använd MDF med foliebeläggning. Det ger perfekt strykning utan filler – i alla fall på ytorna. Finslipa klart det grundade ytorna och kanterna; gå från kornstorlek 180 till 220 och 240 på slippappret.

11

Lacka synliga ytor

11 - Lacka synliga ytor
Lacka synliga ytor

Fyll bara på lacken i färgbehållaren och späd ev. med lite vatten. Ställ in munstycket mot en provbit och färgmängden med vredet. Strålen går att ställa in horisontalt resp. vertikalt för ytor och konformat för kanter. Lacka helst först ytterkanterna och sedan ytorna; för sprutan i jämna, parallella drag.

Tips för lackering

Det finns lack i många olika varianter och prislägen. Det viktiga är hur de är att jobba med, tekniska egenskaper samt vilka krav du har på ytkvalitet och -tålighet. Be om hjälp i fackhandeln. Och om du inte är så van vid att lacka, så kan det vara smart att kanske öva lite på en provbit. Du får snabbast och bäst finish med akryllacker. Du för snabbt och smidigt på vattenlöslig lack med färgsprutsystem.

12

Färdigt!

12 - Färdigt!
Färdigt!Juridiska anvisningar

Bosch tar inte ansvar för om anvisningarna är ofullständiga eller fel. Bosch påpekar dessutom att du använder anvisningarna på egen risk. Vidta alla nödvändiga åtgärder för din egen säkerhet.


 

Användarrådgivning

Frågor om våra produkter och deras användningsområden

:+46-87501820

Måndag–fredag: 08:00 – 16:00


Återförsäljarsök

 
 
 
SE
Markera
Markerad
Köp nu
Återställ filter
Visa filter
Dölj filter
Tack för utvärderingen
Tack för utvärderingen
Visa fler projekt
Dölj fler projekt
Dölj artikelvarianter
Visa artikelvarianter
Stäng tips
Öppna tips
Läs användningsrapport
Stäng användningsrapport
Dölj detaljerad materiallista
Visa detaljerad materiallista
Jämförelselista
Produkter
Produkt
Visa fler rekommendationer
Dölj fler rekommendationer