Sidobord som rumsavdelare

 
Bara chokladsidor
Sidobord som rumsavdelare

Allt har sina sidor. Men på denna rumsavdelare är den ena vackrare än den andra. Sätt igång!

Skriv en egen recension
Skriv en egen recension
Skriv en egen recension
Skriv en egen recension
Skriv en egen recension
0 Recensioner
Tack för utvärderingen Denna funktion kan endast användas med cookies aktiverade.
0 Recensioner

Svårighetsgrad

Kostnader

Tidsåtgång

Vad är det som är av massivt trä men har chokladsidor? Rätt svar: vår rumsavdelare! Du kan bygga den som dubbelsidig öppen hylla, som hylla med baksida eller som sidobord med baksida och dörrar. Oavsett vilket – den här möbeln ser bra ut i alla rum.

Konstruktion består huvudsakligen av plan fastskruvade mellan sidorna. Alltihop står på en skruvad golvsockel.

Bygganvisningen nedan är gjord med 20 mm tjock limträskiva i bok. Vill du använda andra material eller tjocklekar, så får du anpassa stycklistan till det.

Låt byggvaruhuset eller en möbelsnickare såga till skivorna du behöver.

 • Easy
  Easy-verktyg
  När du söker det enkla
 • Universal
  Universal-verktyg
  Mångsidighet för mer.
 • Advanced
  Advanced-verktyg
  När du letar efter det bästa.

Elverktyg som krävs:

Hjälpmedel:

 • Träborrsats
 • 35 och 28 mm-navare
 • Försänkare
 • Slippapper, kornstorlek 120–240, svamp
 • Tejp
 • Tumstock, mjuk blyertspenna, suddgummi, pennvässare
 • Skruvtvingar
 • Trävax, trasa

Material som behövs:

 • Limträskiva, bok
 • Reglar, furu
 • Hyllbärare
 • Vinkeljärn
 • Skåpsgångjärn, grundplattor, knoppar
 • Skruvar med försänkta huvud
 • Trävax

Visa detaljerad materiallista

Pos.

St.

Namn

Längd

Bredd

Tjocklek

Material

0

1

Stomme – utsidor

720 mm

300 mm

20 mm

Limträ i bok

1

2

Stomme – undre mittdelar

460 mm

300 mm

20 mm

Limträ i bok

2

2

Stomme – övre undersidor

200 mm

300 mm

20 mm

Limträ i bok

3

3

Stomme – långa plan

1 390 mm

300 mm

20 mm

Limträ i bok

4

3

Stomme – fackbottnar

450 mm

280 mm

20 mm

Limträ i bok

5

1

Stomskiva

1 440 mm

350 mm

20 mm

Limträ i bok

6

12

Stomme – hyllbärare

5 mm

7

4

Stomme – vinkeljärn

8

ca 36

Stomme – försänkta skruvar 4 x 50 mm-skruvar

9

ca 36

Stomme – försänkta skruvar 3 x 17 mm-skruvar

10

ca 12

Stomme – försänkta skruvar 4 x 35 mm-skruvar

11

1

Rygg

1 430 mm

720 mm

20 mm

Limträ i bok

12

4

Bakvägg – vinkeljärn

13

ca 32

Baksida – försänkta skruvar 3 x 17 mm

14

2

Dörrar

490 mm

464 mm

20 mm

Limträ i bok

15

4

Dörrar – skåpsgångjärn med mittläge

7 mm

16

4

Luckor – gångsjärnsfästen

17

2

Luckor – knoppar

52 mm

18

ca 16

Dörrar – försänkta skruvar 5 x 16 mm-skruvar

19

2

Sockel – långsidor

1 420 mm

100 mm

20 mm

Limträ i bok

20

3

Sockel – kortsidor

250 mm

100 mm

20 mm

Limträ i bok

21

3

Sockel – skarvlister

150 mm

27 mm

27 mm

Limträ i bok

22

6

Sockel – skruvlister

100 mm

45 mm

45 mm

Reglar, furu

23

ca 24

Sockel – försänkta skruvar 4 x 60 mm

24

ca 12

Sockel – försänkta skruvar 4 x 40 mm

1

Borra hålraden i sidorna

1 - Borra hålraden i sidorna
Borra hålraden i sidorna

Borra två rader med 5 mm-hål på insidan av vänstra yttersidan, på alla ytor av de undre mittdelarna samt insidan av höger yttersida.

Dra en linje med blyertspenna 37 mm in från fram- och bakkanten där mitten av hålen ska ligga. Sätt en markering var 32 mm (mittavstånd). Första hålet ska sitta ca 70 mm från underkanten.

Sätt träborrets centreringsspets precis i skärningen på markeringskryssen. Borra inte igenom, hålen ska bara vara 10 mm djupa. Använd alltså djupanslag; det är en anslagsring med gängstift som går att fixera på borren vid det borrdjup du vill ha.

Tips: 32-hålsrader

Gör du möbler ofta kan det löna sig att skaffa en system -32-hålsmall (namnet kommer från det standardiserade hålavståndet). Du sätter fast mallen på arbetsstycket och borrar bara genom metallhylsorna. Hålen hamnar på precis rätt avstånd och blir perfekt lodräta.

2

Sätta ihop de övre facken med varandra

2 - Sätta ihop de övre facken med varandra
Sätta ihop de övre facken med varandra Sätta ihop de övre facken med varandra

Ställ yttersidorna och de övre och undre mittdelarna bredvid varandra så som du ska sätta ihop dem senare med den synliga kanten nedåt. Markera bakkanten med blyertspenna, så att du sedan vet vilken del som hör till vad när du fortsätter att jobba. Möbelsnickare brukar använda trekanter.

Markera planen på samma sätt.

Ställ sedan de båda övre genomgående planen och de båda övre mittdelerna på bakkanterna så som du ska skruva ihop dem. Du hittar de exakta måtten på ritningen. Fixera anordningen försiktigt med tvingar, så att den inte glider isär. Använd spillbitar som mellanlägg mot träet, så att du slipper fula tryckmärken på arbetsstyckena.

Nu kan du markera mittdelarnas läge på planen med blyertspenna. Gör två 4 mm-hål i varje mittdelskontur på planen, se till så att de yttersta ligger minst 30 mm från ytterkanterna. Försänk hålen på planens utsidor. (Förborra även fästhålen till bänkskivan på samma sätt och försänk dem underifrån.)

Montera mittdelarna och planen med skruvdragaren och försänkt 4 x 50 mm-skruv.

Tips vid sammanskruvning av två trädelar

Förborra delen du först skruvar igenom 0,5 till 1 mm större än skruvdiametern; försänk hålet för skruvskallen. Den andra delen du borrar i förborrar du 1 mm mindre än skruvdiametern.

3

Sätta ihop stommens överdel och yttersidorna

3 - Sätta ihop stommens överdel och yttersidorna
Sätta ihop stommens överdel och yttersidorna

Ställ den färdigmonterade överdelen på bakkanten. Passa in yttersidorna och det undre långa planet så att stommen ser ut så som du ska montera den. För över konturerna av planen med blyertspenna på insidan av yttersidorna.

Borra två 4 mm-hål mitt i varje markerad kontur. Försänk hålen utvändigt; var extra noga eftersom de här skruvarna kommer att synas utvändigt.

Montera delarna i stommen med skruvdragaren och försänkt 4 x 50 mm-skruv. Tänk på tipset du fick i tidigare arbetsmoment när du skruvar fast andra trädelen.

4

Montera de invändiga delarna i stommen

4 - Montera de invändiga delarna i stommen
Montera de invändiga delarna i stommen Montera de invändiga delarna i stommen

Markera de undre mittdelarnas läge på planen med blyertspenna precis som i tidigare arbetsmoment. Men borra nu bara det undre planet med två 4 mm-hål mitt i varje markerad mittdelskontur. Försänk hålen underifrån. Stommen ska ligga på bakkanten precis som tidigare.

Medan mittdelarna går att skruva i de undre planen underifrån på vanligt sätt, krävs vinkeljärn upptill. Montera en kant i kant upptill i framkant på ena sidan och i bakkant på den andra sidan.

Skjut nu in de skruvfärdiga mittdelarna mellan planen. Montera samman med skruvdragaren och försänkt 4 x 50 mm-skruv genom det undre planet (tänk på tipset du fick i arbetsmoment två när du skruvar fast den andra trädelen!) och 3 x 17 mm-skruv i vinkeljärnen.

5

Sätta ihop sockeldelarna och montera sockeln

5 - Sätta ihop sockeldelarna och montera sockeln
Sätta ihop sockeldelarna och montera sockeln Sätta ihop sockeldelarna och montera sockeln Sätta ihop sockeldelarna och montera sockeln

Ställ de långa och korta sockeldelarna i konstruktionen på en yta så som du ska montera dem sedan. Markera kanten med blyertspenna, så att du sedan vet vilken del som hör till vad när du fortsätter att jobba. Möbelsnickare brukar använda trekanter.

Förborra nu de fem sockeldelarna och skruvlisterna. Eftersom sockeldelarna ska skruvas fast mot varandra i kors mot de lodräta skruvlisterna i hörnen, så måste du förskjuta borrhålen genom skruvlisterna så att de inte krockar. Montera sockeldelarna enligt ritningen med skruvdragaren och 4 x 60 mm-skruv.

Sedan ska du förborra skarvlisterna som fäster stommen mot sockeln. Montera skarvlisterna med skruvdragaren och 4 x 60 mm-skruv vågrätt och kant i kant med överkanten på de korta sockeldelarna.

Ställ stommen på uppochned och passa in sockeln på undersidan. Nu kan du montera genom skarvlisterna under stommen med skruvdragaren och 4 x 40 mm-skruv.

6

Sätta ihop bänkskivan med stommen

Du förborrade redan i arbetsmoment två de översta planen så att de skulle gå att skruva ihop med bänkskivan, så nu är det bara att montera den. Du kan använda skruvdragaren IXO från Bosch, den är liten nog för att komma åt underifrån i det bara 200 mm höga facket.

Passa in bänkskivan på stommen: den ska sticka ut 5 mm åt vänster och höger samt 20 mm fram- och baktill. Det större utsticket matchar bakväggen och dörrarna som du kan sätta på om du vill.

7

Bearbeta och montera bakväggen

7 - Bearbeta och montera bakväggen
Bearbeta och montera bakväggen

Bakväggen kan du skarva dolt och omständligare med limmad pluggskarvning mot ditt sidobord – eller så gör du det lätt för dig: med möbelvinklar och skruv. Här kommer den enklare varianten.

Skruva fast två vinkeljärn med skruvdragaren och 3 x 17 mm-skruv kant i kant med bakkanten på stommens yttersidor eller som bilden visar till vänster och höger på insidorna av planen i stommen.

Lägg stommen på sidan. Passa in bakväggen mot sidokanten så som du ska montera dem. Fixera den där med tvingar och montera inifrån med skruvdragaren och 3 x 17 mm-skruv genom vinkeljärnen.

8

Montera skåpsgångjärnen på dörrarna och hänga på dörrarna

8 - Montera skåpsgångjärnen på dörrarna och hänga på dörrarna
Montera skåpsgångjärnen på dörrarna och hänga på dörrarna Montera skåpsgångjärnen på dörrarna och hänga på dörrarna

Lägg dörrarna på arbetsytan så som du ska montera dem på möbeln senare. Märk dem så att du vet vad som ska sitta till vänster och höger samt vad som är upp och ned.

Markera axellinjen för skåpgångjärnens lägen med blyertspenna på baksidan av dörrarna. Axellinjen ska ligga exakt mittemellan två hål i hålraden. Lägg stommen på yttersidan och placera respektive dörr som om den var öppnad 90°. Nu kan du smidigt föra över axellinjen till dörren. Axellinjen för den andra dörren för du över från första dörren med linjal eller vinkelhake. Till våra dörrar behöver du dessutom skåpsgångjärn med mittläge, även kallade bockade gångjärn.

Avstånden från gångjärnshålen till kanten ska vara 35 + 5 mm, alltså 40 mm. Markera fyra borrcentrum på blyertslinjen resp. axellinjen. Gångjärnshålen borrar du med 35 mm-navare (träborr med större diameter än 12 mm).

Ställ in djupanslaget på borren så att det matchar och sätt navarens centreringsspets precis i markerat borrcentrum.

Anvisning om arbetsordning

Om ytbehandlingen ska bli perfekt, så är det vettigt att montera gångjärnen först efteråt. Vi beskriver hur delvis hur du ska göra här i det här arbetsmomentet för att de ska hänga ihop. Tryck in gångjärnen i hålen och montera med skruvdragaren och de medföljande skruvarna. De motstående delarna till dörrgångjärnen är gångsjärnsfästena på stommen. De ska du montera nu. Tryck in fästena i de två hålen i hålraden som du gjorde tidigare med hjälp av axellinjerna. Lägg stommen på en yttersidan, så går det lättare att snäppa fast dörren. Placera dörren som om den var öppnad 90°. Passa in dörren med hjälp av två 5 mm distansklossar parallella med sidan. För in gångjärnsarmarna i fästena och snäpp fast dem. Allra sist fixar borrar du hålen till dörrbeslagen. Fäst dem med de medföljande skruvarna.

9

Slipa träytan

9 - Slipa träytan
Slipa träytan

Lägg lite tid på att ge ytan en så bra finish som möjligt innan du sätter ihop möbeln.

Slipa av alla kanter med 120- eller 180-slippapper i 45°-vinkel, så att det blir en liten avfasning. Slipa alla synliga ytor med slipen längs med ådringen i träet, först med grovslippapper (kornstorlek 120 till 180), sedan allt finare (upp till 240).

Fukta sedan ytorna med svamp, så att de blir fuktiga. När träet torkar, reser sig de lösa träfibrerna, så att du kan ta bort dem med 180-slippapper. Nu är träet klart för ytbehandling. Litet tips: Se till så att slippappret inte är för dåligt, så att träfibrerna slipas av och inte bara trycks ned.

10

Vaxa ytorna

10 - Vaxa ytorna
Vaxa ytorna

Läs igenom vaxtillverkarens användnings- och säkerhetssanvisningar noga. Jobba i ett utrymme med bra ventilation och rök, ät eller drick inte något där.

Stryk på rejält med trävax med färgsprutsystem och torka bort det som blir kvar med trasa. Följ torktiderna som vaxtillverkaren anger.

Vill du stryka ett andra vaxskikt, slipa gärna en andra gång med 240-slippapper. Slipa längs med ådringen nu också. Gör strykningen som tidigare. När vaxet torkat, bearbeta ytan med mjuk borste tills ytan skimrar.

Säkerhetsanvisningar

Låt vaxlapparna ligga och torka utbredda i ett välventilerat utrymme efter strykningen. Sammanknycklade kan de självantända när de torkar!

11

Färdigt!

11 - Färdigt!
Färdigt!Juridiska anvisningar

Bosch tar inte ansvar för om anvisningarna är ofullständiga eller fel. Bosch påpekar dessutom att du använder anvisningarna på egen risk. Vidta alla nödvändiga åtgärder för din egen säkerhet.


 

Användarrådgivning

Frågor om våra produkter och deras användningsområden

:+46-87501820

Måndag–fredag: 08:00 – 17:00


Återförsäljarsök

 
 
 
SE
Markera
Markerad
Köp nu
Återställ filter
Visa filter
Dölj filter
Tack för utvärderingen
Tack för utvärderingen
Visa fler projekt
Dölj fler projekt
Dölj artikelvarianter
Visa artikelvarianter
Stäng tips
Öppna tips
Läs användningsrapport
Stäng användningsrapport
Dölj detaljerad materiallista
Visa detaljerad materiallista
Jämförelselista
Produkter
Produkt
Visa fler rekommendationer
Dölj fler rekommendationer