Sideboard

 
När design är viktigt.
Sideboard

En snygg detalj och samtidigt förvaring: Ett sideboard i en snygg materialblandning.

Skriv en egen recension
Skriv en egen recension
Skriv en egen recension
Skriv en egen recension
Skriv en egen recension
0 Recensioner
Tack för utvärderingen Denna funktion kan endast användas med cookies aktiverade.
0 Recensioner

Svårighetsgrad

Kostnader

Tidsåtgång

Blandning av material ger unika möbler! Med detta sideboard kommer dina gäster att häpna två gånger: Först över den unika designmöbeln – och sedan över att du har byggt den själv, med endast ett elverktyg!

För detta projekt använder du olika material: MDF-plattor, akrylglas, alu dibond och kakel. Använd minicirkelsågen PKS 16 Multi. Denna allkonstnär kan bearbeta alla vanliga material på många olika sätt tack vare de tre olika sågbladen (trä, multimaterial, diamantblad).

Även nybörjare klarar denna uppgift fint. Och vem vet, kanske är det starten på din egen designkarriär.

Detaljerad materiallista och konstruktionsritning hittar du under ”Nerladdningar för projektet”.

 • Easy
  Easy-verktyg
  När du söker det enkla
 • Universal
  Universal-verktyg
  Mångsidighet för mer.
 • Advanced
  Advanced-verktyg
  När du letar efter det bästa.

Elverktyg som krävs:

Hjälpmedel:

 • Vattenlösliga filtstift
 • 5 mm-borr
 • 4 mm-borr
 • Försänkare
 • Slippapper, granulering 120–240
 • Blyertspenna, tumstock, suddgummi
 • Arbetsyta (rester av spånplattan 1000 x 420 mm; tjocklek 16 mm)
 • 2 arbetsbockar
 • En MDF-bräda eller liknande material ca. 700 x 40 x 5 mm
 • Trekantsfil – för de rombformade handtagen
 • Slippapper, granulering 180–240
 • Folie eller gamla tidningar
 • Skruvtvingar
 • Tejp
 • Klippare
 • För din egen säkerhet: Andningsskydd, skyddsglasögon och handskar

Material som behövs:

 • Träskruvar med sänkt huvud: 4,5 x 45 (skruvning i stommen)
 • Panhead: 3 x 40 (skruvning i bakväggen)
 • Träskruvar: 4,5 x 25 (skruvning i under-, mellan- och täckplattsförskruvning)
 • 4x hyllklämmor för hål Ø 5 mm
 • Listan över trädelarna hittar du under ”Nerladdningar för projektet”.

Visa detaljerad materiallista

Pos.

St.

Namn

Längd

Bredd

Tjocklek

Material

0

Träskruvar med sänkt huvud

45

4,5

1

3 x 40

Skruv med runt huvud

2

Träskruvar

25

4,5

3

4

Hyllklämmor för hål

5 mm

1

Skivtillsågning

Tips: låt byggvaruhuset eller en möbelsnickare kapa plattorna till rätt mått.

2

Såga ut urgröpningar i täckplattan för kakelplattorna

2 - Såga ut urgröpningar i täckplattan för kakelplattorna
Såga ut urgröpningar i täckplattan för kakelplattorna

Markera sågningarna enligt ritningen. Markera längre linjer, alltså längre än det egentliga måttet. På det sättet kan du hitta såglinjen mer exakt med den inbyggda guiden i PKS 16 Multi. Sätt in sågbladet för multimaterialet i PKS 16 Multi.

Spänn plattan på arbetsbockarna. Fäll upp guiden för PKS 16 Multi, rikta in såganslaget och sätt fast den med skruvtvingarna. Då du sågar genom hela materialet, utnyttja hela sågdjupet hos PKS 16 Multi, du behöver alltså inte göra några inställningar för sågdjupet. Låt dem alltså vara lösa.

Såga nu från hörn till hörn. För att träffa hörnen precis är mitten och änden av sågbladet (vid fullt sågdjup) markerat på stödytorna på PKS 16 Multi. Med hjälp av denna markering hittar du hörnpunkterna exakt.

Utför alla fyra sågningar på detta sätt.

Sedan bearbetar du baksidan av arbetsplattan på samma sätt.

Tryck ner den inre, fyrkantiga plattan neråt.

Efterbearbeta hörnen med filen. (Dessa täcks nästan helt av kakelplattorna.)

De uttryckta fyrkantiga plattorna använder du i följande arbetssteg som underlag vid utsågning av

de rombformade handtagen och vid skärning av kakelplattorna

3

Såga ut rombformade handtag

3 - Såga ut rombformade handtag
Såga ut rombformade handtag

Tryck ut mallarna i sex utföranden. Varje handtag behöver tryckas ut en gång för framsidan och en gång för baksidan. Skär ut alla pappersmallar med klippare längs den yttre räta vinkeln.

Börja med de undre, större skjutdörrarna: För en bättre stödyta behöver du en underläggsplatta i vilken du kan såga. Använd den fyrkantiga platta som du sågade ut i föregående arbetssteg. Såga ut den med PKS 16 Multi i längden till skjutdörrens bredd.

Markera rombens horisontella axel på alu dibon-plattan och rikta in pappersmallen på denna. Fäst den med tejp. Mallen är inriktad vid sneda sågningar för ett insticksdjup på 5 mm och vid raka sågningar för ett insticksdjup på 16 mm (fullt sågdjup).

Börja med de sneda sågningarna och lägg guiden enligt mallen.

Fäst allt med hjälp av skruvtvingarna. Ställ in insticksdjupet till 5 mm med PKS 16 Multi och såga från markering till markering. Sedan kommer den andra sneda sågningen med samma procedur. Innan du nu sågar de raka sågningarna i romben, ställ in PKS 16 Multi till fullt insticksdjup (16 mm) eller låt inställningen vara lös.

Om alla sågningar för romben har gjorts, vrid skjutdörren på baksidan och klistra på en ny pappersmall. Utför därefter alla sågningar från denna sida.

Tryck nu ut den inre romben. Med trekantsfilen kan du efterarbeta hörnen. Gör likadant med den stora akrylglas-skjutdörren.

För den lilla akrylglas-skjutdörren kan du såga underläggsplattan med PKS 16 Multi enligt skjutdörrens bredd.

4

Spår för under- och mellangolv samt täckplatta för skjutdörrarna.

4 - Spår för under- och mellangolv samt täckplatta för skjutdörrarna.
Spår för under- och mellangolv samt täckplatta för skjutdörrarna.

Vid täckplattan fälls spåret in till höger och vänster så att det inte syns på den färdiga möbeln. I annat fall måste spåren dras igenom helt vid mellan- och undergolv. I den färdiga möbeln täcker sidodelarna spåren.

Starta med täckplattan:
Lägg den med ovansidan nedåt på bockarna. Spänn under- eller mittengolvet på täckplattan som guide. Ställ in PKS 16 Multi till 4 mm insticksdjup. Markera 18 mm från kanten. Vid denna markering sätter du an sågen och sågar in i materialet. Såga därefter till markeringen i den andra änden. Där sågar du upp sågbladet igen.

För att uppnå en tjocklek på 3,5 mm hos spåret, skjut guiden 1,5 mm (PKS 16 Multi har en klippbredd på 2 mm med multimaterialsågbladet) och utför en andra sågning. Kontrollera med en av skjutdörrarna om den kan skjutas fram och tillbaka i spåret utan problem.

Utför detsamma med mellan- och undergolvet. Här kan du, som nämnts ovan, föra spåret helt från vänster till höger.

TIPS: Om spåret inte har fullt djup i kanten, bearbeta den med ett smalt järn eller slipa hörnen på dörren så att totalbredden blir lite mindre.

5

Skruva ihop stommarna

5 - Skruva ihop stommarna
Skruva ihop stommarna Skruva ihop stommarna

Starta med de små stommarna. Markera delarna på 16 mm innan du skruvar ihop delarna så som de ska sitta. För en sådan markering är trekanten lämplig.

Glöm inte: Borra hålen för hyllklämmorna med Ø 5 mm borr i den övre, högra stommen innan du skruvar ihop stommarna.

Därefter markerar du positionen för skruvarna på ytorna. Borra platta för platta med 5 mm och sänk skruvhålen så att skruvarna försänks helt senare.

Sätt ihop delarna efter hand.

Viktigt: Förborra i fronten med Ø 4 mm innan du skruvar i de förborrade hålen. Då finns det plats för skruven på Ø 4,5 mm. Om du inte gör förborrningen i fronten uppstår sprickor i MDF-materialet.

Arbeta från hörn till hörn och stomme för stomme. Skruva därefter på bakväggen med motsvarande skruvar (Panheads Ø 3 mm). Även bakväggarna måste vara förborrade (med borr Ø 4 mm). På grund av den lilla diametern på bakväggens skruvar behöver du inte förborra i fronten.

6

Sammansättning av sideboard

6 - Sammansättning av sideboard
Sammansättning av sideboard

Skruva först möbelfötterna på underplattan. Skruva därefter ihop (träskruvar 4,5 x 25) underplattan och mellanplattan med den stora stommen.

Viktigt: Förborra även här och vid följande förskruvningar med Ø 5 mm. Eftersom du skruvar i en yta och inte i frontträet här behöver du inte förborra den andra delen.

Placera sedan de tre små stommarna ovanpå. Dessa skruvas ihop med varandra (träskruvar 4,5 x 25) och med den stora stommen via mellanplattan (sänkt huvud 4,5 x 40).

Innan du skruvar ihop den övre täckplattan (träskruvar 4,5 x 25), skjut in den övre skjutdörren.

Efter att den övre täckplattan har satts fast skjuts också de undre skjutdörrarna in. Skruva nu fast sidodelarna vid fyra punkter från insidan och ut.

7

Tillskärning av kakelplattor och botten

7 - Tillskärning av kakelplattor och botten
Tillskärning av kakelplattor och botten

Byt först sågblad på PKS 16 Multi. Sätt in kakelsågbladet och ställ in insticksdjupet ca. 5 mm djupare än kakelplattorna.

Markera såglinjerna med tuschpennan på kakelplattan. Här kan du även använda den andra fyrkanten som underlag. Justera därefter guiden på kakelplattorna och sätt allt på arbetsbockarna. Såga på detta sätt till båda kakelplattor till rätt format.

För tillskärning av botten, byt sågbladet och sätt in multimaterial-sågbladet. Gör annars som med kakelplattorna.

8

Yta

8 - Yta
Yta

För perfekt målning rekommenderar vi att du demonterar stommen igen. Slipa alla delar med kornstorlek 240 och bryt av vassa kanter.

Måla resp. sprutlackera först alla frontkanter, eftersom de suger åt sig lacket eller färgen kraftigt. Slipa kanterna efter att de har torkat med kornstorlek 240. (Beakta tillverkarens uppgifter gällande lackets torktid).

Om kanterna inte är stängda efter den andra proceduren, upprepa detta arbetssteg. Lackera sedan kanterna och ytorna.

9

Klar

9 - Klar
Klar

Klart! Nu kan du placera din nya favoritmöbel i vardagsrummet och njuta av en unik möbel som du tillverkat själv.


Produktrekommendationer

Minicirkelsåg - PKS 16 Multi Minicirkelsåg

PKS 16 Multi


Juridiska anvisningar

Bosch tar inte ansvar för om anvisningarna är ofullständiga eller fel. Bosch påpekar dessutom att du använder anvisningarna på egen risk. Vidta alla nödvändiga åtgärder för din egen säkerhet.


 

Användarrådgivning

Frågor om våra produkter och deras användningsområden

:+46-87501820

Måndag–fredag: 08:00 – 17:00


Återförsäljarsök

 
 
 
SE
Markera
Markerad
Köp nu
Återställ filter
Visa filter
Dölj filter
Tack för utvärderingen
Tack för utvärderingen
Visa fler projekt
Dölj fler projekt
Dölj artikelvarianter
Visa artikelvarianter
Stäng tips
Öppna tips
Läs användningsrapport
Stäng användningsrapport
Dölj detaljerad materiallista
Visa detaljerad materiallista
Jämförelselista
Produkter
Produkt
Visa fler rekommendationer
Dölj fler rekommendationer