Måål!-vägg

 
Fullträff!
Måål!-vägg

Nu behöver du inte åka till sporthallen för att skjuta boll på en målvägg, du kan göra det hemma i trädgården.

Skriv en egen recension
Skriv en egen recension
Skriv en egen recension
Skriv en egen recension
Skriv en egen recension
0 Recensioner
Tack för utvärderingen Denna funktion kan endast användas med cookies aktiverade.
0 Recensioner

Svårighetsgrad

Kostnader

Tidsåtgång

Målväggen är klassikern med stort K för fotbollsfantaster. Vi visar dig en modell i stabilt multiplexplattor i björk som kan packas ihop och läggas i garaget eller källaren när den inte används längre.

Följande monteringsanvisning gäller för 21 mm tjockt multiplexplattor i björk. Vill du använda andra material eller tjocklekar, så får du anpassa stycklistan till det.

För att den totalt sett ganska stora målväggen skall vara hanterbar har vi konstruerat den i två delar. De båda delarna skruvas ihop med en bindskena i form av en skiva på baksidan.

Också de båda fötterna är avtagbara. Varje fot består av två tvärstående fotskivor, en sammankopplande fotlist över och två fotbalkar som monterats på listen. Mellan balkarna sitter målväggsskivan. Om dess egenvikt trycker på fotsammankopplingarna kläms skivan fast mellan balkarna. Detta tryck förstärks genom spänning av vajerkonstruktionen.

 • Easy
  Easy-verktyg
  När du söker det enkla
 • Universal
  Universal-verktyg
  Mångsidighet för mer.
 • Advanced
  Advanced-verktyg
  När du letar efter det bästa.

Elverktyg som krävs:

Hjälpmedel:

 • Träborrset (6 eller 8 mm för borrdjup 100 mm)
 • Slippapper, granulering 120–180
 • Tejp
 • Tumstock, mjuk blyertspenna, suddgummi, pennvässare
 • Två skruvtvingar
 • Bågfil
 • Klippare
 • Fast nyckel
 • Täckplast
 • Fyrkantsträ som underlag ca 2 000 x 50 x 60 mm
 • Kartong ca. 1 000 x 1 000 mm som schablon
 • List av överblivet trä ca 550 x 40 x 21 mm som cirkel

Material som behövs:

 • Multiplexplatta i björk
 • Reglar, furu
 • Ringmutter, gängstång, mutter, bricka
 • Lina, vajerlås, spännlås
 • Skruvar med försänkta huvud
 • Lack för utsidan

Visa detaljerad materiallista

Pos.

St.

Namn

Längd

Bredd

Tjocklek

Material

0

2

Målväggsskiva

1 530

1 125 mm

21 mm

Multiplex i björk

1

2

Ram på sidan

1 530 mm

60 mm

21 mm

Multiplex i björk

2

2

Ram ovanpå

1 150 mm

60 mm

21 mm

Multiplex i björk

3

1

Bindskena

1 500 mm

300 mm

21 mm

Multiplex i björk

4

2

Fotsammankopplingar

920 mm

60 mm

21 mm

Multiplex i björk

5

4

Fotstöd

300 mm

60 mm

21 mm

Multiplex i björk

6

4

Fotförstärkningar

450 mm

80 mm

80 mm

80 mm

7

8

Ringmuttrar

9 mm

8

1

Gängstång

6 mm

9

4

Muttrar

6 mm

10

4

Skivor

6 mm

11

8

Vajer

800 mm

5 mm

12

8

Linfästen

1 200 mm

13

4

Spännlås

14

ca 42

Försänkta skruvar 4,5 x 60 mm-skruvar

15

ca 18

Försänkta skruvar 4 x 40 mm-skruvar

16

ca 1,5 l

Lack för utsidan

1

Såga ut målhål och skär ut lackeringsschablonen

1 - Såga ut målhål och skär ut lackeringsschablonen
Såga ut målhål och skär ut lackeringsschablonen

Positionen av målhålens mittpunkter finns i konstruktionsritningen. Markera mittpunkterna på de redan tillskurna målväggsskivorna.

Tillverka passaren som hålen ska ritas med av en överbliven trälist (se hjälpmedelslistan för mått): skruva i en skruv med försänkt huvud, som fungerar som passarens insticksställe, i mitten på denna list. 225 mm därifrån (det är hålradien) borrar du ett hål i listen med blyertspennans diameter – passaren är klar! Stick spetsen på passaren i mitten av hålet och teckna en cirkel med hjälp av blyertspennan. Gör på samma sätt på den andra skivan.

För att kunna såga ut målhålet med sticksågen behöver du en liten öppning att föra in sågbladet i. Borra ett hål med borrmaskinen och ett 10-mm-borr i cirkeln, nära blyertsstrecket. Nu kan du såga noggrant längs linjen med sticksågen tills den runda skivan trillar ut. Upprepa proceduren för nästa skiva.

Med cirkeln kan du också göra färdigt lackeringschablonen av papp för den vita hålkanten. Denna cirkel är något större på 650 mm. Gör alltså en andra radie på cirkellisten på 325 mm och borra ett andra hål för blyertspennan. Rita cirkeln liksom beskrivet ovan och skär försiktigt ut hålet med en mattkniv.

2

Montera beslag för spännlinan

2 - Montera beslag för spännlinan
Montera beslag för spännlinan

Såga av två längder à 40 mm på gängstaven och fyra längder à 120 mm. 40-mm-längderna kopplar samman ringmuttrarna i målväggsskivorna, 120-mm-längderna håller fast ringmuttrarna vid fötterna.

Borra ett hål i varje målväggsskiva enligt måtten på ritningen, med ett 6-mm-träborr för att fästa ringmuttrarna. Detta lyfter ringmuttrarna för spänning av vajrarna.

Sätt in de korta gängstavarna i borrhålen i målväggdelarna och skruva fast ringmuttrarna från båda sidor.

Avgradningstips

När man sågar med metallsåg blir det en liten vass kant som inte enbart kan göra att man skadar sig lätt, utan senare också kan ställa till det när man skall skruva fast muttrarna. Skruva på muttern innan du kapar och skruva in den något från där du kapar. När du kapat, skruvar du av muttern igen. Då får du bort graderna ur gängan.

3

Skruva fast bindningsskenan.

3 - Skruva fast bindningsskenan.
Skruva fast bindningsskenan.

Bindningsskenan är en skiva som håller ihop de båda målväggarna på baksidan. Den skruvas ihop med en av de båda målväggsdelarna. Den andra målväggsdelen sätter du fast först efter att du har målat den eller vid montering av målväggen.

Förborra nu bindningsskenan med ett 4,5-mm-träborr och montera den med nio skruvar med försänkt huvud 4 x 40 mm på målväggsdelen.

4

Sätt ihop fötterna

4 - Sätt ihop fötterna
Sätt ihop fötterna

Lägg sedan fotbalkarna med ovansidan nedåt på arbetsytan. Tips: lägg en överbliven träbit, med samma tjocklek som målväggsskivan, mellan fotbalkarna. På det viset garanteras att målväggen passar emellan. Nu rätar du ut fotsammankopplingarna och fäster dem med 2 träskruvar var (4,5 x 60 mm). Fäst sedan fotskivorna på vardera ände med 4 träskruvar på varje ställe. Glöm sedan inte att förborra när du skall skruva.

Nu skall du fästa ringmuttern på foten. Borra sedan genom hela fotbalken och genom fotsammankopplingen med 8 eller 10 mm i diameter. Se till att ditt borr är långt nog.

Vrid muttrar på var och en av de långa gängstängerna, lägg på en skiva och för gängstången nedifrån genom borrhålet. Håll fast muttern med skruvnyckeln och skruva fast ringmuttern på övre änden.

5

Förbered ramlister

5 - Förbered ramlister
Förbered ramlister

De längsgående listerna ska ha fem, de tvärgående fyra hål för skruvar. Förborra i listerna med 4,5-mm-träborr och försänk borrhålen på ramlisternas utsidor. Vi skruvar ihop målväggskivorna först efter bearbetning av ytorna.

6

Slipa träytan

6 - Slipa träytan
Slipa träytan

Eftersom målväggsdelarna och fötterna har olika färger bör du göra vid dem före ihopmontering av målväggen alternativt demontera dem före målning.

Slipa av alla kanter med 120- eller 180-slippapper i 45°-vinkel, så att det blir en liten avfasning. Slipa de synliga ytorna med din slipmaskin, alltid i samma riktning som träets fibrer och med 120- eller 180-papper.

7

Lackera

7 - Lackera
Lackera

Lackeringen har inte bara en dekorativ funktion, den skyddar också målväggen från påverkan av väderlek. Men trots att vi har använt ett speciellt lack som är lämpligt för användning utomhus och att vi har använt det särskilt robusta multiplex bör målväggen ändå inte oskyddad utsättas för väder och vind.

Börja med målväggsdelarna. På grund av storleken på dessa bör man arbeta på en ordentligt skyddad golvyta. Lägg inte skivorna direkt på golvet utan på fyrkantsträ. Arbeta av säkerhetsskäl alltid med munskydd, skyddsglasögon och handskar.

Lack för utomhusbruk för du på snabbt och smidigt med ett färgsprutsystem.

Blanda lacken enligt tillverkarens anvisningar och fyll färgbehållaren till färgsprutsystemet med blandningen. Ställ in munstycket mot en provbit och färgmängden med vredet. Ställ in munstycket efter sprutriktningen, kör horisontellt resp. vertikalt på ytorna och koniskt på kanterna.

Lägg nu ett tunt färglager. Spruta i parallella banor som överlappar varandra med omkring fyra centimeter tills ytan är jämnt färgad. För att få ett jämnt färglager rekommenderar vi att man färglägger banorna korsvis. Upprepa målningen på den andra målväggsdelen och måla sedan, då det har torkat, en gång på baksidorna. Gör på samma sätt med ramdelarna och fötterna.

Nu saknas endast de vita ränderna runt målhålen. För att spruta dessa vita, tejpa fast de förberedda pappschablonerna på de (helt torkade!) målväggarna. Det är viktigt att se till att det inte kommer någon färg under pappen, så att man får en ren cirkel. När allt har torkat kan du montera ramlisterna och ringmuttrarna igen och skruva fast ramlisterna.

8

Ställ upp målväggen

8 - Ställ upp målväggen
Ställ upp målväggen Ställ upp målväggen Ställ upp målväggen

Dra på varje ställe en kapad vajerände genom en ringmutter i foten och säkra med ett vajerlås. Koppla ihop den andra änden på samma sätt med en stagsträckare. Upprepa detta tills det hänger vajrar med stagsträckare på alla fyra ringmuttrar på de båda fötterna.

Ställ målväggsdelarna mellan fotbalkarna i fötterna. Vrid åt stagsträckarna litet lätt. När båda delar står, skruva ihop dem med bindskenan på baksidan. Använd för detta de nio återstående försänkta skruvarna 4 x 40 mm (vidare bör du ha förborrat den andra delen av bindskenan!). Till slut kan du ev. förstärka målväggen med stagsträckarna.

Vår konstruktion är i sig själv mycket stabil. För att ändå säkra den mot att tippa omkull bör du förankra den i golvet.

9

Färdigt!

9 - Färdigt!
Färdigt!


Produktrekommendationer

Sticksåg - PST 800 PEL Sticksåg

PST 800 PEL


Juridiska anvisningar

Bosch tar inte ansvar för om anvisningarna är ofullständiga eller fel. Bosch påpekar dessutom att du använder anvisningarna på egen risk. Vidta alla nödvändiga åtgärder för din egen säkerhet.


 

Användarrådgivning

Frågor om våra produkter och deras användningsområden

:+46-87501820

Måndag–fredag: 08:00 – 17:00


Återförsäljarsök

 
 
 
SE
Markera
Markerad
Köp nu
Återställ filter
Visa filter
Dölj filter
Tack för utvärderingen
Tack för utvärderingen
Visa fler projekt
Dölj fler projekt
Dölj artikelvarianter
Visa artikelvarianter
Stäng tips
Öppna tips
Läs användningsrapport
Stäng användningsrapport
Dölj detaljerad materiallista
Visa detaljerad materiallista
Jämförelselista
Produkter
Produkt
Visa fler rekommendationer
Dölj fler rekommendationer