• Vad ska man tänka vid fräsning och hur undviker man risker?