• För vilka material och vilka typer av arbetsstycken passar excenterslip?