• Hur skyddar man sig mot återvridningsmoment vid skruvdragning?