• Vad ska man tänka särskilt på vid hantering av skruvdragare?